Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

‘Terugdringen zorgkosten hard nodig’

Carina van Aartsen is redacteur bij Zorgvisie, Skipr en Qruxx. Ze schrijft over alle sectoren van de zorg, maar vooral over de ouderenzorg en eerste lijn. Omdat daar nu de grootste uitdagingen liggen: voor de zorg zelf maar ook voor de samenleving. Als aandachtsgebieden heeft zij de thema´s: governance, zorgverzekeraars en financiën.
Een substantiële verhoging van de zorgkosten zorgt er voor dat andere collectieve uitgaven al snel worden verdrongen of de belasting- en premiedruk stijgt.
Flying Euros
Nivel-onderzoek: ‘Verzekerden met een budgetpolis vaak niet goed op de hoogte van de consequenties’.

Het is daarom van groot belang de ‘exponentiële ’groei van de zorgkosten nog sterker terug te dringen met diepere en verdergaande maatregelen. Dat stelt de Raad van State in een advies naar aanleiding van de Miljoenennota 2018.

Toename zorguitgaven overstijgt economische groei

Zonder verder ingrijpen, zullen de zorguitgaven naar verwachting met 4,1 procent per jaar groeien. Dit komt vooral door de extra miljardeninvesteringen in de verpleeghuiszorg. Als gevolg daarvan liggen de zorguitgaven de komende jaren op een veel hoger niveau dan de voorziene economische groei: 3,3 procent in 2017 en 2,5 procent in 2018. Het blijft daarom volgens de Raad ‘van groot belang de factoren van deze groei nader te analyseren en zo mogelijk te begrenzen’.

Kostenverdringing

Uit de Miljoenennota blijkt dat er in het afgelopen decennium een verschuiving heeft plaatsgevonden in het patroon van de overheidsuitgaven. De groei van de collectieve zorguitgaven heeft daarbij andere overheidsuitgaven verdrongen. De Raad van State vraagt zich af hoeveel ruimte er daadwerkelijk zal zijn om een groei van 4,1 procent mogelijk te maken. Op andere terreinen is immers de afgelopen jaren fors bezuinigd, zoals het openbaar bestuur. Zorg en sociale zekerheid zijn samen goed voor zo’n 60 procent van de uitgaven van het Rijk. ‘Wanneer er niet voor gekozen wordt om de totale lastendruk te laten toenemen, zullen stijgende collectieve zorguitgaven gemakkelijk andere uitgaven verdringen.’

Lastendruk

De stijgende collectieve uitgaven voor zorg hebben ook gevolgen voor de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen als ze worden gefinancierd door hogere belastingen en premies. Hierbij merkt de Raad op dat het beschikbare inkomen in de afgelopen twintig jaar is achtergebleven bij de ontwikkeling van de economie en dat de stijging van de collectieve zorguitgaven hierbij een belangrijke rol speelt.

Maatregelen

Het aangekondigde onderzoek naar een wettelijke bevoegdheid om de gevolgen van kwaliteitsstandaarden onder andere op budgettaire aanvaardbaarheid te beoordelen, juicht de Raad toe, maar het is niet genoeg. Er zijn verdergaande en diepere ingrepen nodig. ‘Dit vergt het opnieuw doordenken van de balans tussen publieke en private zorgfinanciering, maar ook van de vraag welke risico’s collectief gedragen moeten worden bijvoorbeeld omdat zij ‘onverzekerbaar’ zijn en door individuele burgers niet kunnen worden gedragen.’

Carina van Aartsen is redacteur bij Zorgvisie, Skipr en Qruxx. Ze schrijft over alle sectoren van de zorg, maar vooral over de ouderenzorg en eerste lijn. Omdat daar nu de grootste uitdagingen liggen: voor de zorg zelf maar ook voor de samenleving. Als aandachtsgebieden heeft zij de thema´s: governance, zorgverzekeraars en financiën.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.