Home Tags IZA

IZA

Ziekenhuiszorg
Ad Melkert Congres Zv Door Rob Jastrzebski

Melkert: ‘Spoedwet Kuipers nodig om domeinoverstijgende betaaltitel te realiseren’

NVZ-voorzitter Ad Melkert roept demissionair minister Kuipers van VWS op om met een spoedwet alsnog de domeinoverstijgende financiering op korte termijn te realiseren. “Als we nog langer moeten wachten, blijft de doorbraak die alle IZA-partijen wensen in goede bedoelingen steken”, zegt Melkert.
Verpleging en verzorging
Op de foto: Dr. Lineke Verkooijen, gepromoveerd op Ondersteuning Eigen Regievoering en voormalig verpleegkundige, docent en lector

Blog: Samen werken of samenwerking?

Het Integraal Zorgakkoord: 'Samen werken aan gezonde zorg'. Moet er samengewerkt worden of samenwerkingen aangegaan worden? En moet dat dan tussen zorgmedewerker en patiënt of tussen collega's en bedrijven? Wie met wie en hoe? Vraagt Lineke Verkooijen zich af.
Tech

Hoogleraar Weggelaar: ‘Transformatiegeld blokkeert transformatie’

“Geld is niet de oplossing om de transformatie in de zorg te realiseren. Geld is juist het probleem”, zegt bijzonder hoogleraar Anne Marie Weggelaar van Tilburg Universiteit. “Want zorgbestuurders gaan zich dan vooral concentreren op het voldoen aan de voorwaarden die verbonden zijn met het transformatiegeld. Het middel wordt het doel.”
Leiderschap

De Haan: ‘Spreiding laagcomplexe zorg is onderbelicht in IZA’

Ziekenhuizen focussen zich binnen de IZA-opdracht vooral op de concentratie van zorg. De verschuiving van laagcomplexe zorg naar regionale ziekenhuizen wordt daardoor onderbelicht. Dat stelt Erik de Haan, bestuurder van Ziekenhuis Rivierenland. In ‘De eerste honderd dagen’ vertelt hij over zijn nieuwe bestuursfunctie en de uitdagingen voor het Tielse ziekenhuis.
Ziekenhuiszorg
Wim van Harten, bestuursvoorzitter Rijnstate en mProve-voorzitter

Blog: Voorkom onnodige regeldruk bij duurzaamheidsverslaglegging

Meer rapporteren levert meer regeldruk op. Wim van Harten, voorzitter van mProve ziekenhuizen, vraagt zich af hoe dat zich verhoudt tot de huidige ontwikkelingen in de zorg. Hoe kan er met een tekort aan personeel en een stijgende zorgvraag efficiënter gewerkt worden? Met de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive-richtlijn neemt de administratieve last juist toe.
Ziekenhuiszorg

Uitslag poll: Grote meerderheid voor vrijgevestigde medisch specialisten

In het huidige zorgstelsel wordt er betaald voor behandelen, waar passende zorg soms juist betekent om af te zien van behandelen. Is het in loondienst nemen van medisch specialisten een manier om passende zorg te leveren? Of speelt de financiële prikkel geen rol in het al dan niet leveren van passende zorg?
Tech

Maarten van Rixtel zet vraagtekens bij complexe route naar definitieve IZA-gelden

Zo’n 20 procent van aanvragen voor de IZA-gelden hebben groen licht gekregen op de zogeheten snelle toets. Maar zorgorganisaties moeten nog flink aan de bak om deze onmisbare financiering voor hun plannen definitief binnen te slepen. Dat kost ontzettend veel tijd en energie, zegt Maarten van Rixtel.
Ziekenhuiszorg

Sjoerd Repping: ‘Zorg lijdt in visie op effectieve zorg vaak aan schizofrenie’

“De kloof tussen onderzoek, richtlijnen, beleid en praktijk is groot”, aldus Stephanie Klein Nagelvoort, UMCG-bestuurder en bestuurlijk voorzitter van het NFU Consortium Kwaliteit van Zorg. Om de kloof te dichten, hebben de NFU en Zorginstituut Nederland de Academische Werkplaats opgericht. Op 25 oktober werden de onderzoeksresultaten gedeeld en de discussie gevoerd over de te overbruggen kloof.
Ziekenhuiszorg

Tamara Kroll: ‘Individualisme kan niet meer binnen de zorg’

Tamara Kroll houdt erg van haar ‘#teammartini’, maar haar liefde woont in Eindhoven. Daarom was het voor haar logisch om te solliciteren toen er in het Jeroen Bosch Ziekenhuis een plek vrijkwam aan de bestuurstafel. Het Martini Ziekenhuis is onder leiding van Tamara Kroll volop in transitie. Op digitaliseringsvlak bijvoorbeeld, maar ook op het gebied van concentratie en spreiding. Tegelijkertijd wordt de financiële ruggensteun voor innovaties en veranderingen steeds kleiner.
Verpleging en verzorging

Poll: Passende zorg lukt pas als alle medisch specialisten in loondienst gaan

In ons zorgstelsel betalen we voor behandelen. Dit terwijl passende zorg soms juist betekent om af te zien van behandelen. Wel of niet behandelen heeft voor vrijgevestigde medisch specialisten direct invloed op hun portemonnee. De keuze voor (niet) passende zorg raakt daarmee aan meer dan alleen gezondheid.