Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 123 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
Kwaliteitsbeleid in de zorg

Buitenlandse second opinion: ‘In ons land te weinig oog voor patiënt’

Patiënten met kanker bezoeken steeds vaker het buitenland voor een second opinion of behandeling. De meeste second opinions elders leiden tot een ander oordeel dan dat van de behandelaar in Nederland, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. ‘Bij veel patiënten leefde het idee dat de Nederlandse oncologie volledig vastgeklemd zit in protocollen en statistieken.’
Preventie
WRR

WRR wil af van focus op sociaal-economische verschillen

De WRR stelt in de beleidsbrief 'Van verschil naar potentieel' voor om het preventiebeleid een nieuwe impuls te geven. Niet langer de gezondheidsverschillen centraal stellen, maar het gezondheidspotentieel.
Transitie
Toegang sociaal domein Amsterdam

Inspectie: ‘Sociaal domein Amsterdam moet makkelijker’

Mensen met een licht verstandelijke beperking moeten in Amsterdam zelf veel regelen in een jungle van moeilijk te begrijpen websites, formulieren en brieven. Dat concluderen de inspecties van het Toezicht Sociaal Domein in een onderzoek naar de toegankelijkheid in het sociaal domein.
Regeldruk

Wijziging WGBO leidt tot toename regeldruk

De wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) zal leiden tot extra kosten voor de zorgverlener. Tevens leiden de wijzigingen tot een toename van de regeldruk. Dat concludeert SIRA Consulting in een door het ministerie van VWS gepubliceerd rapport.
Innovatie

E-health: belangrijke aanbevelingen voor de toekomst

Om de digitalisering van de zorg ten goede te laten komen in Nederland, moet er meer worden gekeken naar de ervaringen en kennis van andere landen. Dat meldt Nictiz in een rapport over de toekomst van e-health.
Ouderenzorg
Afwentelgedrag gemeenten naar Wlz loont niet, Algemene Rekenkamer

Kritiek ziekenhuizen op zorg op juiste plek

Het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar eerstelijnszorg is ingewikkeld, zeggen bestuurders in reactie op het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’.
Zorginkoop
NZa

NZa is tevreden en kritisch over zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars voeren hun wettelijke en maatschappelijke rol goed uit. Maar de aanpak van de wachttijden kan beter, vindt de NZa.
Toezicht
wijkverpleegkundige

Nivel: ‘Gebrek aan expertise in wijkzorg psychiatrische patiënt’

Het gebrek aan deskundig personeel vormt een struikelblok voor de wijkzorg voor patiënten met complexe psychiatrische problemen. Dat blijkt uit een onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel, onder wijkverpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners en begeleiders.
Kwaliteitsbeleid in de zorg
Geschilleninstantie zorgcontractering

Meer regie voor de patiënt op komst

Uitkomstinformatie biedt de patiënt meer regie over zijn ziekteproces. Het Zorginstituut begint met twee specifieke aandoeningen om daarna op te schalen naar uitkomstinformatie bij 52 aandoeningen in 2022.
Kwaliteitsbeleid in de zorg
ggz forensische zorg

Uitstroom ggz stagneert door onvoldoende samenwerking met gemeenten

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) pleit voor een betere samenwerking tussen ggz-instellingen en gemeenten. Gebrek aan sociale voorzieningen zorgt voor onvoldoende uitstroom van de ggz naar de wijk.

Verfijn de zoekresultaten