Home Tags Wet- en regelgeving

wet- en regelgeving

Ggz
Wvggz

MIND over Wvggz: ‘Je kan een wet niet à la carte negeren’

Aan de Wet verplichte ggz is tien jaar geschreven. Dat kan je niet na een half jaar afschrijven, zoals de psychiaters willen, vindt Simone Melis van MIND. Helemaal niet nu de visie van de cliënten en naasten op de wet nog onbekend is.
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Lagerhuis verbetert controle op zorgbeleid: wanneer volgt Nederland?

Begin augustus besloot het Engelse parlement om het zorgbeleid van de regering beter te controleren met behulp van eigen experts en onderzoeken. Gezondheidseconoom Guus Schrijvers licht dat besluit toe. Wat gebeurt er als de Tweede Kamer ook zo gaat werken?
Ggz
Elnathan Prinsen

Wet verplichte ggz drijft psychiaters tot wanhoop

De Wet verplichte ggz is een bureaucratische ramp. Het kabinet schrijft nu aan een reparatiewet, maar de psychiaters zien daarin te weinig verbetering en dreigen de hele wet te gaan negeren. 'Het heeft niet onze voorkeur, maar er lijkt ook geen andere mogelijkheid', zegt Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
Preventie
Verspreiding Coronavirus

6 tips van het RedTeam voor crisisaanpak

Het RedTeam publiceerde maandag een brandbrief met daarin hun zorgen over de ontwikkeling en de aanpak van de coronacrisis. De betere verstaander leest hierin hun tips voor het landelijk beleid.
Gehandicaptenzorg
Ilse

Wet zorg en dwang: aanbieders matchen externe deskundigen

De Wet zorg en dwang verplicht de inzet van een externe deskundige wanneer sprake is van onvrijwillige zorg die langer dan zes maanden duurt. Om de vraag naar extern advies en het aanbod daarvan bij elkaar te brengen, heeft Ipse de Bruggen het initiatief genomen tot oprichting van het Bureau regionale samenwerking Wzd.
Dieuwke

Column Terecht: Lappendeken aan maatregelen

Het voorkomen van excessen in de zorg en ondoelmatige besteding van zorggelden zijn speerpunten van de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dieuwke Hooft Graafland van Loyens & Loeff schrijft in Zorgvisie magazine 4 over de lappendeken aan maatregelen die is ontstaan.