Home Tags Zorgverzekeraars

zorgverzekeraars

Fusie en samenwerking in de zorg

Anser Prostaatnetwerk wilde landelijk dekkende samenwerking

Partijen uit de twee grootste prostaatnetwerken van Nederland zijn met elkaar in gesprek geweest om één netwerk te vormen. Volgens uroloog Chris Bangma van het Anser Prostaatnetwerk zijn er nu meerdere expertisecentra omdat niet alle ziekenhuizen bereid zijn 'hun eigen grondgebied op te geven'.
Juridische zaken in de zorg

Ziekenhuis niet verantwoordelijk voor informatie zorgverzekering

Besparing zorgkosten, vgz, zorgpremie omlaag
Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de voorlichting over de kosten van medische behandelingen en niet de zorgaanbieder. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak tegen Zilveren Kruis.
Bekostiging

NVZ-onderhandelaar: ‘Ik hoop dat al het transitiegeld op gaat’

transitiegeld hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg
Onderhandelaar namens de NVZ, David Jongen, kijkt tevreden terug op de discussies over het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg.
Governance

Topman Zuyderland: ‘Het ergste is achter de rug’

David Jongen, bestuursvoorzitter Zuyderland, positief resultaat
Zuyderland heeft in een jaar een verlies van 12 miljoen euro meer dan goed gemaakt. De gemengde care-cure organisatie bereikte over 2017 een positief resultaat van 2,5 miljoen euro.
Personalia in de zorg

Hofenk directeur De Friesland Zorgverzekeraar

Steven Hofenk wordt binnen het directieteam van Zilveren Kruis directeur van De Friesland Zorgverzekeraar.
Wijkverpleging

Jos de Blok: ‘Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging mager’

wijkverpleging
De reacties op het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging zijn wisselend. Jos de Blok van Buurtzorg mist een toekomstvisie met aandacht voor de ontwikkeling van wijkverpleegkundigen zodat de zorg op een heel andere manier geregeld wordt. De beroepsvereniging V&VN is hier juist wel enthousiast over, maar mist concrete doelen om de personeelstekorten op te lossen.
Zorginkoop

Kwaliteitsplannen verpleeghuizen moeten concreter

Kwaliteitskader verpleeghuizen moet concreter
De kwaliteitsplannen van verpleeghuizen moeten de komende jaren concreter worden gemaakt. Dat concludeert Zorgverzekeraars Nederland op basis van een analyse van adviesbureau KPMG, die een grote variatie in de kwaliteitsplannen laat zien. 
Personeel

Sociale partners vormen één front tegen financiers

touwtrekken
Werkgevers en vakbonden gaan samen optrekken richting financiers. De loonsverhoging van 4 procent in de ouderenzorg en thuiszorg kunnen leiden tot harde confrontaties met de rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars.
Zorginkoop

Zorgverzekeraars blokkeren route naar geschilleninstantie zorgcontractering’

mediation
Zorgverzekeraars werpen onnodige blokkades op voor zorgaanbieders die naar de geschilleninstantie zorgcontractering willen stappen. Verzekeraars ontkennen het verwijt van advocaten.
Juridische zaken in de zorg

Thuishulp Zorgzaam failliet ‘door te lage tarieven’

AVG-helpdesk
Thuiszorginstelling Zorgzaam in Utrecht is naar eigen zeggen ‘kopje onder gegaan’ door de pilot van Zilveren Kruis. Tevens is er een gat op de begroting ontstaan doordat een andere zorgverzekeraar de overproductie niet zou willen vergoeden.