Home Tags Toezicht

toezicht

Toezicht
Westfriesgasthuis zorg

Westfriesgasthuis heeft zorg weer op orde

Het ziekenhuis kreeg in juli 2017 een aanwijzing van de IGJ. Die is nu opgeheven.
Toezicht
Hugo de Jonge jeugdzorg wmo sociaal domein gemeenten

Wetsvoorstel De Jonge: meer bevoegdheden voor Inspectie

De IGJ moet meer mogelijkheden krijgen om zijn taak uit te voeren. Dit betekent een verdere verruiming van de inzage in medische dossiers. Dit wil minister De Jonge van VWS.
Fusie en samenwerking in de zorg
ACM, fusie, zorg, ziekenhuizen

Fusietoets in de zorg: aanpassen of niet?

Verschillende partijen geven aan dat zij de menselijke maat graag willen meenemen bij de beoordeling van fusies. Of dat wenselijk is of niet: daarover verschillen experts van mening. Dit bleek tijdens de hoorzitting op 29 januari in de Tweede Kamer over zorgfusies.
Toezicht

NZa gaf negatief oordeel fusie VUmc/AMC in ‘publiek belang’

De NZa heeft bewust op inhoudelijke gronden haar zorgen geuit over de fusie tussen het AMC en het VUmc, hoewel zij op dat punt geen bevoegdheden heeft. De ziekenhuizen vinden dat er in de zienswijze geen plaats is voor ‘eigen meningen’.
Toezicht

Toename calamiteitenmeldingen bij inspectie

Zorginstellingen hebben in 2016 ruim 1300 calamiteiten gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, bijna 550 meer dan in 2015. In ongeveer de helft van de gevallen blijkt het daadwerkelijk om een calamiteit te gaan.
Dure geneesmiddelen
Corruptieschandaal

CBG en Hartstichting willen medicijnen sneller beschikbaar maken

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen gaat samenwerken met de Hartstichting. Ze willen de ontwikkeling van nieuwe medicijnen bevorderen en deze sneller bij de patiënt krijgen. Wetenschappelijk advies van het CBG moet hierbij gaan helpen.
Personalia in de zorg

Bestuursvoorzitter Chris Fonteijn vertrekt bij de ACM

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt, heeft vandaag aangekondigd dat hij bij de ACM gaat vertrekken. Hij stopt op 1 mei 2018.
Juridische zaken in de zorg

Blog: Strafrechter pakt ook de toezichthouders aan

Falend toezicht kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. In de strafzaak tegen de bestuurder van Vivence werd ook de voorzitter van de raad van toezicht veroordeeld.
Toezicht

Bestuurlijk talent is blinde vlek voor raden van toezicht

Raden van toezicht hebben nauwelijks zicht op bestuurlijk talent in de eigen zorginstelling. Dat blijkt uit het recente vijfjaarlijkse onderzoek dat het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur heeft uitgevoerd in samenwerking met de NVZD vereniging van bestuurders in de zorg.
Zorginkoop

NZa: ‘Betrek patiënten niet in inkooponderhandelingen’

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten patiënten niet betrekken bij de onderhandelingen over de inkoop van zorg.