Home Tags Toezicht

toezicht

Patiëntveiligheid

IGJ start onderzoek naar insulinemoorden

IGJ opnderzoekt nsulinemoorden
De IGJ start een grootschalig onderzoek naar de ‘insulinezaak’, waarbij patiënten zonder medische oorzaak insuline toegediend kregen. Omdat de zaak zo uitzonderlijk is, start de inspectie ook zelf een onderzoek naar de calamiteiten.
Fraude

Kabinet gaat zorgfraude hard aanpakken

Kabinet gaat zorgfraude hard aanpakken
Het kabinet gaat zorgfraude harder aanpakken met wettelijke maatregelen. Vandaag presenteren de bewindslieden op VWS hun plan ‘Rechtmatige zorg’. Er komt in ieder geval een Waarschuwingsregister Zorg en toezichthoudende partijen mogen meer gegevens met elkaar gaan uitwisselen.
Gehandicaptenzorg

Inspecties testen gemeenten op hulp aan mensen met licht verstandelijke beperking

toegankelijkheid van de gemeente voor mensen met LVB
Ervaringsdeskundigen gingen als mystery-guests aan de slag en beoordeelden de gemeente op hun toegankelijkheid. De ervaringsdeskundigen stellen face-to-facecontact zeer op prijs. Contact via mail of telefoon kwam echter zeer moeilijk tot stand. Dat blijkt uit het eerste onderzoeksrapport over de gemeente Goes.
Toezicht

Leistikow: ‘IGJ versnelt kwaliteitsverbetering’

De halvering van de door-to-needle-tijd bij CVA ging in Nederland twee keer zo snel als in Zweden. Dat is mede te danken aan de aanjagende rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zegt inspecteur Ian Leistikow.
Financieel management

Accountant geeft verklaring af voor cultuur en gedrag

Accountant geeft verklaring voor cultuur en gedrag
BDO heeft drie zorgorganisaties een assurance-rapport gegeven over cultuur en gedrag. De verklaring geeft zorgbestuurders zekerheid bij de verantwoording over cultuur en gedrag.
Toezicht

Westfriesgasthuis heeft zorg weer op orde

Westfriesgasthuis zorg
Het ziekenhuis kreeg in juli 2017 een aanwijzing van de IGJ. Die is nu opgeheven.
Toezicht

Wetsvoorstel De Jonge: meer bevoegdheden voor Inspectie

Hugo de Jonge jeugdzorg wmo sociaal domein gemeenten
De IGJ moet meer mogelijkheden krijgen om zijn taak uit te voeren. Dit betekent een verdere verruiming van de inzage in medische dossiers. Dit wil minister De Jonge van VWS.
Fusie en samenwerking in de zorg

Fusietoets in de zorg: aanpassen of niet?

ACM, fusie, zorg, ziekenhuizen
Verschillende partijen geven aan dat zij de menselijke maat graag willen meenemen bij de beoordeling van fusies. Of dat wenselijk is of niet: daarover verschillen experts van mening. Dit bleek tijdens de hoorzitting op 29 januari in de Tweede Kamer over zorgfusies.
Toezicht

NZa gaf negatief oordeel fusie VUmc/AMC in ‘publiek belang’

De NZa heeft bewust op inhoudelijke gronden haar zorgen geuit over de fusie tussen het AMC en het VUmc, hoewel zij op dat punt geen bevoegdheden heeft. De ziekenhuizen vinden dat er in de zienswijze geen plaats is voor ‘eigen meningen’.
Toezicht

Toename calamiteitenmeldingen bij inspectie

Zorginstellingen hebben in 2016 ruim 1300 calamiteiten gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, bijna 550 meer dan in 2015. In ongeveer de helft van de gevallen blijkt het daadwerkelijk om een calamiteit te gaan.