Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties30

Specialisten ontstemd over inkomensplan NZa

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
De manier waarop de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het honorarium van medisch specialisten wil berekenen staat haaks op afspraken die de overheid in december heeft gemaakt met specialisten. Dat stellen de verenigingen van internisten en chirurgen.
Specialisten ontstemd over inkomensplan NZa

In het akkoord tussen het ministerie van VWS, de Orde van Medisch Specialisten en de NVZ vereniging van ziekenhuizen is afgesproken dat de medisch specialistische zorg maximaal 2,5 procent per jaar groeit. De manier waarop de NZa dat geld wil verdelen stuit echter op grote weerstand bij de twee grootste specialismen: internisten en chirurgen. “De NZa presenteert een systematiek die haaks staat op de gemaakte afspraken”, stelt Jan Derksen, voorzitter van de Beroepsbelangencommissie van de Nederlandse Internisten Vereniging. Jan Oskam, van de Vereniging van Chirurgen, sluit zich bij deze kritiek aan.

Geen normtijden, maar ‘verdeelsleutels’

De NZa wil het budgettair kader zorg verdelen op basis van ‘verdeelsleutels’. Die komen in de plaats van normtijden, zoals die zijn vastgesteld in de DOT-systematiek (dbc’s op weg naar transparantie). Hierdoor wordt het verband tussen de tijd die medisch specialisten aan een patiënt besteden en het daarbij passende honorarium losgelaten. Dat is in strijd met het onderhandelingsresultaat waarin staat dat vanaf 2015 ‘herijkte normtijden’ als basis dienen voor de honorering. “Maar als je de normtijden nu afschaft, kun je ze in 2015 niet meer gebruiken”, stelt Derksen.

Medisch specialisten in loondienst en vrijgevestigd

Voor de vaststelling van de verdeelsleutels doet de NZa enkele aannames, waarvan de effecten niet te overzien zijn, vrezen de specialisten. Zo is een verdeling gemaakt over het aandeel dat specialisten in loondienst en vrijgevestigde specialisten hebben in het zorgvolume, terwijl niet bekend is hoe de verdeling tussen specialisten in loondienst en vrijgevestigden is. Een andere onzekere factor is het vaststellen van het aantal specialisten op basis van fte’s. Ziekenhuizen moeten dat doorgeven aan de NZa, maar in de praktijk blijkt er verwarring te zijn over de definitie van een fte. Sommige maatschappen tellen één persoon als fte, los van het aantal uren dat deze werkt. Terwijl andere ervan uitgaan dat een fte 45 uur per week werkt, waarvan 36 uur in directe patiëntenzorg. Als een specialist 54 uur werkt, telt hij dus als 1,25 fte. Volgens de internisten en chirurgen zou er een tijdsbestedingsonderzoek moeten worden gedaan om vast te stellen hoeveel uur specialisten werken.

‘DOT-systeem ontspoort’

Derksen vindt het kwalijk dat de nieuwe DOT-systematiek die in 2012 wordt ingevoerd, al fiks wordt veranderd, nog voordat duidelijk is of deze systematiek in de praktijk werkt. “Er is zelfs nog niet proefgedraaid om de mogelijke fouten te verhelpen. Het DOT-systeem ontspoort nog voordat het is ingevoerd. Een honoreringsmodel met reële, redelijke en te controleren normtijden is het enig juiste alternatief. Het wordt hoog tijd dat de NZa dat inziet.”

NZa: specialisten moeten zelf verdelen

De NZa ziet af van een nieuw normtijdenonderzoek, omdat dit zeer tijdrovend is. In plaats daarvan wil de NZa dat specialisten in onderling overleg de verdeelsleutels vaststellen om het BKZ te verdelen. “Die moeten ervoor zorgen dat het honorarium een betere afspiegeling vormt van de werklast”, aldus een NZa-woordvoerder. (Zorgvisie – Bart Kiers)

Lees ook:

Steun specialisten voor deal Orde, NVZ en VWS

Frank de Grave: maximaal drie ton voor specialist

Medisch specialisten dagen Klink

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

30 REACTIES

 1. Wat aardig om te zien dat mijn commentaar zoveel reacties opleverd. Wel jammer dat men dit blijkbaar heel selectief leest en de essentie niet echt begrepen wordt, want die gaat over verantwoordelijkheid en hoge werkdruk met een zorgaanbod dat in de ziekenhuizen niet goed te sturen is, maar waarvoor gewoon goede zorg geleverd moet worden. Dat geldt, zoals ik al schreef, voor alle medewerkers in een ziekenhuis, zeker degenen die “aan het bed” staan. Dat een specialist eindverantwoordelijk is, heeft niets met zich beter voelen te maken. Veel medisch specialisten voelen zich helemaal niet beter dan wie dan ook; sommigen wrsch. wel, maar waar komen we dat niet in onze samenleving tegen? Het gaat niet om “veel” of “meer” verdienen, het gaat om bezwaar tegen een forse inkomensdaling van -20% tot -30% doordat de overheid wil bezuinigen op de zorg bij een bekend toenemende zorgvraag. In Utrecht werd weken lang het vuil niet opgehaald vanwege een conflict over 2% inkomensverschil en wie van jullie wil wel 20-30% inleveren bij het houden van een zelfde of drukkere werkweek? Het sarcasme in mijn door Pjotr aan gehaalde “ga zelf een opleiding volgen voor medisch specialist en als zodanig werken: kun je lekker veel verdienen” is hem blijkbaar ontgaan en het “dan weet je tenminste waar je het over hebt” al helemaal. Dat laatste is het belangrijkste verschil in de discussie: als je het vak niet uitoefent, kun je over deze materie niet goed oordelen, dan ben je “de beste stuurlui ……. die aan de wal staan”.

 2. Lees alle reacties
 3. Helemaal mee eens anoniempje!
  Dan ook nog even de extreme salarissen van een fors aantal zorgbestuurders aanpakken zodat eindelijk ook een beetje extra ruimte voor het hardwerkende personeel beschikbaar komt. Zul je zien dat er best meer mensen willen kiezen voor een baan in de zorg.

 4. Medisch specialisten zien het als een ‘recht’ om veel meer te verdienen dan anderen die ook krom hebben gelegen voor hun studie en heel hard hebben gewerkt om de eindstreep te halen. Om maar eens wat te noemen: alle mensen met een technische studie. Zij verdienen aardig maar ook niet meer dan dat. En dat terwijl de hele Nederlandse economie van hen afhanekelijk is. Als zij al hun kennis en kunde meeslepen naar het buitenland blijft de rest inclusief de medisch specialisten berooid achter. Ook zij zijn erg afhankelijk van wat deze hoogbegaafde en hardwerkende ingenieurs ontwikkelen. Bovendien vinden de medici zichzelf ondernemer. Nou is het volgens mij nog steeds zo dat je dan ook bedrijfsrisico behoort te lopen. Nou dat wordt fijn afgewenteld op de ziekenhuizen; heb je weleens een medisch specialist failliet zien gaan? Daarnaast hoeven ze geen enkele moeite te doen om aan klanten te komen; als je ziek bent, heb je niet zo heel veel keus.
  Zelf zie ik vanuit mijn functie geregeld gebeuren dat zodra er een of anderre korting wordt opgelegd of de privesituatie om meer geld vraagt (gezin en daarnaast ook nog een vriendin om te onderhouden) er door een onbeschrijflijk groot aantal specialisten wordt geprobeerd zoveel mogelijk DBC’s (= namelijk rechtstreeks honorarium) te scoren voor 1 zorgvraag die gewoon in 1 DBC thuishoort. Is dat geen graaicultuur?
  De zorgverzekeraars zouden de patiëntendossiers eens moeten vergelijken met de ingediende declaraties. Daar valt nog heel wat geld terug te halen.

 5. De discussie is niet, waarde Marcel, of medisch specialisten veel mogen verdienen, want dat mogen ze van mij best. Ik vind het alleen vervelend dat ze zich verweven voelen boven anderen, ook uw reactie geeft hier weer blijk van. Een medisch specialist is qua mens niks meer of minder als iedere andere functionaris, alleen door zijn functie en verantwoordelijkheid mag hij een stuk meer verdienen dan ik. Maar deze groep moet de laatste zijn om te piepen als ze een dag later salaris krijgen.

 6. Dat is allemaal waar Marcel. Maar doe nou niet net alsof alleen de medisch specialisten hard werken (daar ben ik het helemaal mee eens) en veel verantwoordelijkheid hebben (ook daar ben ik het mee eens. De verpleegkundige heeft ook veel verantwoordelijkheid en werkt ook hard. De mensen in het onderwijs, enz. enz. En wat gebeurde er in Utrecht toen het vuilnis niet werd opgehaald? Jullie moeten je niet als zo’n buitengewoon bijzondere groep opstellen. We zijn allemaal op dezelfde manier geboren en zo vertrekken we allemaal gelijk. En we zijn jullie er dankbaar voor dat er zo goed voor onze gezondheid wordt gezorgd. Maar laat die arrogantie aub thuis. Gelukkig zijn niet alle specialisten zo!

 7. Sneue reakties zoals van Pjotr geven alleen aan of iemand wel weet waar ie t over heeft: niet dus! In Nederland willen we als we patient zijn optimale en snelle zorg met alle toeters en bellen die er zijn, ook familie van patienten dringen hier sterk op aan. De zorg in Nederland is nog steeds uitstekend van kwaliteit en de wachttijden zijn enorm teruggelopen. Aan korte doorlooptijden (m.b.v. one-stop-shop) en goede voorlichting en nazorg wordt hard gewerkt. De zorgvraag groeit echter behoorlijk door de dubbele vergrijzing en grotere behandelingsmogelijkheden. In de ziekenhuizen nog meer doordat in 72% van de tijd de dokterswacht functioneerd (met slechts 1/10 van een normale bezetting huisartsen op werkdagen) en je wilt niet weten wat er “ongescreend”, dus rechtstreeks naar de SEH en andere afdelingen van ziekenhuizen komt. Dit alles kost veel tijd en energie (ook in de nachten) van alle ziekenhuismedewerkers. Toevallig is de medisch specialist eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg. Kwalitatief goede en snelle zorg kost geld, evenals alle tijd die aan doorlooptijd verbeteringen, voorlichting en registraties wordt besteedt. Als we patient zijn hebben we dat er graag voor over, we willen optimaal geholpen worden. Als we (nog) geen patient zijn en premie moeten betalen zeuren we over de kosten van de gezondheidzorg en vooral graag over medisch specialisten, die “veel te veel verdienen”. Hou toch op met die kleinzielige commentaren en ga zelf een opleiding volgen voor medisch specialist en als zodanig werken: kun je lekker veel verdienen en weet je tenminste waar je het over hebt!

 8. En niet iedereen ambieert een dergelijke functie. Een medisch specialist mag uitstekend verdienen heb ik geen enkel probleem mee, maar laat die mensen gewoon normaal doen. Hans heeft wat dat betreft nog een hoop te leren. Groet hij ’s morgens als hij binnenkomt ook de schoonmaker of alleen de hoogste baas?

 9. Ik heb niet gezegd dat studenten “liggen te feesten”. De gemeenschap betaalt de universteiten. Tijdens de opleiding ontvangen medische aio’s al meer salaris dan de aio’s in andere studierichtingen. Ter kennisgeving: het bruto minimum loon is € 1424,40 per maand; een modaal inkomen € 2645,- bruto per maand. Dat ontvangen mensen die geenszins te lui zijn om te werken, zij hebben wat minder geluk gehad in het leven dan jullie.

 10. Nogal een kromme redenering Hans, met je opmerking als: (‘Als de specialistische zorg er niet zou zijn zouden veel mensen in de WIA zitten en de kosten ervan de pan uit rijzen.’). Ik kan je vertellen: als wij geen salarissen meer zouden overmaken zouden er ook veel mensen in de ziektewet raken. En niet iedereen is zodanig slim dat men medisch specialist kan worden. Gelukkig maar voor u, want als er een overschot aan medisch specialisten was zou u nooit worden aangenomen met uw arrogante houding. U bevestigt het beeld van de medisch specialisten die ik had. U koos er toch ook zelf voor om tijdens uw opleiding minder te verdienen? Dan moet u dus ook niet piepen. Ik vind het vooral hypocriet geleuter.

 11. Mw van de salaris administratie en Kattekop. Iedereen in Nederland kan en mag studeren. Het staat iedereen vrij om dat te doen. MS hebben daar hard voor moeten ploeteren. Er bestaat een beeld alsof die mensen maarhebben liggen te feesten etc, niets is minder waar. Tijdens de opleiding wordt hard gewerkt tegen een loon waar de gemiddelde nederlander z’n neus voor op haalt. Pas op late leeftijd wordt er eens een normaal salaris gehaald. Niet iedereen heeft een studiebeurs gehad, sommige moesten daar veel geld voor lenen. Dat MS geld hebben gekost is waar, maar ze brengen de maatschappij ook veel geld op. Veel mensen worden aan het werk gehouden. Als de specialistische zorg er niet zou zijn zouden veel mensen in de WIA zitten en de kosten ervan de pan uit rijzen. De gezondheidszorg kost ons niet alleen maar geld maar brengt de maatschappij dus ook veel op.

 12. Ik sluit me graag aan bij Medewerker. En Hans: jarenlang gestudeerd?? Dat is toch gebeurd op kosten van de gemeenschap die de universiteiten betaalt en in stand houdt! Er zijn veel meer mensen dan specialisten die jarenlang hebben gestudeerd, en ook veel verantwoordelijkheid hebben maar die het met veel minder moeten doen. Die hoor je echter nooit, terwijl het bij de medisch specialisten steeds maar over geld gaat. Hans, jouw reactie is ver onder de maat van het menselijk fatsoen. Bah….

 13. Ik heb de indruk dat de gemiddelde specialist zich als mens meer voelt dan een gemiddelde medewerker. Vanuit zijn functie mag hij meer verdienen dan mensen met andere functies, maar als mens is hij/zij niks meer of minder dan een schoonmaker. Maar als ik dan de reactie van Hans lees: (‘Ze zouden graag zelf veel geld willen verdienen maar zijn altijd te lui geweest om er maar iets voor te doen. Als iemand anders goed verdient gunt met het licht in de ogen niet.’) dan denk ik dat ons Hansepansje de laatste jaren onder een steen heeft gelegen. Met zo’n instelling als u toont zou ik me schamen een collega als u te hebben die zich meer voordoet dan een ander.

 14. Good will. Laatst hoorde ik een uitleg over good will en waarom het niet wordt afgeschaft. Good will is de prijs van het toegangskaartje tot jarenlang veel geld verdienen. Toegang tot een patiëntenbestand dat in stand is gebracht en verwachtingsvol in stand wordt gehouden door mensen die weten dat er geprofiteerd kan worden van een complex financieringssysteem. De prijs om andere aanbieders buiten de deur te houden en het aantal aanbieders te beperken. Gelijk de Amsterdamse taxivergunning of de straten van glazenwassers. Als de prijs tegenvalt, wordt het volume verhoogd. Moet de prijs omhoog, dan worden wachtlijsten gecreerd. Valt de prijs tegen, dan kan zelfs een complexere diagnose worden gemaakt of een complexere ingreep worden uitgevoerd. Indien de vrijgevestigde specialist deelt in het risico en resultaat (bij winst én bij verlies) van het ziekenhuis, ben ik om. En dan bedoel ik niet het ziekenhuis dat eenvoudige ingrepen aan de lopende band doet.

 15. Makkelijk Hans. Ik snap best dat een medisch specialist meer moet en mag verdienen dan ik als salarisadministrateur. Heb ik vrede mee en niks geen bezwaar tegen. Maar wat de heren medici nu verdienen is schrijnend en als ze 1 dag later dan normaal hun salaris krijgen is Leiden in last. Als een keukenassistent nou zou klagen omdat die alle moeite heeft de touwtjes aan elkaar te knopen zeg ik ja. Maar een medisch specialist kan wel even wachten. In december hebben we voor kerst betaald, op donderdag 23 dec. Toen heb ik de heren medici ook geen telefoontje horen plegen van: Goh, bedankt dat het vier dagen te vroeg is. Het is bij dat soort over het algemeen gewoon ikke ikke ikke. Overigens heb ik hiervoor gewerkt bij een combi-instelling ziekenhuis en ouderenzorg en ik moet zeggen dat de verpleeghuisartsen gelukkig wel positief zijn en niet meteen mekkeren.

 16. Bill, laat je niet op de kast jagen. Mensen gunnen elkaar helemaal niets en jou al helemaal niet, waarom? Omdat je nu eenmaal medisch specialist bent. Ze zouden graag zelf veel geld willen verdienen maar zijn altijd te lui geweest om er maar iets voor te doen. Als iemand anders goed verdient gunt met het licht in de ogen niet. Dat medisch specialisten lang gestudeerd hebben, grote verantwoordlijkheid dragen, dat interesseert ze geen moer. De kwaliteit van de zorg is prima (zie recent Candadees onderzoek), patienten zijn dik te vreden. Ik zeg: knokken voor je bestaan en niets aan trekken van media of van mensen die hier liggen te zeuren.

 17. Ook ik ben vrijgevestigd. Het probleem wat steeds geschapen wordt is dat er verandering op verandering op verandering wordt doorgevoerd. Steeds worden de spelregels weer veranderd door de minister en de NZa. Zij weten de publieke opinie echter steeds zo te bespelen dat de specialisten als boeman worden gezien.
  1 cruciaal punt waar steeds weer overheen wordt gelopen: de inkomens van de vrijgevestigden zijn geen salarissen maar bedrijfsomzetten. Hier moet nog een bak met geld vanaf voordat je een netto inkomen overhoudt. Het jaar daarop kan er weer een correctie plaatsvinden. Ik praat hier dan niet over een correctie van een paar tientjes!!!
  Iets anders dat erg vervelend blijft is de financiele onzekerheid over de toekomst bij steeds weer nieuwe veranderingen. Financieringen die je aangaat (goodwill), pensioenpremies, arbeidsongeschiktheid enzo lopen gewoon door. De instituten die die diensten leveren willen gewoon elke maand hun premie gestort zien, en terecht. Ook hierbij gaat het over forse bedragen, maar deze worden niet aangepast als de minister of NZa de vergoedingen verandert. Een verandering van de vergoedingen kan dus forse consequenties hebben voor het netto besteedbaar inkomen. Als de minister 20% kort op de omzet, kan dit een daling van het netto besteedbaar inkomen van 40% opleveren om maar eens wat te noemen. Genoeg reden om je druk over te maken dunkt me!
  Daarbij: als de overheid 0,5% opslag geeft aan haar ambtenaren ipv door de vakbond geeiste 1,25% is Amsterdam te klein om alle protesterende ambtenaren te herbergen…. De kortingen bij specialisten zijn iets groter, mogen we wat tegengas geven???

 18. wij hebben de salarissen van onze medewerkers (ong. 2.700 mensen worden door ons verloond) in januari één dag later betaald dan normaal, vanwege dubbele run (laatste run over vorig jaar en januari run) , dan verwacht dat je mensen met een laag salaris die gaan bellen, maar nee hoor, de heren specialisten gaan klagen en hangen aan de lijn. Ze moeten zich (figuurlijk dan) DOODSCHAMEN!

 19. Gewoon het oude herstellen zoals Peter het zegt: uurtarief en maximum budget om te voorkomen dat het de pan blijft uitrijzen. Jammer dat de overheid het zo door elkaar heeft geklutst en de regie nu kwijt is en weer naar lapmiddelen grijpt. Maar ja, zoals Churchill zei: kijk naar je tuinman en je wilt geen democratie, maar er is niets beters. Wie de geschiedenis kent weet dat de medische specialisten en nog veel meer mensen onverbeterlijke graaiers zijn (politici ook met hun dubbele pensioenopbouw van 3 1/2 %/jaar en wachtgelden), en in de politiek koning eenoog ook koning is.

 20. Specialisten staan zo langzamerhand bekend om hun (onderlinge) ruzies en altijd maar zanikken over geld. De slachtofferrol die aangemeten wordt is zo langzamerhand a-moreel en verachtelijk aan het worden. In de normale wereld worden mensen die steeds de fout bij een ander leggen en nooit eens zelf in de spiegel kijken al snel uitgekotst. Er is dan ook maar een advies aan de specialisten: blijf je wereldje zo klein mogelijk houden en sluit je ogen voor de realiteit, slechts dan kun je op je voetstuk blijven staan, waar iedereen je allang van afgedonderd heeft (behalve je patiënten, want die zijn volledig van je afhankelijk en praten je dan graag naar de mond…, maar dat zie je natuurlijk niet!).
  Ga zo door!

 21. Eens temeer wordt weer eens duidelijk dat NZA zijn langste tijd heeft gehad:
  Van verrichtingen naar DBC’s. DBC’s nergens gebruikt in de Nederlandse vorm op de aardbol. DBC’s worden DOT,Dot is er nog niet en de NZA verzind weer iets anders.
  Nederland gaat financieel ten onder aan beleidsmakers achter het bureau die geen enkele weet hebben wat er op de werkvloer gebeurd.
  In de DBC systhematiek is exact te bepalen wie wat krijgt uit de DBC. De controle op de facturatie van DBC’s wordt steeds strakker. Beleidsmakers moeten is gebruik maken van harde gegevens en deze tranparant presenteren. Maar die verzameling van gegevens is overschaduwd door een failissement van Prismant.
  En is het niet de NZA die door vaststelling van de prijzen van het A segment, die stelsel matig zijn gestegen de laatste 6 jaar, zelf de prijzen heeft verhoogd. En het moge duidelijk zijn dat de zorgvraag niet gestuurd kan worden maar de behandeling van deze vraag wel.En inderdaar door nu te tornen aan afspraken over het honorarium wordt de transparantie weer voor ons uitgeschoven.

 22. Helemaal eens met Pjotr. Ben overigens zelf vrijgevestigd specialist. Mijn collega’s zijn net kleuters die onopgevoed zijn: wachten tot een ander wat bedenkt en als het dan niet helemaal naar de zin is protesteren, rupsjes nooit genoeg. De voormannen papegaaien wat de achterban wil. Maximum inkomen gebaseerd op aantal uren gewerkt x uurtarief (vastgesteld in het verleden maar door fouten in het systeem komt het 30-40% hoger uit) met accountantscontrole, zoals destijds in het budgetsysteem met het vrijwaringssysteem. Dit goldt van rond 1985 tot de dbc invoering.

 23. Pjotr, je slaat de plank mis. Net als -zoals de laatste jaren telkens- de NMa. Geen autoriteit helaas, want ze begrijpen de cijfers niet.
  De normtijden zijn de basis van de DBC en/of DOT en dat is -in de basis goede- wijze waarop de politiek de zorg wil bekostigen (en de kosten in de hand wil houden). De zorgverzekeraar heeft hierin een sleutelrol om de kosten en inkoop van zorg te bewaken en een goede prijs/kwaliteit uit te onderhandelen voor hun klanten (de patiënten). Het is een schande dat zij deze verantwoordelijkheid niet omarmd hebben. Het ziekenhuis en/of de medisch specialist kan dus helemaal niet verantwoordelijk gemaakt worden voor max 2,5% groei v/z zorg. Want de zorgverzekeraars immers kopen die zorg -bewust mag je hopen- in. De zorgverzekeraar moet simpelweg stoppen met zorg inkopen als de 2,5% groei bereikt is. Zij kennen de cijfers prima. Als er dan wachtlijsten ontstaan (en dat zal!) dan is dat hun weloverwogen keuze die zij ook zullen moeten uitleggen aan hun klant/de patiënt.
  Dit onderdeel van de deal tussen Orde en VWS is onlogisch, ongunstig voor dokter en patient en had de Grave nooit mee moeten instemmen.

 24. Zodra het maar weer over ‘inkomen’ gaat voor medisch specialisten is er weer gezeik. Met name van de kant van de medisch specialisten zelf. Het is telkens weer onvoorstelbaar hoe belangrijk dit wordt gemaakt, waardoor de maatschappij het beeld van ‘graaiers’ of ‘hebberigheid’ maar moeilijk kan loslaten. Pijnlijk gewoon. In relatie tot de exorbitante hoogten van wat diverse vrij gevestigden aan inkomsten genereren is het telkens weer een uiterst genante vertoning, deze rondedans om geld. De angst dat een medisch specialist straks niet meer vrijgevestigd kan of mag zijn en zich noodgedwongen in de sociale huursector moet gaan begeven om in eigen woningnood te kunnen voorzien, wellicht vanwege het bekostigen van studentschappen van kroost of het duurzaam kunnen uitoefenen van eigen hobby’s zit blijkbaar irreëel hoog. En dat geleuter over ‘maar we werken er hard voor’ telt niet, daar kiest de sector immers zelf voor vanwege de zelfregulering van de groei van de eigen beroepssector.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.