Home Tags Toezicht

toezicht

Governance
Marcel Van Woensel Zv

Marcel van Woensel: ‘Word niet de enkel glas-organisatie van de toekomst’

Bestuurders die nu niet investeren in duurzaamheid, krijgen de rekening over een aantal jaar gestapeld, versneld en onverwacht op hun bordje. Dat stelt oud-bestuurder en toezichthouder Marcel van Woensel. “Nu investeren levert zowel financiële als positionele winst op.”
Governance

‘Als je een goede verhouding hebt, hoef je niet alles zeker te weten’

Zorgorganisaties worden uitgedaagd om het publieke belang in de regio te dienen en oplossingen te zoeken die het eigen stichtingsbelang overstijgen. Ook neemt de complexiteit van de organisatie toe, nu die vaker een onderdeel uitmaakt van een regionaal netwerk. En er willen steeds meer partijen meebeslissen. Een gesprek met prof. dr. ir. Rienk Goodijk over stakeholdermanagement, maatschappelijke waarde creëren en durven om afhankelijk te zijn en iets niet zeker te weten.
Governance

‘Juist toezichthouders moeten werken aan persoonlijke ontwikkeling’

Regels zijn belangrijk, maar voor een veilige aanspreekcultuur in zorginstellingen is vooral echt contact nodig. Daarin moeten toezichthouders het voortouw nemen, vindt Fenna Eefting, bestuurder bij Vogellanden en lid raad van toezicht van de Landstede Groep. ‘Net als een fontein stroomt ook een organisatie van boven naar beneden.’
Governance
ACM nieuwe bevoegdheden in de zorg

ACM hoopt op nieuwe bevoegdheden, ook in de zorg

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) hoopt met nieuwe wettelijke bevoegdheden om beter in te kunnen grijpen bij verstoorde concurrentie en om marktmacht te voorkomen.
Governance

Uitslag poll: ‘Toezicht houden is niet alleen maar applaudisseren’

Naar aanleiding van integriteitsvraagstukken rond zorgbestuurders de afgelopen maand legden wij de volgende stelling voor: Toezichthouders moeten eerder ingrijpen als zorgbestuurders in de fout gaan. "Toezichthouders staan teveel op afstand van het bestuur."
Governance

Poll: Toezichthouders moeten eerder ingrijpen als zorgbestuurders in de fout gaan

De afgelopen maand zijn integriteitsvraagstukken gerezen rond zorgbestuurders. In het MUMC+ werden door bestuurders zeer aanzienlijke declaraties gedaan en in het LUMC wordt gesproken van een angstcultuur. Wat is de rol van raden van toezicht in dit soort kwesties? 
Governance

‘Niet kerstboom-BV maar cultuur was probleem bij Alliade’

De bestuurscrisis bij Alliade in 2018/19 draaide om een cultuur met ondoorzichtige besluitvorming, niet om een kerstboom-BV als dekmantel van vermeende commerciële activiteiten. Vertrekkend bestuurder Vincent Maas van Alliade. “Bestuurders moeten ruimte bieden voor tegenspraak.”
Governance

Toezichthouders in de zorg

Toezichthouders in de gezondheidszorg spelen een cruciale rol in waarborging van kwalitatieve zorg en het goed functioneren van de Nederlandse zorgmarkt. Dit wordt gewaarborgd door specifieke wet- en regelgeving, wat noodzakelijkerwijs de inzet van toezichthouders vereist. De voornaamste toezichthoudende instanties in de gezondheidszorg zijn de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zorgaanbieders kunnen te allen tijde te maken krijgen met één of meerdere van deze toezichthouders.
Preventie
Grensoverschrijdend gedrag houten poppen

‘Dit gedrag mogen we nooit accepteren’

Sinds een jaar zet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zwaar in op bewustwording en preventie om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Praat over seksualiteit, is de oproep van de toezichthouder aan zorgaanbieders. Het Amphia Ziekenhuis hoopt met focus op praten een cultuurverandering teweeg te brengen.
Governance

Dertig jaar NVTZ: benut diversiteit en omarm verschillen

Hoe is de rol van toezichthouder de afgelopen tijd veranderd? Als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) komt Aad Koster tot de conclusie: diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijker dan ooit. Om organisaties toekomstbestendig te maken moeten verschillen omarmd en benut worden.
Nieuwsbrief Abonneren