Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 124 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Verbeterprogramma Palliatieve Zorg leidt nog steeds tot vooruitgang

Geruime tijd na afronding van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw is de meerwaarde van het project nog steeds merkbaar. Patiënten krijgen vaker de benodigde zorg en zorgverleners werken beter samen, blijkt uit onderzoek van Nivel.

Berenschot: Overheid laat steken vallen bij uitvoering Participatiewet

Om voldoende mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen, zullen veel gemeenten nu extra inzet moeten plegen. Het tempo van gemeenten ligt nog te laag, blijkt uit onderzoek van het Berenschot.
Brexit, IGJ, medicijnen, inspectie,

Promotieonderzoek: medicijnverspilling duur en slecht voor milieu

Het weggooien van ongebruikte medicatie kost Nederland op jaarbasis zo’n 100 miljoen euro. Onderzoek laat zien dat 40 procent van de geneesmiddelenverspilling is te voorkomen. Hergebruik is daarbij een belangrijk deel van de oplossing, aldus onderzoekster Charlotte Bekker.
Ouderenmishandeling

Grotere kans op ontspoorde mantelzorg bij vermindering sociale contacten

Als het aantal sociale contactmomenten bij mantelzorgers afneemt, neemt het risico op ontspoorde mantelzorg toe. Dat blijkt uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 van het Nivel en Alzheimer Nederland. Respijtmogelijkheden geven mantelzorgers de kans om sociale contacten te onderhouden, wat kan bijdragen aan het voorkomen van ontspoorde mantelzorg.
vng ondermijnt hoofdlijnenakkoord ggz

NZa: ‘Meer duidelijkheid nodig over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg’

De niet-gecontracteerde zorg in de ggz en de wijkverpleging neemt toe. De NZa vindt het daarom belangrijk dat er meer duidelijkheid komt over de vergoeding van de niet-gecontracteerde zorg. ‘Wij verwachten dat de zorgverzekeraars zich hiertoe maximaal inspannen. Als dit niet leidt tot gewenste duidelijkheid, kan aanvullende wetgeving noodzakelijk zijn’, aldus de NZa.
ouderenzorg brand Rotterdam

RIVM: ‘Ritduur ambulances toegenomen’

De gemiddelde ritduur van een ambulance is landelijk toegenomen. Zo is de A1-urgentie toegenomen met 26 seconden, de A2-urgentie met 18 seconden en de B-urgentie met 39 seconden. Dat blijkt uit het ‘Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2018’.
Beperkte gezondheidsvaardigheden

Beperkte gezondheidsvaardigheden probleem voor zorgverleners

Bijna drie op de vier zorgverleners wordt regelmatig geconfronteerd met uitdagingen in het contact met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. In de huisartsenpraktijk is dit zelfs op ruim vier op de vijf. Dit blijkt uit een rapport van Nivel.
Zorgvastgoed

Zorgvastgoed: grote risico’s en belangrijke aanbevelingen

Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ) heeft de brochure ‘Risicomanagement zorgvastgoed’ gepubliceerd. In de publicatie worden diverse aandachtspunten genoemd, die van groot belang zijn om de risico’s bij de voorbereiding van en tijdens de bouw zo goed mogelijk te managen. Tevens geeft de brochure inzicht in recente ontwikkelingen in de bouwmarkt.
zorgverleners

Vermijdbare schade en sterfte terugdringen met Patient safety-II

Meer dan duizend mensen sterven jaarlijks vermijdbaar in het ziekenhuis. De FMS, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en V&VN willen daarom in vier jaar komen tot een ‘aanmerkelijke en betekenisvolle daling van de potentieel vermijdbare schade en sterfte in de ziekenhuiszorg’. De zorgkoepels presenteren een plan van aanpak, genaamd ‘Tijd voor Verbinding’, waarmee deze stap gezet moet worden.
Ggz Emergis slaat alarm

Wachttijden ggz: belangrijke aanbevelingen voor de toekomst

De aanpak van wachttijden is erg complex. Zo liggen er knelpunten bij de samenwerking met andere partijen, vooral bij het gebrek aan activiteiten op regionaal niveau. Dat concludeert de IGJ na onderzoek naar de wachttijden in de ggz. De inspectie ziet op verschillende onderwerpen dan ook noodzaak tot verbetering.

Verfijn de zoekresultaten