Home Tags Wet- en regelgeving

wet- en regelgeving

Kwaliteit
Nico van Weert en Joke Derksen

Stilzwijgende acceptatie van onuitvoerbaarheid afspraken beschadigt de zorg

Een oplossing blijft uit voor het breed onderkende probleem dat de talrijke afspraken en richtlijnen in de zorg onuitvoerbaar zijn. Dat is schadelijk voor de gezondheidszorg, betogen de auteurs.
Kwaliteit
Terecht Cartoon

Column: Homogenezing

Zes partijen in de Tweede Kamer werken aan een initiatiefwetsvoorstel dat ‘homogenezing’ verbiedt. ‘Genezing’ en ‘therapie’ zijn onmiskenbaar begrippen uit het medisch lexicon, dus, zo concludeert advocaat Klaas Meersma, rijst de vraag of het zinvol is hier vanuit het gezondheidsrecht naar te kijken.
Gehandicaptenzorg
Klap Gehandicaptenzorg

Ageeth Ouwehand: ‘Wlz-behandelingen moeten niet naar de Zvw’

Het nieuwe kabinet wil behandelingen die nu binnen de Wet langdurige zorg plaatsvinden overhevelen naar de Zorgverzekeringswet. Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg zijn hier fel op tegen. Ageeth Ouwehand, bestuurder bij ‘s Heeren Loo: ‘Er wordt veel te monomaan gekeken naar betaalbaarheid van de zorg.’
Ggz

43 aanbevelingen om Wvggz en Wzd uitvoerbaar te maken

Het voortdurende debat over de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang heeft grote invloed gehad op implementatie en uitvoerbaarheid van de wetten, en niet in de positieve zin. Dat is de conclusie van de eerste deel van de evaluatie van de Wvggz en de Wzd.
Bas Van Schelven

Medezeggenschap zorgprofessionals ‘onontbeerlijk’ volgens nieuwe Governancecode

In de Governancecode Zorg 2022 zijn drie thema’s gewijzigd ten opzichte van de Code uit 2017: de governance van samenwerkingsverbanden, de zeggenschap van professionals en belangenverstrengeling. Bas van Schelven, advocaat gezondheidszorg, behandelt deze wijzigingen in de vorm van een drieluik. Vandaag deel 2: medezeggenschap van professionals.
Kwaliteit
Hans Buijing Zv

Hans Buijing: ‘Wzd is onhaalbaar voor kleinschalige zorgorganisaties’

Slechts 4 procent van de kleinschalige zorgorganisaties past de Wet zorg en dwang toe volgens de regels. Hans Buijing van Zorgthuisnl: ‘Voor organisaties zonder medisch team is het bijna onmogelijk om de wet goed uit te voeren.’
Ggz
Seniorenzentrum Ohne Fixierungen

Wet zorg en dwang niet goed toegepast, Inspectie gaat strenger controleren

In een evaluatie ziet de IGJ dat vooral de Wzd nog niet goed wordt uitgevoerd. Er is een tekort een deskundig personeel, intern toezicht is niet goed geregeld en het lukt zorgaanbieders niet om gegevens goed te registreren.
Leiderschap
Gezicht

RVS: Maak in beleid meer speelruimte voor praktische kennis

De huidige Nederlandse verzorgingsstaat loopt vast in eenzijdige veronderstellingen over het leven en het gedrag van burgers, constateert de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). In hun essay ‘Machtige Mensbeelden’ roept de raad politiek, beleidsmakers en bestuurders op om kritisch te kijken naar het mensbeeld dat achter wet- en regelgeving schuilgaat. Is dit werkbaar in de praktijk?
Leiderschap
Sanne Koster 660

De Wtza en de magische grens van tien

De Wet toetreding zorgaanbieders treedt samen met het Uitvoeringsbesluit WTZa, de Uitvoeringsregeling WTZa en de Aanpassingswet WTZa op 1 januari 2022 in werking. Sanne Koster, advocaat Ondernemingsrecht in de Gezondheidszorg bij PlasBossinade Advocaten, beschrijft wie er onder de ‘tien zorgverleners’ vallen.
Gehandicaptenzorg
Say no

‘De Wet zorg en dwang tackel je alleen in samenwerking, niet in marktdenken’

De onvrijwillige zorg in de gehandicaptenzorg moest in 2020 compleet anders. Een hele exercitie. ‘Het was geen ideaal jaar om de Wet zorg en dwang in te voeren’, understate Ella van Lingen, bestuurder bij gehandicaptenzorgorganisatie Reinaerde.