Home Tags Ict

ict

Tech

Onderzoek: data delen hoeft niet altijd

De Nederlandse gezondheidszorg zit op een enorme berg bruikbare data, maar analyse is niet altijd even makkelijk. Bij het delen van data komen allerlei privacy-zorgen om de hoek kijken. Voor een gezamenlijke analyse hoeven data echter niet per se te worden gedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van TNO samen met CBS, zorgverzekeraar CZ en ziekenhuis Zuyderland.
Tech

‘Standaardisatie van gegevensuitwisseling is een gezamenlijke effort’

Standaarden maken, is volgens Nictiz-directeur Leonique Niessen niet zo ingewikkeld. ‘Het is vooral de vervolgvraag: hoe krijgen we die standaard en de digitale uitwisseling werkend?’ Daar is samenwerking voor nodig en commitment, stelt Niessen.
Kwaliteit
Robert Verheij

Robert Verheij: ‘We moeten toe naar een lerend zorglandschap’

De gezondheidszorg kan veel beter. Bijzonder hoogleraar Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief, Robert Verheij, weet hoe: door meer wetenschappelijk onderzoek te doen met data en gegevens die we toch al verzamelen. Op vrijdag 17 september spreekt hij zijn oratie uit.
Tech

IC’s blijven ook na corona data delen

Data van 3500 coronapatiënten uit 25 verschillende ziekenhuizen zijn afgelopen jaar verzameld in het Dutch ICU Datawarehouse. Inmiddels wordt er hard aan gewerkt om ook IC-data van andere patiënten te verzamelen. Amsterdam UMC-onderzoeker Lucas Fleuren vertelt welke juridische en technische obstakels moesten worden overwonnen om de grootschalige data-uitwisseling van de grond te krijgen.
Tech

Transparante kwaliteitsregistraties: ‘Niet shamen, maar gezamenlijk leren’

De huidige werkwijze maakt kwaliteitsregistraties onvoldoende schaalbaar. Dat stelt Wouter van Dijk, business owner bij MRDM. Om kennis en kunde te borgen, is een afsprakenstelsel cruciaal. Daarnaast geeft meer transparantie in onderlinge uitkomsten de ziekenhuiszorg een kwaliteitsinjectie.
Tech

Zo wil Rivierenland patiënten optimaal ondersteunen bij digitale zorg

Een aansluiting op de Helpdesk Digitale Zorg is voor Ziekenhuis Rivierenland nog maar het begin in zijn streven patiënten optimaal te helpen digitale hulpmiddelen te gebruiken. ‘In onze regio is de laaggeletterdheid vrij hoog, we moeten dus op zoek naar manieren om de patiënten te ondersteunen’, vertelt bestuurslid Wendy Bosboom.
Tech

Laat luchtfietsers en digitale kwakzalvers de toekomst van de zorg niet ondermijnen

Medische technologie staat of valt met het vertrouwen van de patiënt en zorgprofessionals. Dat wordt bedreigd door mooie praatjes en gebroken beloftes, waar helaas regelmatig voorbeelden van opduiken. Die verschillen weliswaar in omvang en impact, maar ze hebben gemeen dat ze innovatie in de zorg ondermijnen.
Tech

AI in de zorg: afremmen of bijsturen en gas geven?

Het is tijd dat medische toepassingen van kunstmatige intelligentie een volgende stap naar volwassenheid zetten. Het onlangs verschenen Hulpmiddel Handelingsruimte van het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid en de aankomende veldvorm medische AI kunnen daar richting aan geven, stelt UMC Utrecht-onderzoeker Saskia Haitjema. ‘Dat zijn niet alleen belangrijke handvatten voor ontwikkelaars, maar ook voor bestuurders.’
Financiën

‘Substitutie moet wel lonen, ook voor zorgverzekeraars’

De verplaatsing van zorg van ziekenhuizen naar huisartsen kan bijdragen aan meer passende zorg en de verlaging van zorgkosten. Minder ziekenhuiszorg kan voor zorgverzekeraars echter leiden tot minder inkomsten uit het risicovereveningsfonds. Een prikkel die de nodige hervormingen in de zorg kan hinderen.
Tech

De waarde van robotchirurgie

Nanne Kort, Peter Pilot, Jaap van den Heuvel en Adriaan Jongepier menen dat een aantal argumenten voor robotarm-operaties onderbelicht is. Zij wijzen op de voordelen van robotarm-ondersteunde technologie bij heup- en knieprothesiologie, die wezenlijk verschilt van een traditionele operatie.