Home Tags Ict

ict

E-health

Evean krijgt prijs voor meest innovatieve verpleeghuis

Bruins bij opening e-healthweek
Tijdens de opening van de e-healthweek ging minister Bruins uitgebreid in op zijn plannen om de gegevensuitwisseling in de zorg een wettelijke stimulans te geven. Erik Gerritsen van VWS verblijdde Evean met de titel ‘Verpleeghuis van de Toekomst 2018/2019’.
Toezicht

Philadelphia installeert digitale adviesraad

bestuursvoorzitter Greet Prins, Philadelphia
Naar welke VR-films laat je cliënten kijken? Hoe ga je om met sociale robots en slimme luiers? Die vragen kwamen aan de orde bij de installatie van de Adviesraad Ethiek van de Mensgerichte Technologie (EMT) van Philadelphia.
E-health

E-healthregeling moet einde maken aan jaarcontracten

Alliantie kwaliteit in de ggz
Een groot deel van de 90 miljoen die VWS beschikbaar heeft gesteld voor het opschalen van e-health thuis is bedoeld voor het doorvoeren van meerjarencontracten tussen zorgaanbieders, verzekeraars en gemeente. Over ongeveer drie jaar zijn meerjarencontracten de regel in plaats van de uitzondering, waardoor er meer rust en ruimte is voor innovatie.
E-health

90 miljoen voor opschaling e-health thuis

Minister De Jonge van VWS stelt 90 miljoen euro beschikbaar om ervoor te zorgen dat e-health op grotere schaal thuis wordt toegepast.
Persoonlijk zorgdossier

De pgo’s zijn op komst

De persoonlijke gezondheidsomgeving komt er. Hoe en wanneer is nog niet duidelijk. En wie gaat zo'n pgo betalen?
Innovatie

MMC koploper medicatieveiligheid bij VIPP

MMC
Máxima Medisch Centrum (MMC) is het eerste Nederlandse ziekenhuis dat binnen het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP) alle doelstellingen op het gebied van medicatie heeft behaald.
Juridische zaken in de zorg

Blog: Bewijsmateriaal op orde

Berend de Vries
Houdt uw instelling zich aan de privacywetgeving, de AVG? En zo ja, hoe weet u dat eigenlijk?
Persoonlijk zorgdossier

Doorbraak in aansluiting Chipsoft-epd’s op pgo’s

ChipSoft
Het overhevelen van medische gegevens uit een ziekenhuis-epd naar een pgo (persoonlijke gezondheidsomgeving) is mogelijk. Dat blijkt uit een praktijkproef van ChipSoft en de Reinier Haga Groep. Hiermee ligt de weg open voor de grootschalige ontsluiting van medische dossiers voor patiënten zelf. 50 van de 75 Nederlandse ziekenhuizen gebruiken een epd van ChipSoft.  
E-health

Online platform MijnZorgnet stopt per 1 maart

MijnZorgnet
Na meer dan tien jaar online te zijn geweest stopt MijnZorgnet.nl. Het was een van de eerste landelijke online platforms voor patiënten.
E-health

e-Healthweek 2019: bekostiging, toezicht en kwetsbare groepen

e-healthweek
Maandag 21 januari begint de e-healthweek 2019. Het programma omvat ruim 200 bijeenkomsten. Aandachtspunten zijn onder meer bekostiging van en toezicht op e-health en de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen.