Home Tags Big data

big data

Tech
Wegiz, opt-in, data-uitwisseling Europa

EU-lidstaten willen geen opt-in regeling voor medische data-uitwisseling

Het uitwisselen van medische gegevens binnen Europa op basis van expliciete toestemming van de patiënt vooraf, gaat niet werken. Veel landen keuren de Nederlandse opt-in systematiek af.
Tech
Gijs van Steenbergen

Catharina Ziekenhuis bespaart kosten én levens door slimme data-analyse

Routinematig data analyseren kan zowel de uitkomsten als de kosten van een behandeling spectaculair verbeteren. Ook kan het de druk op huisartsen en SEH’s verminderen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Gijs van Steenbergen. Het Catharina Ziekenhuis gaat zijn methode ziekenhuisbreed inzetten.
Tech
NZa mag patiëntengegevens opvragen, data, ggz

De NZa mag wel patiëntengegevens opvragen bij ggz-behandelaars

De NZa heeft een publieke taak op het terrein van de gezondheidszorg en mag daarom gezondheidsgegevens verwerken zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Het moet dan wel gaan om een minimale hoeveelheid gegevens en de NZa is verantwoordelijk voor het waarborgen van de privacy van patiënten.
Tech
DICA, Bente Jorritsma

‘Automatische ontsluiting van gezondheidsdata is dringend nodig’

De organisatie van kwaliteitsregistraties van medisch specialisten gaat zich steeds meer richten op uitkomsten van zorgpaden. Eerst moeten echter nog enkele barrières worden geslecht.
Tech
Data Ouderen

Hoe datagedreven werken wijkverpleging een boost geeft

Met de verschuiving van ziekenhuis- en verpleeghuiszorg naar de thuissituatie en de vergrijzing neemt de druk op de wijkverpleging toe. Datagedreven wijkverpleging kan een gamechanger zijn. Daarom is het consortium Data Nurse opgericht.
Tech
Data Zv

Hoe zorgorganisaties digitale vertraging kunnen voorkomen

In 2020 al zei bijna een derde van de IT-managers in de zorg dat hun systemen de hoeveelheid data die ze genereren niet konden verwerken. David van den Berg van Aruba Networks waarschuwt dat de hele sector met digitale vertraging te maken krijgt als efficiënt beheer van die gegevens uitblijft.
Tech
Open access

Wil een burger zijn zorgdata delen voor algemeen gebruik?

Lisa Zuidema onderzocht onder welke voorwaarden patiënten en burgers hun zorgdata willen delen.
Tech
Friesland Regiobeelden Zv

Beter voorbereid op knelpunten in de toekomst door het delen van data

Door hun data samen te brengen hebben gemeenten in Noordoost-Friesland inzicht in de huidige en toekomstige zorgconsumptie. In een ingezonden artikel zetten de drie verantwoordelijken, vanuit verzekeraar De Friesland, gemeente en 'domeinverbinder' ROS Friesland, hun regionale aanpak uiteen. 
Tech
Onderzoeker Marthe Stevens ziet nieuwe datagedreven projecten ontstaan uit de teleurstellingen van eerdere.

Promovendus: ‘Investeer in langdurige data-initiatieven in de zorg’

Zorgorganisaties moeten investeren in langdurige initiatieven voor het gebruik van data in de zorg zodat datawetenschappers en medici de tijd krijgen om van elkaar te kunnen leren en de mogelijkheden van data beter benut kunnen worden. Dit zegt onderzoeker Marthe Stevens van de Erasmus Universiteit. Zij schreef haar proefschrift over de belofte van data in de zorg.
Tech
Sil Aarts Hilde Verbeek Zv

Blog: Vijf handvatten om data in de langdurige ouderenzorg te gebruiken

In de langdurige zorg voor ouderen wordt ‘big data’ niet of slechts mondjesmaat aangewend om nieuwe inzichten te verwerven. Een gemiste kans, vinden Sil Aarts en Hilde Verbeek. Zij geven tips waarmee het gebruik van data een essentieel onderdeel kan worden van organisaties gericht op langdurige ouderenzorg.