Home Serie

KunstZinnig

di 13 feb 2024 | Kwaliteit

‘Kunst is de katalysator voor zorgvernieuwing’

Hoogleraar Tineke Abma pleit met ruim tweehonderd onderzoekers, bestuurders, beleidsmakers, kunstenaars en zorgverleners in de whitepaper Arts in Health voor integratie van kunst in de zorg ter bevordering van welzijn en gezondheid. “Wanneer zorgbestuurders voor arts in health gaan, leidt dat altijd tot een katalysator voor verandering.”

wo 10 jan 2024 | Kwaliteit

Hoe een kunstinstallatie de emotionele relatie tussen mens en technologie verbetert

Bij een implantatie wordt er vooral aandacht besteed aan de medische aspecten, niet aan de emotionele ervaring van de patiënt. Om de kans op een succesvolle behandeling te vergroten, is daarom Intimate Implant ontwikkeld. Deze interactieve kunstinstallatie sluit aan op de belevingswereld van de patiënt en onderzoekt de relatie tussen mens en technologie.

do 24 aug 2023 | Verpleging en verzorging

Theaterstuk helpt bezoekers omgaan met dementie

Om de wereld van dementie inzichtelijk en hanteerbaar te maken voor zorgprofessionals en mantelzorgers, zijn de theatervoorstellingen Dag Mama en Dag Mama 2 gemaakt. Na een zomerstop staat het gezelschap in september weer op de planken.

do 20 jul 2023 | Ziekenhuiszorg

Erasmus MC: ‘Geef muziek een vaste plek in de reguliere zorg’

Muziek vermindert pijn, angst en stress bij patiënten die een operatie ondergaan. Ook kan muziek de vraag naar pijn- en slaapmedicatie reduceren en hierdoor het herstel bevorderen. “Daarmee is muziek een preventieve en kostenbesparende zinnige zorginterventie”, vertelt Markus Klimek, anesthesioloog en researchcoördinator van de werkgroep Muziek als Medicijn bij Erasmus MC.

do 11 mei 2023 | Verpleging en verzorging

Duurzame werkwijze om kunst en ouderen samen te brengen

Kunst- en cultuurparticipatie vergroot de zelfredzaamheid van senioren en draagt bij aan zingeving. Vvt-organisatie Vitalis zag in de praktijk kunstdocenten nogal eens worstelen met de daarvoor benodigde vaardigheden. Om kunst en de ouderenzorg samen te brengen, hebben het Nivel, Vitalis en Centrum voor de Kunsten Eindhoven onderzoek gedaan naar een duurzame werkwijze.

do 27 apr 2023 | Kwaliteit

Nieuw kenniscentrum verbindt zorg- en kunstsector

Het aanbieden van kunst en cultuur kan zorgmedewerkers ontlasten en het welbevinden van de cliënt of patiënt vergroten. Toch wordt het in de zorg nog niet veel ingezet. Zonde, vinden Cordaan, Museum van de Geest en de Erasmus Universiteit. Daarom is Kenniscentrum Kunst en Zorg opgericht. Met een bijzondere leerstoel en landelijke kennisinfrastructuur willen de partners goede kunstinitiatieven borgen en passende zorg en gezondheid bevorderen. 

do 20 apr 2023 | Verpleging en verzorging

Foto-expositie roept op tot meer informele zorg

Niet hospitaliseren na een verhuizing naar het verpleeghuis, maar samen zorgen met het netwerk van een bewoner. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom heeft Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) de expositie Samenzorg gelanceerd.

vr 14 jan 2022 | Sociaal domein

Voelbare kunst ten tijde van ‘huidhonger’

Kunst is vaak ontoegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Daarom introduceerde Bartiméus voelbare kunst. Van ‘Huidhonger’ tot ‘Coronahaar’, elk kunstwerk staat in het teken van de pandemie en brengt gesprekken op gang en emoties teweeg.

vr 10 dec 2021 | Ziekenhuiszorg

Hans Romijn: ‘Kunst staat voor verwondering’

Kunst en zorg gaan hand in hand. Dat vindt Hans Romijn, afzwaaiend bestuursvoorzitter bij het Amsterdam UMC. ‘Kunst gaat over menselijke waarden: empathie, aandacht en je inleven in een ander. Net als zorg.’

vr 03 sep 2021 | Gehandicaptenzorg

Godfried Barnasconi: ‘De zorg is platgeslagen tot een financiële transactie’

Geef kunst en cultuur een prominentere rol op de bestuurlijke zorgagenda. Daarvoor pleit Godfried Barnasconi. De integratie van kunst vereist lef en buiten de lijntjes denken, maar leidt tot een bevlogen werkklimaat, zingeving en creativiteit binnen organisaties, aldus de bestuursvoorzitter van Cordaan.

Nieuwsbrief Abonneren