Home Serie

Passende zorg

wo 17 apr 2024 | Passende zorg

‘Integreer palliatieve interventies in de normale COPD-zorg’

Wanneer moet je aan palliatieve zorg denken bij iemand met ernstige COPD? Altijd, is de opvatting van longarts Kris Mooren. Maar ze noemt het liever goede zorg dan palliatieve zorg.

di 16 apr 2024 | Passende zorg

Sander de Hosson: ‘NZa levert niet bij passende zorg’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de betaaltitel voor de bekostiging van ‘proactieve zorgplanning’, het gesprek over passende zorg, niet per 2025 invoeren. Longarts Sander de Hosson: “Ik vind het heel verdrietig dat de NZa deze afslag neemt, want die staat haaks op de afspraken in het integraal zorgakkoord over passende zorg.”

wo 10 apr 2024 | Passende zorg

Hybride thuismonitoring bij COPD vermindert aantal ziekenhuisopnames

Het grootste deel van de kosten, zorgbelasting en verlies kwaliteit van leven bij COPD wordt veroorzaakt door longaanvallen gevolgd door een ziekenhuisopname. Thuismonitoring kan het aantal ziekenhuisopnames en de ziektelast bij deze patiënten verminderen. Een hybride systeem waarbij gebruik is gemaakt van een app, smartwatch en een buddy van de patiënt laat vier keer minder ziekenhuisopnames en vijf keer minder ligdagen zien.

do 04 apr 2024 | Verpleging en verzorging

Reablement in de vvt: een nieuw samenspel tussen hulpvrager en hulpverlener

De huidige organisatie en financiering van de zorg stimuleert het afhankelijk maken van mensen, niet de inzet op zelfredzaamheid. Dat moet anders, vindt emeritus-hoogleraar Rudi Westendorp. Daarom startte hij met een coalition of the willing een ingrijpende beweging in de ouderenzorg. “Door reablement komt het hele bestuursmodel over marktaandeel, volumina en omzet in een ander daglicht te staan.”

wo 27 mrt 2024 | Passende zorg

Passende zorg voor kwetsbare ouderen: niet behandelen is ook een optie

Bijna de helft van de opgenomen patiënten in het Radboudumc is kwetsbaar en kampt met multimorbiditeit in combinatie met psychische problematiek én complexe gezondheidsfactoren. Om over- en onderbehandeling te voorkomen en multidisciplinair te werken, heeft het Nijmeegse umc het centrum voor geïntegreerde zorg opgericht. Tijdens het Zorgvisie-congres Passende zorg deelde medisch directeur Yvonne Schoon de geleerde lessen.

wo 20 mrt 2024 | Passende zorg

‘Zorginstituties’ dansen naar een ‘passend zorgstelsel’

Een passend zorgstelsel groeit organisch doordat de NZa en het Zorginstituut een ruimere interpretatie geven van hun taakopvatting. “De zorginstituten dansen met het zorgstelsel, waardoor het geleidelijk verandert”, zei Jochen Mierau, hoogleraar economie van de volksgezondheid, op het Zorgvisie-congres over passende zorg op 19 maart in Utrecht.

do 14 mrt 2024 | Verpleging en verzorging

Brabantse vvt leert burgers simpele zorgtaken zelf uit te voeren

Door de opgerekte interpretatie van zorg komen steeds meer taken op het bordje van de zorgprofessional terecht. Met een regionale aanpak willen Brabantse vvt-organisaties inwoners zelfstandiger maken en tijd vrijspelen voor essentiële zorg. Met verpleegkundigen in de lead werd er in één week een nieuwe klantenreis voor zelfstandig oogdruppelen uit de grond gestampt. “Wanneer zorgprofessionals vrijheid krijgen en niet iedereen er een plasje over hoeft te doen, kan er tempo gemaakt worden”, vertellen aanjagers Sanne van Beek en Linda van Puijenbroek.

wo 13 mrt 2024 | Ggz

GGz Breburg wil verder met mentale gezondheidscentra, maar het systeem stokt

Met de verkennende gesprekken in de Mentale Gezondheidscentra wil GGz Breburg de capaciteits- en wachttijdenmisère aanpakken. Na zo’n gesprek wordt beoordeeld wie daadwerkelijk gebaat is bij een behandeling in de ggz. Hoewel deze aanpak een kwart van de mensen buiten de ggz houdt, vreest GGz Breburg de aanpak te moeten terugdraaien. “Het is vijf voor twaalf”, aldus bestuurder Alex de Ridder.

ma 11 mrt 2024 | Verpleging en verzorging

Training palliatieve zorg: ‘Ik heb anders leren luisteren’

Als patiënten niet meer beter worden, is het belangrijk hun wensen rond behandeling en kwaliteit van leven te kennen. Maar veel zorgverleners vinden het lastig hierover te beginnen. Professionals in het Laurentius Ziekenhuis Roermond volgden een training om op tijd in gesprek te gaan met ongeneeslijk zieke patiënten.

wo 06 mrt 2024 | Passende zorg

In het Radboudumc is niet altijd opname nodig voor patiënten met een acuut herseninfarct

Uit onderzoek van het Radboudumc blijkt dat bij ongeveer 20 tot 25 procent van de patiënten een ziekenhuisopname na een acuut herseninfarct niet nodig is. “Zij hebben weinig uitval en functioneren grotendeels zelfstandig. Deze groep komt in aanmerking om vanuit de SEH gelijk met ontslag naar huis te gaan”, zegt neuroloog Ewoud van Dijk.

Nieuwsbrief Abonneren