Home Serie

Concentratie kinderhartchirurgie

ma 04 mrt 2024 | Ziekenhuiszorg

Commissie-Samsom wil impasse kinderhartchirurgie doorbreken met overlegtafel

De commissie-Samsom wil de impasse rond de concentratie van de kinderhartchirurgie doorbreken met een nieuwe overlegtafel van patiënten, hartexperts, umc’s en zorgverzekeraars, onder regie van VWS. Voorzitter Melvin Samsom is bereid die taak op zich te nemen: “Concentratie hoogcomplexe zorg los je niet op in de rechtszaal.”

do 29 feb 2024 | Kwaliteit

Promovendus Maike Schepens: ‘Concentratie van zorg alleen is niet genoeg’

Ook al is de afgelopen jaren de prostaatkankerzorg geconcentreerd in minder ziekenhuizen, er zijn tussen ziekenhuizen aanzienlijke verschillen in de kwaliteit van zorg. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Maike Schepens. Zij spreekt daarom van ‘schijnconcentratie’. 

wo 28 feb 2024 | Financiën

ETZ maakt meerjarige afspraken met zorgverzekeraars voor structurele transformaties

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft met zorgverzekeraar VGZ een contractafspraak gemaakt van een miljard euro voor vijf jaar, grotendeels via een lumpsum-financiering. Daarbij komen nog meerdere miljoenen aan prestatieafhankelijke transformatiemiddelen. Het ziekenhuis denkt dat alleen door de combinatie van passende contractering en de incidentele transformatie-middelen ziekenhuizen ongekende veranderingen kunnen doorvoeren, zoals een forse teruggang in vierkante meters.   

vr 23 feb 2024 | Ziekenhuiszorg

Uitslag poll: ‘Hoe vaak een ingreep wordt uitgevoerd, zegt niet alles’

De poll van deze week luidde: 'Volumenormen zijn een slechte graadmeter van kwaliteit van hoogcomplexe ziekenhuiszorg'. De helft van de respondenten is het hier mee eens. Zij vinden: hoe vaak een ingreep wordt uitgevoerd, zegt wel degelijk wat over de kwaliteit van zorg, maar niet alles. Uitkomsten van zorg zijn ook belangrijke graadmeters voor de kwaliteit van zorg. Net als de mate van samenwerking in een zorgpad. 

ma 19 feb 2024 | Ziekenhuiszorg

Bart Berden: ‘Schipbreuk dreigt voor concentratie complexe zorg’

De kwaliteit vastpinnen op zorgvolume per ziekenhuis doet geen recht aan de complexe werkelijkheid, stelt ziekenhuisbestuurder Bart Berden. “Neem de tijd om te onderzoeken welke factoren, naast aantallen, leiden tot meer kwaliteit en efficiency. Je moet snappen wat er gebeurt, niet alleen maar operaties per ziekenhuis tellen.”

vr 16 feb 2024 | Ziekenhuiszorg

Amsterdam UMC-topman droomt over één nieuw ziekenhuis in de Bijlmer

Hans van Goudoever, bestuursvoorzitter Amsterdam UMC, droomt over één nieuw ziekenhuis voor AMC en VUmc in de Bijlmer, over tien á twintig jaar. Hij werkt met collega’s aan een nieuwe strategie, waar langetermijnhuisvesting onderdeel van is.

vr 02 feb 2024 | Ziekenhuiszorg

Kuipers’ geheimzinnige vertrek en de juridische nederlagen

Ex-minister Ernst Kuipers lijdt twee keer in één maand bij de rechter een nederlaag. Bladdert zijn reputatie geleidelijk af of presenteert hij binnenkort een prestigieuze internationale baan?

ma 22 jan 2024 | Ziekenhuiszorg

Hans van Goudoever: ‘Stop met sluiten van afdelingen kinderhartchirurgie’

Concentratie van de kinderhartchirurgie kan prima zonder afdelingen te sluiten, zegt bestuursvoorzitter Hans van Goudoever van Amsterdam UMC. “De uitspraak van de rechter is opvallend duidelijk.”

do 11 jan 2024 | Ziekenhuiszorg

Kuipers lijdt grote nederlaag bij concentratie kinderhartchirurgie

Een dag na zijn vertrek maakt de rechter gehakt van het besluit van oud-minister Kuipers om de kinderhartchirurgie te concentreren naar Rotterdam en Groningen. Daarmee lijdt niet alleen Kuipers, maar ook de IGJ een grote nederlaag.

di 09 jan 2024 | Ziekenhuiszorg

Rechtszaak kinderhartchirurgie draait om spelregels voor concentratie zorg

De uitspraak van de bestuursrechter op 11 januari gaat over meer dan alleen de kinderhartchirurgie. Op het spel staan de spelregels voor de rol van de minister van VWS bij de concentratie van hoogcomplexe zorg. Kan de minister vergaande beslissingen nemen zonder zorgvuldig proces, zonder deugdelijke onderbouwing en zonder eerlijke mededinging? Is de lobbykracht van ziekenhuizen cruciaal voor winst?

Nieuwsbrief Abonneren