Home Tags Pgb

pgb

Financiën
Coen Van De Louw 660

Stille motor SVB is Overheidsorganisatie van het Jaar

De Sociale Verzekeringsbank, zelfs mensen die iedere maand geld ontvangen van de instantie zijn er niet altijd mee bekend. Deze maand stond de SVB heel even in de schijnwerpers, als winnaar van de award voor Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020. Om aandacht is het de organisatie niet te doen. ‘Het is bestaanszekerheid bieden voor burgers, wat ook in onze taakomschrijving staat’, zegt Coen van de Louw, lid van de raad van bestuur.
Gehandicaptenzorg
multomappen

Hugo de Jonge gaf in 3 jaar ‘aanzetten’ richting beter pgb

Wat heeft minister Hugo de Jonge voor elkaar gekregen in drie jaar na de start van het actieprogramma pgb? Directeur van belangenorganisatie Per Saldo Aline Molenaar: ‘Er zijn zeker aanzetten gezet, maar er moeten nog stappen worden gemaakt.’
Financiën
Aline Molenaar Per Saldo Zv

Per Saldo pleit voor doorbetalen van niet-geleverde zorg

Aline Molenaar, directeur van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget, pleit voor doorbetaling van niet-geleverde zorg door corona. 'Als we dit niet regelen, dreigen aanbieders en zorgverleners in de problemen te komen en mantelzorgers om te vallen.'
thuiszorg schoonmaak

Patiëntenclubs boos om ‘lichtzinnig’ wetsvoorstel

Belangenorganisaties van cliënten doen een dringend beroep op de minister: 'Trek het wetsvoorstel “Resultaatgericht beschikken en vereenvoudigen geschilbeslechting” in.
Gehandicaptenzorg
Illya Soffer, Ieder(in), gehandicaptenzorg, handicap, chronische ziekte,

‘Ouders worden binnen de jeugdhulp te veel met achterdocht benaderd’

Ouders van kinderen met een chronische ziekte en/of handicap worden binnen de jeugdhulp te veel als vijand gezien. Dat staat een goed gesprek in de weg en belemmert het bieden van maatwerk. Dat stelt Illya Soffer, directeur van Ieder(in). Minister de Jonge erkent dat er extra aandacht nodig is voor deze groep kinderen en heeft na het zomerreces een Algemeen Overleg toegezegd.
pgb's

Hernieuwd pleidooi voor persoonsvolgend budget

Per Saldo en Pure IPVB pleiten opnieuw voor een persoonsvolgend budget. Op 14 mei gingen zij hierover in gesprek met leden van de Tweede Kamercommissie VWS.
Wachtkamer

Kamerdebat PGB Portaal: zijn we er bijna?

Hoe staat er nu écht voor met het PGB Portaal? Dat vragen de Kamerleden vanmiddag in een algemeen overleg aan minister De Jonge. Na het kritische rapport van Het Bureau ICT Toetsing (BIT) verlangen zij opheldering. Vera Bergkamp (D66): ‘We riepen altijd; zorgvuldigheid boven snelheid, maar op dit moment is het einde nog steeds niet in zicht.'
Dr. Wilma van der Scheer, directeur Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Blog: Persoonsgebonden bureaucratie

Een pgb ontvangen, betekent veel formulieren verwerken, plannen en overeenkomsten opstellen, facturen indienen en alles controleren. Wilma van der Scheer over haar ervaringen als ‘regisseur’ van een pgb.
miljoenenfraude pgb's, uitspraak rechter

Vrijspraak in zaak miljoenenfraude met pgb’s, OM handelde verwijtbaar

In de strafzaak tegen drie zorgaanbieders die verdacht werden van omvangrijke pgb-fraude heeft het OM belangrijke informatie uit het dossier gelaten. De rechter noemt het handelen van het OM: ‘onbegrijpelijk en verwijtbaar’. De drie zorgaanbieders en zeven bestuurders zijn vrijgesproken.
Gehandicaptenzorg
jeugdwet Jeugdhulp jeugdzorg gemeenten VWS

‘Kinderen met chronische beperking dakloos in Jeugdwet’

Er is veel mis met de uitvoering van de Jeugdwet voor kinderen en jongeren met een langdurige beperking. In samenwerking met gehandicapten- en patiëntenorganisaties vraagt Ieder(in) de Tweede Kamer middels een zwartboek om oplossingen.