Home Tags Toezicht

toezicht

Governance

Bruins: ‘Ziekenhuizen moeten omgeving tijdig informeren over sluiting’

Evean
Minister Bruins gaat ziekenhuizen verplichten hun omgeving tijdig te informeren als zij geheel of gedeeltelijk moeten sluiten. De bestuurders van de ziekenhuizen van de MC Groep hebben dit niet gedaan toen er surseance van betaling moest worden aangevraagd. Daarom wil Bruins dit wettelijk gaan regelen via een amvb.
Fusie en samenwerking in de zorg

Integrale geboortezorg in regio Delft voor één tarief

Integrale verloskunde voor een tarief, Reinier de Graaf, DSW
De zelfstandige verloskundigenpraktijken in de regio Delft, Westland en Oostland werken intensief samen met gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en neonatologen van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in de zorg rondom de zwangere en haar baby.
Acute zorg

Ambulancedienst Rotterdam-Rijnmond op de vingers getikt

Toekomstscenario's Actiz
Niet vaak genoeg binnen 15 minuten bij de ernstigste spoed-patiënten. Medewerkers ontevreden. Twijfelachtige bestuursstructuur. Inspectie en NZa eisen snel verbeteringen bij AZRR.
Fusie en samenwerking in de zorg

Aafje en Revalidatie Rotterdam mogen joint venture oprichten

Stichting RRR en Aafje richten joint venture op, ACM
Stichting Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam en Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels mogen van de ACM een gezamenlijke onderneming oprichten. Dat heeft de ACM vandaag bekend gemaakt.
Personalia in de zorg

St. Jansdal stelt nieuw bestuurslid aan

Leonie Boven bestuurslid ziekenhuis St. Jansdal
Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk heeft Leonie Boven benoemd als nieuw bestuurslid. Ze volgt Jan Voorburg op die afgelopen 1 juni terugtrad.
Toezicht

Inspectie neemt zorgnetwerken onder de loep

Inspectie prestenteert visienota zorgnetwerken
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil het toezicht op zorgnetwerken rondom thuiswonende cliënten vorm geven. In eerste instantie zal de IGJ 'signaleren, agenderen en stimuleren'. Wettelijk gezien mag de inspectie niet handhavend optreden bij een zorgnetwerk als geheel. En voorlopig wil de inspectie dat ook nog niet.
Toezicht

Beboete Tandzorg Groep gaat terugbetalen

Tandzorg Groep, boete NZa, terugbetalen patiënten
De Tandzorg Groep heeft aangekondigd ongeveer 1500 patiënten te gaan compenseren.
Patiëntveiligheid

Inspectie teleurgesteld in Bravis Ziekenhuis

IGJ, gezondheidscentrum, spoedzorg, huisartsen, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
De inspectie is teleurgesteld over het Bravis Ziekenhuis op het gebied van infectiepreventie.
Patiëntveiligheid

IGJ start onderzoek naar insulinemoorden

IGJ opnderzoekt nsulinemoorden
De IGJ start een grootschalig onderzoek naar de ‘insulinezaak’, waarbij patiënten zonder medische oorzaak insuline toegediend kregen. Omdat de zaak zo uitzonderlijk is, start de inspectie ook zelf een onderzoek naar de calamiteiten.
Fraude

Kabinet gaat zorgfraude hard aanpakken

Kabinet gaat zorgfraude hard aanpakken
Het kabinet gaat zorgfraude harder aanpakken met wettelijke maatregelen. Vandaag presenteren de bewindslieden op VWS hun plan ‘Rechtmatige zorg’. Er komt in ieder geval een Waarschuwingsregister Zorg en toezichthoudende partijen mogen meer gegevens met elkaar gaan uitwisselen.