Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties10

Schippers wil institutionele beleggers in ziekenhuizen

Ziekenhuizen moeten minder afhankelijk worden van banken, dat blijkt uit een wetsvoorstel dat Schippers vandaag naar de Tweede Kamer stuurt over privaat kapitaal in de zorg.
Schippers wil institutionele beleggers in ziekenhuizen

Met haar voorstel wil Schippers de zorg interessanter maken voor private investeerders als pensioenfondsen. Die ziet ze nu wel investeren in andere economische sectoren, maar niet in de zorg. Ze komt wel met strakke voorwaarden, want in de medisch-specialistische zorg is nu de intentie van winst maken verboden. Zo mag er de eerste drie jaar na het begin van de investering geen winst worden uitgekeerd. Winstuitkering wordt alleen toestaan na een kwaliteitstoets van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en als de financiële reserves voldoende zijn. Volgens de bewindsvrouw heeft zowel de investeerder als de patiënt belang bij een goed functionerende zorginstelling. Zeker als die uitblinkt en meer patiënten trekt en betere zorg tegen een lagere prijs kan bieden.

PvdA

Eeke van der Veen (PvdA) wil geen winstuitkering in de zorg. Hij vindt dat Schippers met haar volgens hem ,,volstrekt overbodige” plan de kat op het spek bindt. ,,De zorg is geen markt. Ziekenhuiszorg wordt betaald met premiegeld, de overheid is dus verantwoordelijk voor kwalitatief goede en betaalbare zorg.” En: “Als dit de oplossing is die dit kabinet kiest om de stijgende zorgkosten op te vangen, getuigt dat van weinig interesse in de gevolgen voor de patiënt. Het kan niet zo zijn dat aandeelhouders straks zullen bepalen welke vormen van zorg een ziekenhuis gaat bieden.” Ziekenhuizen moeten zich richten op het beter maken van patiënten en niet op het tevreden houden van aandeelhouders, vindt Van der Veen. (ANP – Wouter van den Elsen / Twitter / Beeld © Phil Nijhuis)

Wetsvoorstel

Lees hier het Wetsvoorstel

Memorie van Toelichting

Lees meer:

‘Winstuitkering zorginstellingen juridisch toelaatbaar’

Boxmeer krijg privaat gefinancierd ziekenhuis

De Driestroom trekt privaat geld aan

Zorgpensioen duitk weer onder de dekkingsgraad

10 REACTIES

 1. We zijn nu in de zorg net zover als in het voetbal. Praat je over voetbal dan gaat het binnen 30 seconden over geld, niet meer over het leuke tijdverdrijf dat het vroeger was voor speler en toeschouwer.
  Deze zorgartikelen gaan VAAK EN AL JAREN over zaken die er niet toe doen; vroeger was het hoofddoel mensen beter maken of tegemoetkomen in hun moeilijke periode als beter maken niet meer ging.
  Slaap maar door.

 2. Lees alle reacties
 3. Begrijp ik het nu verkeerd, maar winst maken en uitkeren onttrekt toch geld uit de zorg? Tuurlijk op korte termijn heb je extra geld, tegen hoge kosten, want investeerders willen wel een aantrekkelijk rendement. En uiteindelijk willen ze alles met winst terug. Dus wie betaalt uiteindelijk de rekening, juist de patient c.q. de premie- en belastingbetaler. Lijkt mij beter dat wij als premie- en belastingbetalers (de overheid dus) zelf investeren en die winst dan opstrijken 🙂

 4. Zoals door Till reeds aangegeven verdient nu iedereen goed aan de zorg. Een (normaal) dividendrendement op het verschaffen van eigen vermogen is echter niet haalbaar, bij gebrek aan een op aandelen verdeeld kapitaal in de ziekenhuisstichtingen. Op de verstrekking van vreemd vermogen staat de rem bij de banken. Heel begrijpelijk dat vermogensverstrekkers een rendement wensen. Ofwel in de vorm van rente ofwel in de vorm van dividend. De risico’s zijn echter niet gelijk, dus de vergoeding zal ook afwijken. En wat te denken van de invloed van deze vergoedingen op het resultaat van het ziekenhuis? Bij vervallen van de huidige winstklem, zal vennootschapsbelastingplicht aan de orde komen bij het ziekenhuis. Rentelasten zijn behoudens enkele uitzonderingen) aftrekbaar van het exploitatieresultaat, dividend niet. Als er al winst gemaakt gaat worden in de zorg, waaruit de verstrekker van privaat kapitaal wordt beloond, dan zal de overheid haar deel aan winstbelasting (20%-25%) nemen.

 5. Bill, ook ik als advocaat maak gevallen mee waar om geld redenen geen of geen adequate zorg is verleend. Deze ontwikkeling is dus reeds nu, zonder investeerders, aan de gang.Bijvoorbeeld het te vroeg naar his sturen van patienten. Nu alsmaar geld bij storten zoals Criet schrijft macro economisch geen optie is (er is een grens aan wat mensen als premie aan premie op willen en op kunnen brengen) is de uitdaging dus om voor alles open te staan. Op dit moment staan wij voor als maar stijgende kosten bij, zoals U aangeeft, als maar afnemende kwaliteit. Het moet andersom en mijn pleidooi is uitsluitend constructief naar alles te kijken wat kan dienen om dat te bereiken. Daarbij moet relevant zijn dat de ervaringen in andere Europese landen juist niet zijn wat door iedereen wordt gevreesd en wordt beweerd.

 6. @ Till Kressin. Dank. Private middelen zijn een manier om de macht van het bestuur in ziekenhuizen te vergroten. Het breken van de macht van medisch specialisten zal een voorwaarde blijken voor het aantrekken van private middelen. De overheid heeft geprobeerd om de macht van specialisten op andere wijze te beperken. Dat is niet gelukt. Zodra de medisch specialisten in loondienst werken is het risico voor de financier inderdaad beheersbaar.

 7. @Till Kressin leuk dat je je als advocaat in het pro-kamp schaart. Ik als medicus doe dat echter niet. Ik zie nu al gebeuren dat, meer nog dan nu, medisch inhoudelijke beslissingen en beslissingen mbt investeringen die gedaan moeten worden, genomen gaan worden door mensen wiens enige belang economisch gewin is. Dan krijgen zij tenslotte kapitaal uitgekeerd. De vraag is: is het beter voor de patient. Er zijn nu al voorbeelden te noemen waarbij het antwoord is: nee, de patient is gebaat bij iets anders, maar dat krijgt hij/zij niet, want daar is de verzekeraar niet bij gebaat…. Dit wordt alleen maar erger.

 8. Een belangrijke stap. De ziekenhuizen hebben geld nodig, en de overheid heeft het niet, juist gelet op recente ontwikkelingen. Het zou mooi zijn wanneer politici de discussie open benaderen om het probleem werkelijk op te lossen. De heer van der Veen (PvdA) was voorheen bestuurder bij een zorgverzekeraar. Zijn vertekpunten liggen voor de hand en zijn visie heeft hij ook gegeven. De ziektekostenverzekeraars (zijn achterban) moeten het beheer van ziekenhuizen overnemen en de markt verdelen. Feitelijk een voortzetting van de planeconomie die de zieknhuiszorg thans tot aan de rand van de afgrond heeft gebracht. De discussie over marktwerking en winstuitkeringen (op zich twee gescheiden onderwerpen) wordt nogal op oneigenlijke gronden gevoerd. Tergenstanders van het plan Schippers moeten toch eens komen uitleggen waarom iedereen aan ziekenhuiszorg goed mag verdienen (medische industrie, banken, specaialisten, verzekeraars, bestuurders) behalve de kapitaalverschaffer. Een blik over de grens leert dat toelating van privatisering de kwaliteit en effectiviteit van alle ziekenhuizen heeft verbetert. Juist als de middelen waaruit de markt wordt gefinancierd publieke middelen zijn moet iedereen eraan gelegen zijn dat deze middelen optimaal worden besteed. De ervaring leert dat dit in een planeconomie zoals de zorgverzekeraars deze lijken voor te staan beduidend minder goed lukt dan in een competitieve omgeving. In Duitsland likt het belangrijkste winstpunt van geprivatiseerde ziekenhuizen te liggen in de meer hierarchische structuren en de efficientere bedrijfsvoering, dit overigens zonder de kwaliteit van de zorg aan te tasten en zonder inbreuk te maken op de professionele onafhankelijkheid van de specialisten. Het zou in ieder geval nuttig zijn wanneer tegenstanders deze aspecten nader gingen bestuderen, het zou weleens de weg kunnen zijn te bereiken wat zij willen bereiken, het bereikbaar houden van betaalbare ziekenhuiszorg voor iedereen. In ieder geval doet het oproepen van allerlei ethische argumenten wat vreemd aan en voedt het vermoeden, dat tegenstanders vooral tegen zijn zonder aan te geven hoe het gestelde doel wel bereikt kan worden. Till Kressin, advocaat, Amsterdam

 9. Kan iemand uitleggen waarom beleggers geld in de zorg zouden willen steken? Bestudeer de marktpositieverandering van de kleine ziekenhuizen van de afgelopen twee jaar, of van de ZBCs, en het wordt duidelijk dat de marktsituatie erg risicovol is voor beleggers. En vanuit de samenleving bezien zijn de recente ontwikkelingen waarschijnlijk wenselijk, dus dergelijke onzekerheid zal blijven ontstaan.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.