Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 126 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
zorgverleners

Vermijdbare schade en sterfte terugdringen met Patient safety-II

Meer dan duizend mensen sterven jaarlijks vermijdbaar in het ziekenhuis. De FMS, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en V&VN willen daarom in vier jaar komen tot een ‘aanmerkelijke en betekenisvolle daling van de potentieel vermijdbare schade en sterfte in de ziekenhuiszorg’. De zorgkoepels presenteren een plan van aanpak, genaamd ‘Tijd voor Verbinding’, waarmee deze stap gezet moet worden.
Ggz Emergis slaat alarm

Wachttijden ggz: belangrijke aanbevelingen voor de toekomst

De aanpak van wachttijden is erg complex. Zo liggen er knelpunten bij de samenwerking met andere partijen, vooral bij het gebrek aan activiteiten op regionaal niveau. Dat concludeert de IGJ na onderzoek naar de wachttijden in de ggz. De inspectie ziet op verschillende onderwerpen dan ook noodzaak tot verbetering.
indicatiestelling Wlz

De Jonge: Behoeftepeiling ontwikkeling indicatiestelling Wlz naar Tweede Kamer

Minister De Jonge van VWS informeerde de Tweede Kamer over het vervolg op de indicatiestelling Waardigheid en Trots en de toekomst van die indicatiestelling voor de Wlz. Bij zijn brief voegde hij een eindrapport van Berenschot over het onderzoek onder aanbieders van langdurige zorg over de werkwijze W&T voor de indicatiestelling.

NZa: ‘Te weinig substitutie naar eerste lijn’

De NZa vindt dat de zorg een fundamenteel andere benadering nodig heeft. De zorgautoriteit pleit voor samenwerking in netwerken om integrale zorg aan te bieden. Daarnaast heeft de NZa regels veranderd om zorgaanbieders meer ruimte te geven op het gebied van innovatie en preventie. Ook wil de NZa de dialoog opzoeken tijdens een congres.

KPMG: ‘Samenhang en juiste infrastructuur ontbreekt bij digitalisering zorg’

In Nederland is er veel aandacht voor het bevorderen van de digitale communicatie in de zorg. Maar de veelheid en verscheidenheid van programma’s leveren een ingewikkeld geheel op. Zo zijn onder meer de rollen van partijen niet duidelijk, ontbreekt er een masterplan en liggen er standaarden klaar die niet worden geïmplementeerd.
spoedeisende hulp

Delen van calamiteiten in de ziekenhuiszorg: de kansen- en keerzijden

Ziekenhuizen kunnen leren van elkaars calamiteiten. Door het samenvoegen van calamiteiten kunnen ziekenhuizen profiteren van het werk dat in een ander ziekenhuis is gedaan. Overigens is het delen van calamiteiten niet geheel zonder nadelen, blijkt uit Nivel-onderzoek.
medische technologie

Medische technologie stimuleert autonomie patiënt

De ontwikkeling van medische technologie zal de komende jaren een boost geven aan de autonomie van patiënten. Dat noemt adviesbureau Ecorys als een van de acht trends over de toekomst van de medische technologie in Nederland.
VIPP

Minister wil gehandicaptenzorg a la carte

Minister De Jonge (VWS) heeft drie doelen opgesteld waarmee hij de gehandicaptenzorg toekomstproof wil maken. De zorg moet meer op maat, naasten moeten beter worden ondersteund en complexe zorgvragen moeten beter worden opgevangen.
NZa

Betaal artsen op basis van gezondheidswinst’

De medisch-specialistische zorg moet niet langer worden bekostigd op basis van dbc's maar op basis van de geboekte gezondheidswinst. Dat adviseert de NZa. Minister Bruins voor Medische Zorg is positief.
LVB, gehandicaptenzorg, gehandicapten, licht verstandelijke beperking, jeugdzorg, zorg

Hulpverlening voor mensen met LVB start vaak te laat’

‘Hierdoor kunnen aanwezige problemen verergeren of persistent worden’, concludeert Peter Nouwens in zijn proefschrift. Hij pleit voor een actieve, preventieve benadering van de doelgroep binnen de zorg.

Verfijn de zoekresultaten