Home Tags Toezicht

toezicht

Governance

Jeroen van den Oever: ‘Bv’s ten onrechte geframed als ondoorzichtig’

De NVTZ pleit voor specifieke regels voor zorg-bv’s om zo de transparantie te vergroten. Directievoorzitter Jeroen van den Oever van Fundis vindt dat bv’s hiermee onnodig in een kwaad daglicht komen te staan.
Toezicht

Openbaar maken calamiteiten moet nog verder gaan’

Het besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet gaat volgens Jan Klein, anesthesioloog en hoogleraar Patient Safety Engineering aan de TU Delft, niet ver genoeg. ‘Ik ben voor maximale transparantie.’
Governance

Klaas Meersma: Ambtelijke obesitas bij NZa en IGJ

Klaas Meersma
Met een publiciteitscampagne bepleiten de NZa en IGJ uitbreiding van hun eigen bevoegdheden. Deze toezichthouders willen goed bestuur in de zorg gaan handhaven. Daarvoor moet een nieuw wettelijk kader komen. Geen goed idee, vindt Klaas Meersma.
Governance

Bruins: ‘Ziekenhuizen moeten omgeving tijdig informeren over sluiting’

Evean
Minister Bruins gaat ziekenhuizen verplichten hun omgeving tijdig te informeren als zij geheel of gedeeltelijk moeten sluiten. De bestuurders van de ziekenhuizen van de MC Groep hebben dit niet gedaan toen er surseance van betaling moest worden aangevraagd. Daarom wil Bruins dit wettelijk gaan regelen via een amvb.
Fusie en samenwerking in de zorg

Integrale geboortezorg in regio Delft voor één tarief

Integrale verloskunde voor een tarief, Reinier de Graaf, DSW
De zelfstandige verloskundigenpraktijken in de regio Delft, Westland en Oostland werken intensief samen met gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en neonatologen van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in de zorg rondom de zwangere en haar baby.
Acute zorg

Ambulancedienst Rotterdam-Rijnmond op de vingers getikt

Toekomstscenario's Actiz
Niet vaak genoeg binnen 15 minuten bij de ernstigste spoed-patiënten. Medewerkers ontevreden. Twijfelachtige bestuursstructuur. Inspectie en NZa eisen snel verbeteringen bij AZRR.
Fusie en samenwerking in de zorg

Aafje en Revalidatie Rotterdam mogen joint venture oprichten

Stichting RRR en Aafje richten joint venture op, ACM
Stichting Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam en Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels mogen van de ACM een gezamenlijke onderneming oprichten. Dat heeft de ACM vandaag bekend gemaakt.
Personalia in de zorg

St. Jansdal stelt nieuw bestuurslid aan

Leonie Boven bestuurslid ziekenhuis St. Jansdal
Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk heeft Leonie Boven benoemd als nieuw bestuurslid. Ze volgt Jan Voorburg op die afgelopen 1 juni terugtrad.
Toezicht

Inspectie neemt zorgnetwerken onder de loep

Inspectie prestenteert visienota zorgnetwerken
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil het toezicht op zorgnetwerken rondom thuiswonende cliënten vorm geven. In eerste instantie zal de IGJ 'signaleren, agenderen en stimuleren'. Wettelijk gezien mag de inspectie niet handhavend optreden bij een zorgnetwerk als geheel. En voorlopig wil de inspectie dat ook nog niet.
Toezicht

Beboete Tandzorg Groep gaat terugbetalen

Tandzorg Groep, boete NZa, terugbetalen patiënten
De Tandzorg Groep heeft aangekondigd ongeveer 1500 patiënten te gaan compenseren.