Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties6

SCP: Signaleer zorgvraag kwetsbare ouderen sneller

Mark van Dorresteijn
Bij ongewijzigd beleid ontvangen vier van de tien kwetsbare ouderen geen verpleging en verzorging. Het Sociaal en Cultureel Planbureau adviseert VWS in een rapport om in te zetten op vroegtijdige signalering door huisarts of Wmo-ambtenaar zodat tehuisopnames minder snel nodig zijn.
SCP: Signaleer zorgvraag kwetsbare ouderen sneller

Volgens een schatting van het SCP waren er in 2010 rond de 700.000 kwetsbare ouderen. Dit aantal loopt op naar één miljoen in 2030. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat kwetsbare ouderen een vier tot vijf maal grotere kans hebben op opname in een verzorgings- of verpleeghuis en een twee tot driemaal grotere kans op overlijden binnen drie jaar. Zij zouden beter geholpen kunnen worden wanneer huisartsen en andere hulpverleners tijdig onderzoek doen naar eventuele lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Kwetsbaarheid

Kwetsbare ouderen gaan vooral op lichamelijk gebied achteruit. De fysieke kwetsbaarheid van de onderzochte groep ouderen nam in zeven jaar tijd (1998-2006) toe van tien procent tot zeventien procent. De toename uit zich vooral in slechter kunnen lopen, een slechter evenwicht en lichamelijk vermoeider zijn. Ook de psychische kwetsbaarheid nam toe. Het percentage ouderen dat kampte met geheugenklachten en gevoelens van somberheid, angst en hulpeloosheid nam toe met vijf procentpunten tot 27 procent. De sociale kwetsbaarheid nam toe met twee procentpunten, maar een verhoogde kans op opname of vroegtijdig overlijden daardoor werd niet bewezen.

Zelfstandigheid

De overheid streeft ernaar om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Ouderen hebben daarin volgens VWS zelf ook een taak. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten stelt in haar beleidsnota dat zij wil inzetten op meer verantwoordelijkheid voor de zorgsector en zelfredzaamheid van de mensen.

Geen ondersteuning nodig

Opvallend in het rapport is dat de helft van de kwetsbare ouderen met een lichamelijke beperking geen gebruikmaakt van de Wmo. Een kwart daarvan heeft geen partner, mantelzorger of noemenswaardig inkomen waarmee zij ondersteuning kunnen inkopen. Zij kennen de Wmo, maar geven aan dat zij geen ondersteuning nodig hebben. Om in de gaten te houden of deze groep echt geen zorg nodig heeft, stelt het SCP voor huisartsen, praktijkondersteuners, klussendienstmedewerkers en conciërges van woningcorporaties een signaleringsfunctie toe te bedelen. Ook zouden ouderenadviseurs of vrijwilligers hier een rol kunnen spelen. (Zorgvisie – Mark van Dorresteijn | Twitter)

Lees meer:

Rapport: Kwetsbare ouderen

Wilt u het rapport met korting bestellen? Kijk op Zorgvisie Exclusief voor de aanbieding.

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

6 REACTIES

 1. Hiervoor is de Zichtbare Schakel, de wijkverpleegkundige weer terug in de wijken/ buurten, zichtbaar, en herkenbaar.
  Momenteel bezoeken we kwetsbare ouderen in de wijk Overvecht, een krachtwijk met 9800 ouderen. De zichtbare schakels hebben in 2010, 120 huisbezoeken bij kwetsbare ouderen > 75 jaar en alleenwonend gebracht. Met het meetinstrument Easycare is de kwetsbaarheid in kaart gebracht, en bij 36% van de bezoeken hebben we verpleegkundige inetrventies ingezet. Zie ook de site van ZonMw, erg goed om te zien waar de 350 zichtbare schakels in de wijken actie ondernemen om weer zichtbaar in verbinding met de huisartsen opnieuw positie innemen. zie ook http://www.wijkzuster.nl

 2. Lees alle reacties
 3. Mijn reactie in telegramstijl (tussen haakjes ingevoegd):
  Zelfstandigheid
  De overheid streeft ernaar om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.(Waarom wordt er dan zo ingijpend bezuinigd op de PBG-ZZp’s ???) Ouderen hebben daarin volgens VWS zelf ook een taak. (Wie bepaald dat en wanneer?)Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten stelt in haar beleidsnota dat zij wil inzetten op meer verantwoordelijkheid voor de zorgsector en zelfredzaamheid van de mensen.(Ja,Ja, kijk maar eens naar naar de door haar recent opgestelde regels over de “woonrechten” van bewoners in zorginstellingen en wat het personeel daarvan gaat ondervinden!!> werkdruk en onmogelijk dit te realiseren!!)
  Geen ondersteuning nodig
  Opvallend in het rapport is dat de helft van de kwetsbare ouderen met een lichamelijke beperking geen gebruikmaakt van de Wmo. (Deze zijn allang murwf geworden van de ingewikkelde regelgeving en hebben het allang “opgegeven” de benodige zorg te vragen!)Een kwart daarvan heeft geen partner (ik dus), mantelzorger of noemenswaardig inkomen waarmee zij ondersteuning kunnen inkopen. Zij kennen de Wmo, maar geven aan dat zij geen ondersteuning nodig hebben. (Het is allemaal veel te ingewikkeld gemaakt en dan speelt de media ook nog een negatieve rol om alsmaar de aandacht te geven aan de z.g. “fraude” i.p.v. het belang van een goede zorg te ondersteunen)Om in de gaten te houden of deze groep echt geen zorg nodig heeft, stelt het SCP voor huisartsen, praktijkondersteuners, klussendienstmedewerkers en conciërges van woningcorporaties een “signaleringsfunctie” (hoe te realiseren??)toe te bedelen.
  (Het is m.i. iets te gemakkelijk om negatieve oorzaken in een rapport / onderzoek te constateren en vervolgens de oplossing daarvoor in handen te geven derden die het ook al overbelast zijn met het uitvoeren van wettelijke taken en funkties….
  We weten het allemaal goed te verwoorde maar het beleid is er niet naar….
  De zieken,ouderen en gehandicapten gaan moeilijke tijden tegemoet en zeker met deze regering….)

 4. I Agree! Maar op welke wijze? Er staan grote veranderingen op stapel, van 2e naar 1e lijn etc. De huidige HBO/POH’s worden/willen nu en masse bijgeschoold in Ouderenzorg zodat de zorg binnen de HAP/GZcentrum blijft. Zo genereert de huisarts ook meer inkomsten, de LHV heeft tenslotte een goed functionerende lobby. De POH verdient er nog niet meer om. Mogelijk verandert dat als ze nu (pas) meedoen met de COA onderhandelingen, dankzij een rechtszaak… Dan wordt de POH ook voor vol aangezien en kan ze meer prioriteiten stellen, vooral in samenwerking met de wijkverpleegkundige van de thuiszorg die ook zo haar kwaliteiten heeft en de “sociale kaart” kent. Ik hoop dat de zorgverzekeraars ook de expertise inzien vd goed opgeleide wijk&praktijkverpleegkundige of zoals het nu heet “1e lijnsverpleegkundige” en een passend salaris geven aan deze uitvoerenden, soms met hun “poten in de modder”. De wijkverpleegkundige kan inderdaad laagdrempelig werken en is dus toegankelijk voor buurtbewoners/werkers en alle andere meedenkende mensen.
  VWS presenteerde het toekomstplaatje ook bij het lustrum van Elann, zie eens op hun site! Groeten!

 5. Graag wil de verzorging/verpleging van de thuiszorg deze mensen helpen. Ik doe dit al ruim 20 jaar. Helaas zijn wij aan indicaties gebonden. Soms zijn de minuten krap om goed te kunnen zorgen voor de clienten. Gaan clienten zich uit voorzorg inschrijven voor een verzorgingshuis dan wordt de indicatie kleiner en moet de client uiteindelijk ook worden opgenomen omdat de thuiszorg niet genoeg tijd meer krijgt !! Hoe raar kan het in elkaar zitten ?! Dit gaat ook niet alleen om oudere want er zijn ook genoeg clienten ziek die tussen de 50 en 60 jaar zijn. Wil de regering nou wel of niet dat men zolang mogelijk in hun eigen huis blijft wonen met goede vezorging ???

 6. Precies! Kijk naar Buurtzorg, geschoeid op het model wat ik hanteerde als wijkverpleegkundige anno 1980. In eigen (zorg)wijk wiste je waar de ouderen woonde en bracht je eens per half jaar een preventief bezoek. Dan zaten deze mensen gelik in je monitoringssysteem en raakten ze niet meer uit het oog. Werkte uitstekend!

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.