Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Signalen zorgfraude 2017 verdubbeld

Redacteur Zorgvisie, Skipr en Qruxx.
In 2017 zijn er 675 signalen van zorgfraude geregistreerd. Dat is 51 procent meer dan de 447 signalen die in 2016 zijn gemeld. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Opmerkelijk is de stijging van signalen bij de wijkverpleging en zorg uit pgb.
Rapportage signalen zorgfraude 2017
Onderzoekers hebben in opdracht van VNG gekeken naar de aard van zorgfraude binnen de Wmo 2015 en Jeugdhulp.

De IKZ heeft de woensdag gepubliceerde Rapportage Signalen zorgfraude 2017 in samenwerking met haar deelnemers opgesteld en woensdag gepubliceerd. De rapportage omvat alle nieuwe signalen die zijn vastgelegd in het Verzamelpunt Zorgfraude. Het betreft dus niet het totaal aantal gepleegde fraude in de zorgsector. ‘In de rapportage wordt de complexiteit van zorgfraude steeds beter zichtbaar’, aldus de IKZ.

Verdubbeling signalen zorgfraude

In 2017 zijn er 675 signalen geregistreerd. Dat is een toename van 51 procent ten opzichte van 2016. ‘Een stijging van het aantal signalen in 2017 laat zien dat 1,5 jaar na de oprichting van het IKZ steeds actiever wordt samengewerkt’, reageert minister Hugo de Jonge in een brief aan de Kamer. ‘Dat blijkt ook uit het aantal signalen dat met meerdere partijen wordt gedeeld.’

Relatief veel meldingen hadden betrekking op upcoding, waarbij een zorgverlener een duurdere behandeling declareert dan er werkelijk gegeven en noodzakelijk was. ‘Daarnaast is het aantal signalen dat betrekking heeft op onvoldoende kwaliteit verdriedubbeld’, aldus het rapport.

Wijkverpleging en pgb

Als financieringsbron was de Zorgverzekeringswet het sterkst vertegenwoordigd in de geregistreerde signalen. Zo’n 29 procent is afkomstig van zorg via persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wlz, Wmo, Zvw of de Jeugdwet. ‘Het aantal pgb signalen is verdrievoudigd’, aldus het rapport. De absolute toename van pgb signalen binnen de Wlz draagt daar sterk aan bij.

De meeste signalen hadden, net als in 2016, betrekking op de mondzorg. Opvallend is de sterke stijging van het aantal gemelde signalen van wijkverpleging. ‘Het aantal signalen over deze soort zorg is in 2017 met 259 procent toegenomen.’

Incidentele factoren

De toename van de signalen is deels te wijten aan enkele incidentele factoren. Zo werd het publiek bij een casus in de landelijke media gevraagd om signalen te melden. Deze oproep leidde tot 49 meldingen. Ook de start van het invoeren van restinformatie uit onderzoeken als nieuwe signalen resulteerden in tientallen nieuwe signalen. Bovendien heeft de inhaalslag van lopende onderzoeken, die bij het Verzamelpunt eerder onbekend waren, tot een eenmalige stijging van tientallen signalen geleid. ‘Deze factoren bieden echter geen verklaring voor de toename van het aantal signalen wijkverpleging en het aantal signalen pgb.’ Wat de verklaring van deze signalenstijging bij pgb en wijkverpleging dan wel is, meldt het rapport niet.

Samenwerking IKZ

In de rapportage wordt de complexiteit van zorgfraude steeds beter zichtbaar. ‘We zien in de signalen dat zorgaanbieders tegelijkertijd frauderen met verschillende financieringsbronnen. En of pgb én ZiN en of op meerdere zorgsoorten.’ Dat blijkt bij de zorgaanbieders waarbij meerdere partners onderzoek doen en bij zorgaanbieders waarover meerdere signalen ontvangen zijn. ‘Fraudeleuze zorgaanbieders laten zich niet leiden door grenzen van wetten en regels.’

Volgens de IKZ wordt er steeds actiever samengewerkt tussen de convenantpartners, gezien het aantal signalen dat door meerdere partijen wordt gedeeld. De Jonge beaamt dit. ‘De stijging van het aantal nieuwe signalen maakt echter duidelijk dat samenwerking en informatiedeling noodzakelijk blijven om fraude in de zorg goed en snel in beeld te krijgen, zodat we dit gezamenlijk met alle ketenpartners aan kunnen pakken.’

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.