Home Tags Fusie

fusie

Ziekenhuiszorg

Reinier Haga broedt nog ‘enkele maanden’ op toekomst

De ontvlechting van de Reinier Haga Groep moet nog altijd definitief vorm krijgen. In antwoord op de vraag naar de stand van zaken rond de in februari afgeblazen fusie laten de drie betrokken ziekenhuizen weten dat ze ‘nog midden in het proces van het vinden van de beste gezamenlijke oplossingen voor de toekomst’ zitten.
Ziekenhuiszorg

LangeLand Ziekenhuis gered, maar gaat naar kleiner gebouw

Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer wordt niet opgeheven. Bestuursvoorzitter Jeroen van Roon van de Reinier Haga Groep: ‘LangeLand blijft bestaan. Het gaat optimaal samenwerken met lokale zorgpartijen en nabijgelegen ziekenhuizen.’
Personeel
Jeroen van den Oever, directeur van Fundis en bestuurslid ActiZ

Fundis verkent met overname randen van de arbeidsmarkt

Met duizenden uittreders per jaar kent de Nederlandse zorg een groot verborgen potentieel van medewerkers. Zorgaanbieder Fundis denkt met de overname van PrivaZorg een sterke troef in handen te hebben om dit potentieel aan te boren. Bestuursvoorzitter Jeroen van den Oever: ‘De werkwijze van PrivaZorg vormt een mooie aanvullende oplossing om ook de randen van de arbeidsmarkt te ontginnen.’
Financiën

TSN: ‘Espria kon afspraken rond overname niet waarmaken’

Zorgaanbieders Espria en TSN kondigden vorig jaar een deal aan, maar die gaat nu toch niet door. TSN-eigenaar ADG haakte af omdat hij de ACM-procedure veel te lang vond duren. Espria ziet ruimte voor een herkansing.
Kwaliteit

Wat leverde ‘flitsfusie’ tussen Vincent van Gogh en CONRISQ op?

Stichting CONRISQ Groep en ggz-instelling Vincent van Gogh (VvG) ronden hun bestuurlijke fusie van een jaar geleden af met een naamswijziging: VIGO. 'We hebben een langlopend traject achter de rug waarin we zorgvuldig hebben gekeken naar wie we eigenlijk zijn', zegt bestuursvoorzitter Jolande Tijhuis. In het afgelopen jaar is de stichting onder andere druk bezig geweest om de ict naar een hoger niveau te tillen. 
Ziekenhuiszorg
Anne Flierman

Toezichthouder wil bij Achterhoekse ziekenhuizen niet ‘sleuren aan dood paard’

Binnen het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het SKB in Winterswijk, twee ziekenhuizen iin de Achterhoek die afkoersten op een fusie in Santiz, lag iedereen in het afgelopen jaar overhoop met elkaar. Anne Flierman moest als voorzitter van de raad van toezicht in korte tijd twee bestuursvoorzitters laten gaan en zet inmiddels in op ontvlechting.
Ziekenhuiszorg

Management en medische staf SKB: ‘Fusie met Slingeland heeft niets opgeleverd’

'Iedereen heeft er genoeg van', zegt Dirk Nijmeijer, longarts bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. De medische staf en het managementteam willen de fusie met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem ontbinden. Toch gaat de raad van toezicht een interim-bestuurder zoeken die onderzoek gaat doen naar de voor- en nadelen van defusie. Nijmeijer: 'Maar er is genoeg gezegd. Raad van toezicht, hoeveel signalen heb je nog nodig om te besluiten?'

‘Onduidelijkheid VWS werkt onnodig verlammend’

Minister De Jonge kondigde de afgelopen tijd diverse maatregelen aan, bijvoorbeeld omtrent concentratietoezicht en winstuitkering in de zorg. Enkele uitspraken die hij deed, zijn volgens advocaat Dieuwke Hooft Graafland praktisch ingrijpend, inhoudelijk discutabel en vaag. 
Ouderenzorg; geriatrische revalidatie; eerstelijns verblijf

‘ACM heeft oog voor capaciteitsbeperkingen bij fusie’

Bij de fusie tussen zorginstellingen Schakelring, De Riethorst Stromenland en Volckaert keek de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in eerste instantie vooral naar marktcijfers. In de vergunningsfase stonden keuzefactoren en capaciteitsbeperkingen centraal. Op basis daarvan kregen de zorginstellingen toestemming voor hun fusie.
toezicht fusies

Voorstel zorgfusieverbod: onverenigbaar met Europees recht en contraproductief?

Het recente voorstel van minister de Jonge voor verdere aanscherping van de zorgfusietoetsing roept tal van principiële en praktische vragen op. Advocaten Diederik Schrijvershof en Ramesh Kaushik gaan in op twee daarvan: zijn de implicaties van het beoogde fusieverbod wel verenigbaar met het Europees recht? En werkt een fusieverbod voor alle aanbieders met een lopende IGJ-maatregel niet contraproductief?