Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties17

Ruud Lapré: 90 procent bestuurders voldoet aan code

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
Veruit de meerderheid van de zorgbestuurders voldoet aan de eigen salariscode. Dat stelt Ruud Lapré, voorzitter van de NVZD, de vereniging van zorgbestuurders. “We willen de code wettelijk kunnen afdwingen.”
Ruud Lapré: 90 procent bestuurders voldoet aan code

Ruud Lapré doet zijn uitspraken in reactie op het nieuws dat ggz-bestuurder Joep Verbugt van GGZ Eindhoven vijf procent salaris inlevert om te voldoen aan de balkenendenorm. Lapré vindt het heel goed als bestuurders vrijwillig die stap zetten. Hij wijst er daarnaast op dat steeds meer zorgbestuurders de salariscode volgen die is opgesteld door de NVZD en de vereniging van toezichthouders NVTZ. “Van de nieuwe contracten houdt 99 procent zich aan de salariscode. Logisch, want niemand wil middelpunt van een maatschappelijke discussie worden. Dan zijn de rapen gaar.”

Salariscode NVZD en NVTZ

De salariscode heeft als maximumsalaris de balkenendenorm, ofwel 190.000 euro per jaar. Daarnaast kent de code de mogelijkheid om het inkomen te verhogen met maximaal dertig procent, ofwel 254.000 euro. “Dat is geen automatisme”, benadrukt Lapré. “Dat moet worden beargumenteerd, zichtbaar worden gemaakt en worden besproken met de raad van toezicht. Het is alleen bedoeld voor bestuurders van grote en complexe organisaties. Of directeuren van organisaties die te maken hebben met bijzondere risico’s.”

80 procent voldoet aan balkenendenorm

Uit een enquête van de NVTZ eerder dit jaar blijkt dat tachtig procent van alle zorgdirecteuren voldoet aan de balkenendenorm. Naar schatting negentig procent voldoet aan de eigen salariscode. De overige tien procent verdient meer dan 254.000 euro. Deze bestuurders zitten met name in de ziekenhuiswereld en bij hele grote fusieorganisaties in de AWBZ en ggz. Volgens Lapré neemt het aantal grootverdieners af. “Door het bestaan van de code gaan steeds meer raden van toezicht het gesprek aan met deze bestuurders.“

Lapré voorziet rechtszaken

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de balkenendenorm snel gaat gelden voor de zorg. De Kamer wil dat regelen in de Wet normering topinkomens waar minister Donner van binnenlandse zaken aan werkt. Anders dan de Kamer wil Donner juist de salariscode voor de zorg. Hij wil de sector vijf jaar de tijd geven om ook lopende contracten open te breken. Lapré hoopt dat Donner de Kamer kan overtuigen, anders voorziet hij een veelvoud aan arbeidsrechtelijke conflicten. “We leven in een rechtsstaat. Je kunt lopende arbeidscontracten niet zo maar openbreken. We hebben dit juridisch laten uitzoeken. Ik moet nog zien wie er gelijk krijgt van de rechter.”

Naleving salariscode afdwingen

Als de Kamer akkoord gaat met de salariscode, wil Lapré dat de NVTZ en de NVZD wettelijke bevoegdheden krijgen om naleving van de code af te dwingen, ook bij niet-leden. Nu gaat conformering aan de code nog op basis van vrijwilligheid of na maatschappelijke druk. (Zorgvisie – Bart Kiers)

Lees ook

Wie volgt Verbugt?

Topinkomens zorg onder balkenendenorm

Kamer wil balkenendenorm voor zorg

Roman ‘Terra incognito: Indische schetsen van vader tot zoon’ door Ruud Lapré

17 REACTIES

 1. Er zijn veel bestuurders die veel hebben, maar er zijn er maar weinig die genoeg hebben.
  Waarom is de moraal van een groot deel van onze “top” bestuurders toch zo diep gezonken of zelfs geheel verdwenen (ZELFS in de Zorg)!!
  Juist van deze “mensen” mag je verwachten dat men als boegbeeld van hun organisatie het goede voorbeeld zouden geven maar ze blijken meer en meer de drijfveren te zijn van moreel verval.
  Hoog tijd voor het fatsoenlijk deel van de bevolking om hier scherp tegen te protesteren.
  Mijn afschuw en walging van hun praktijken heb ik dan ook kenbaar gemaakt middels een tijdelijke boycot als bloed donor bij Sanquin.

 2. Lees alle reacties
 3. Van Sanquin zou je mogen verwachten dat bestuur en directie weerspiegelt wat ze van donors verwachten: belangeloosheid. Not for profit. Vrijgevigheid. (wij bloeden ervoor! Letterlijk!).
  Dat ze dit niet op hun klompen aanvoelen en zich zo’n dik salaris toe-eigenen geeft aan dat ze aboluut geen voeling hebben met de maatschappij en dus volslagen ongeschikt zijn om zo’n maatschappelijke organisatie te leiden.
  Ik heb aangegeven aan sanquin dat ik, zolang de salarissen zo hoog zijn, eventjes niet wil doneren. Vervolgens werd ik “bedankt voor mijn 95 donaties, jammer dat ik heb opgezegd.”
  Hopelijk stappen ze snel op/worden ze er vlot uitgemikt, zónder oprotpremie, zodat ik weer plasma kan geven.

 4. Het duurde mij toch iets te lang voordat een reactie kreeg op mijn klacht bij Sanquin. Ik heb mijn donorschap opgezegd en ben samen met mijn man in Belgie bloed gaan geven. Daar is het nog het Rode kruis die het RODE GOUD verzameld voor ons een geruststelende gedachten.En helemaal niet moeilijk google maar bloedgeven in belgie je kan zo aan de slag.
  Groetjes Jacqueline Slaats

 5. Dick,
  Goed dat je je hebt laten “vermurwen”, er blijft namelijk bloed nodig. Het is juist zoals je signaleert, dat de Sanquin-top het gevoel met de buitenwereld is verloren. Veel donoren willen het goede werk (doneren) voortzetten, maar hebben moeite met het gegraai. Het is dan ook frustrerend om te vernemen dat de mensen aan de top zich verschuilen achter de oude afspraken. Echter de wereld is inmiddels een kwart slag gedraaid en de meningen over de graai salarissen zijn dan ook behoorlijk bijgesteld. Het is dan ook goed te zien en te lezen dat sommige bestuurders dat wel aavoelen. Helemaal stoppen heb ik wel overwogen, maar begin nu erst maar eens om en om plasma te geven. Dus in plaats van eenmaal per drie weken nu eenmaal per zes weken plasma te geven. Hierbij blijf ik toch in het reine met mijn geweten en geef ik toch een signaal af. Wellicht en optie voor meer donoren?

 6. Ik heb per brief een inhoudelijke reactie gekregen van Sanquin, die ik had ingediend per email (via webform op de Sanquin-site). Er was geen herinnering voor nodig; wel heb ik vier à vijf weken moeten wachten. De woordvoerder van Sanquin verdedigt in deze brief de hoogte van de salarissen, die in 2008 geheel volgens de normen zou zijn vastgesteld. Ook hoopt hij dat ik het belang blijf zien van mijn donorschap. (Ik ben universeel donor en kan max. 5 per jaar komen opdraven.)
  Op deze brief heb ik nog niet gereageerd. En wat bleek? Deze week werd ik telefonisch benaderd voor een spoeddonatie. Ik zeg: weet u wel dat ik heb opgezegd? Maar nee, dat was niet bekend. Ik heb een goed gesprek gehad met deze mevrouw en heb me laten vermurwen voor deze spoeddonatie. Toevallig bleek het ook nog eens de 80e keer voor mij.
  De Sanquin-top leeft in een totaal andere wereld dan zelfs het eigen personeel. Ik ben meer en meer gesterkt in de opvatting dat de topman bij Sanquin uithangen neerkomt op een graaiersbaantje met perverse prikkels: de lusten van het niet in overheidsdienst zijn, maar niet de lasten. Men loopt betrekkelijk weinig risico, en al helemaal niet het risico van een faillissement. Het voorkomen van problemen met fout bloed wordt al helemaal geborgd in reeds lang bestaande procedures, die in de eerste plaats worden bewaakt door het middenkader bij de plaatselijke vestigingen. En als er dan toch iets fout gaat, is allereerst dat middenkader de sigaar en is de top hooguit in theorie aansprakelijk.
  Sanquin verschuilt zich achter louter juridische argumenten. Daar gaan ze deze oorlog niet mee winnen. Ik houd na deze laatste donatie mijn poot stijf en ga ze dat binnenkort laten weten.

 7. Het is goed te lezen dat er toch wel mensen zijn die het standpunt huldigen”genoeg is genoeg”. Des te moeilijker is het te begrijpen dat er bij de Sanquin bloedbank volledig voorbij wordt gegaan aan dit idee. Het geval van de nogal riante vergoedingen, dat al een aantal jaren speelt, is daar een voorbeeld van. Zelf nu steds meer donoren overwegen om actie te ondernemen. Deze worden namelijk met een kop koffie en een gevulde koek afgescheept bij iedere donatie. Er wordt te veel gespeculeert dat de donoren “toch wel blijven geven”, omdat de mensen hiermee een goede daad doen. De raad van bestuur is echter compleet doof en ziende blind voor de reacties. Het is echt jammer dat een zo goed initatief van het gratis doneren van bloed of bloedplasma, door enkele graaiers in discrediet wordt gebracht. Op vragen hierover bij de Sanquin bloedbank, wordt na heel veel aandringen, 4 herinnerings e-mails!, gereageerd oh er zijn vrijwel geen klachten en alles is netjes volgens de richtlijnen en regels. Zoals nu blijkt zijn er echter bestuurders die aanmerkelijk minder ontvangen en wel een beetje gevoel hebben van wat er leeft in de maatschappij. Hopelijk krijgt dit gebaar een iets groter gevolg. Het is een begin!

 8. Het is toch niet verwonderlijk dat de ziekte kosten zo gigantisch stijgen,
  Dit komt mede door het ongecontroleerd zakken vullen van bestuursterders en specialisten.
  Nogmaals een dringde oproep aan de minister van volksgezondheid om nu eens echt direct in te gaan grijpen in dit old boys netwerk.

 9. In 2010 ontving Theo Buunen, voorzitter van de RvB van Sanquin Bloedbank, € 258.000 excl. pensioenpremie en sociale lasten en Jeroen de Wit, vice voorzitter RvB, € 226.000 excl. pensioenpremie en sociale lasten.
  Laat minister Donner eerst eens beginnen met deze excessen binnen de zorg aan te pakken. 395.000 Bloed- en plasmadonors doneren gratis en vrijwillig hun bloed en plasma voor hun medemens en bovengenoemde heren vullen hun zakken. De enquête uitslag van EenVandaag geeft overduidelijk aan dat er totaal géén maatschappelijk draagvlak is voor deze verwerpelijke salarissen!!
  Oldboys Network noemen ze dat.
  Minister Schippers vindt het een veel te hoog salaris maar doet vervolgens niks. Nu lopen de bloed- en plasmadonors massaal weg. Hoe lang denkt de minister dat vol te houden??

 10. Private investeerders starten bv ZBC’ s om daarmee winst te maken. Dat is het laten verdwijnen van gemeenschapsgeld in de zakken van een investeerder. Mag dat wel? En wanneer een CEO van een ZBC’S meer ontvangt dan de B-norm. Mag dat dan wel.
  Er was eens een CEO van de Nederlandse Post die heek wat meer kreeg dan een CEO van welk ziekenhuis dan ook. Hij moest slechts organiseren dat de pakje sneller en goedkoper van A naar B moesten. Toen hij ‘vrijwillig’ opstapte ontving hij ook nog een aanzienlijke afschijdsbonus. Daar hoorde hè nagenoeg nieman over mekkeren. Maar wanneer een CEO van van een ziekenhuis meer ontvangt dan dd B-norm is het land te klein. Wat leven wij toch in een vreemde wereld.

 11. De beste manier om niet-leden te binden aan een code is een CAO. De wet op de CAO maakt het immers mogeijk om die algemeen verbindend te verklaren voor allen die vallen onder de werkingssfeer. En als je dan toch onder een CAO valt, kan je net zo goed onder dezelfde CAO vallen als alle anderen in de instelling. Dus met FWG inschaling en bijbehorende salarisschaal (die wat mij betreft niet veel lager hoeft te zijn dan de Balkenendenorm)

 12. Geen salariscode van de bestuurders zelf maar een onafhankelijk vast te stellen beloning zoals er al is voor de zorgsector, namelijk het FWG-systeem. DWZ alle bestuurders gewoon onder de cao en inschaling volgens de FWG systematiek. Af van de zelfverrijking via de eigen salariscode. Er staat in wel erg veel jaarverslagen dat de honorering boven de Balkenendenorm is wegens de zwaarte van de functie (wat een lachertje).

 13. Waarom worden bestuurders niet zeer dringend geadviseerd om hun door de instelling aan hen te betalen en betaalde salaris en andere vergoedingen elk jaar expliciet te melden aan de (centrale) clientenraad. Dus in aanvulling op wat al in het financiele deel van het maatschappelijk jaarverslag staat vermeld. Als dat drinegd advies in de Code zou worden opgenomen (als dat er nog niet in staat) zijn de bestuurders die dat niet doen, bij voorbaat ‘verdacht’ en geven ze aanleiding tot verder navragen.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.