Home Tags Fusie

fusie

Ziekenhuiszorg
Anne Flierman

Toezichthouder wil bij Achterhoekse ziekenhuizen niet ‘sleuren aan dood paard’

Binnen het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het SKB in Winterswijk, twee ziekenhuizen iin de Achterhoek die afkoersten op een fusie in Santiz, lag iedereen in het afgelopen jaar overhoop met elkaar. Anne Flierman moest als voorzitter van de raad van toezicht in korte tijd twee bestuursvoorzitters laten gaan en zet inmiddels in op ontvlechting.
Ziekenhuiszorg

Management en medische staf SKB: ‘Fusie met Slingeland heeft niets opgeleverd’

'Iedereen heeft er genoeg van', zegt Dirk Nijmeijer, longarts bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. De medische staf en het managementteam willen de fusie met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem ontbinden. Toch gaat de raad van toezicht een interim-bestuurder zoeken die onderzoek gaat doen naar de voor- en nadelen van defusie. Nijmeijer: 'Maar er is genoeg gezegd. Raad van toezicht, hoeveel signalen heb je nog nodig om te besluiten?'

‘Onduidelijkheid VWS werkt onnodig verlammend’

Minister De Jonge kondigde de afgelopen tijd diverse maatregelen aan, bijvoorbeeld omtrent concentratietoezicht en winstuitkering in de zorg. Enkele uitspraken die hij deed, zijn volgens advocaat Dieuwke Hooft Graafland praktisch ingrijpend, inhoudelijk discutabel en vaag. 
Ouderenzorg; geriatrische revalidatie; eerstelijns verblijf

‘ACM heeft oog voor capaciteitsbeperkingen bij fusie’

Bij de fusie tussen zorginstellingen Schakelring, De Riethorst Stromenland en Volckaert keek de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in eerste instantie vooral naar marktcijfers. In de vergunningsfase stonden keuzefactoren en capaciteitsbeperkingen centraal. Op basis daarvan kregen de zorginstellingen toestemming voor hun fusie.
toezicht fusies

Voorstel zorgfusieverbod: onverenigbaar met Europees recht en contraproductief?

Het recente voorstel van minister de Jonge voor verdere aanscherping van de zorgfusietoetsing roept tal van principiële en praktische vragen op. Advocaten Diederik Schrijvershof en Ramesh Kaushik gaan in op twee daarvan: zijn de implicaties van het beoogde fusieverbod wel verenigbaar met het Europees recht? En werkt een fusieverbod voor alle aanbieders met een lopende IGJ-maatregel niet contraproductief?

Martin van Rijn: ‘Fusie leverde te weinig op’

De fusie tussen het HagaZiekenhuis in Den Haag, Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer is mislukt: de drie ziekenhuizen worden binnenkort weer zelfstandig. Twee maanden nadat werd besloten om de juridische fusie te stoppen, wordt ook de bestuurlijke fusie teruggedraaid. 
Duurzaamheid
Wouter Bos op het congres Ouderenzorg op de juiste plek. Foto: Herbert Wiggerman

Wouter Bos: ‘Gemeenten en zorgverzekeraars aanspreken op plicht tot samenwerken’

Gemeenten en zorgverzekeraars hebben in de Wmo en de Zvw een wettelijke plicht om samen te werken op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ze worden daarop niet voldoende aangesproken. ‘Pas de wet toe en spreek elkaar aan’, zegt oud-zorgbestuurder Wouter Bos op het Zorgvisie-congres Ouderenzorg op de juiste plek.

‘Haperende ziekenhuisfusies zijn geen toeval’

Of het nu Midden-Limburg is, de Achterhoek dan wel de regio Haaglanden, her en der in ziekenhuisland haperen fusies. Dat mag opvallend heten, want tot voor kort leek fuseren een bijna natuurlijke reflex van bestuurders in de curatieve zorg. Volgens deskundigen is de groeiende reserve ten aanzien van samengaan geen toeval.
Castor EDC

‘Netwerkorganisatie draait niet om ego’s en haantjes’

Netwerkorganisaties kunnen pas succesvol zijn als zorgorganisaties en individuen over hun eigen schaduw springen. Samen waarde toevoegen aan het maatschappelijke belang is de motor van netwerkorganisaties, stelt Guy Schulpen. ‘Netwerkorganisatie moet geen doel op zich zijn.’
NZa, acute zorg, spoedzorg, kwaliteitskader

Financiële belangen zijn obstakel in netwerksamenwerking

Economische belangen belemmeren netwerksamenwerking. Dat stelt Marieke Zegers, senior onderzoeker Radboudumc, in een lezing over risico’s van regionale samenwerking.