Duurzaamheid

Personeel

Umc-medewerkers blijven voorlopig betalen voor parkeren, en hoe

Medewerkers van umc’s moeten soms fors betalen om bij hun werk te parkeren. Bij het Erasmus MC kunnen parkeerkosten oplopen tot 8 euro per dag. Dat blijkt uit een inventarisatie van parkeerkosten en parkeerbeleid voor medewerkers bij alle umc’s, uitgevoerd door Zorgvisie. 

Hoe Thebe’s katheterbeleid 300.000 zorguren per jaar kan besparen

Door met katheterspoelingen te stoppen en opvangzakken later te vervangen, heeft Thebe de plastic afvalberg met circa 75 procent teruggedrongen. Bovendien leidt de aanpak tot minder bijwerkingen, meer zorgtijd en een kostenbesparing. Een landelijke werkwijze kan 300.000 zorguren besparen. “Het is win-win-win”, vertelt initiator Susanne van der Westen.
Vastgoed
Glaswol, hout, steen, glas en plaatmateriaal. Het belandt bij een traditioneel sloopproces allemaal in de verbrandingsoven. Dat moet anders, aldus GGZ Noord-Holland-Noord. De ggz-organisatie ging voor de sloop van haar pand op de circulaire tour en bespaarde bergen herbruikbaar bouwmateriaal en  sloopkosten. “Als opdrachtgever kan je duurzaamheid afdwingen”, vertelt adviseur Freddie Ong.

Hoe GGZ NHN met circulaire sloop slechts 1 procent afval creëerde

Glaswol, hout, steen, glas en plaatmateriaal. Het belandt bij een traditioneel sloopproces allemaal in de verbrandingsoven. Dat moet anders, aldus GGZ Noord-Holland-Noord. De ggz-organisatie ging voor de sloop van haar pand op de circulaire tour en bespaarde bergen herbruikbaar bouwmateriaal en  sloopkosten. “Als opdrachtgever kun je duurzaamheid afdwingen”, vertelt adviseur Freddie Ong.
Slim idee

‘Innovatie ontstaat in een fase van ongemak’

De zorg gooit elk jaar 85 miljoen kilo incontinentiemateriaal weg. Bij ’s Heeren Loo bedraagt de jaarlijkse afvalberg bijna 1 miljoen kilo. Met de ontwikkeling van een herbruikbare variant hoopt de gehandicaptenzorgorganisatie circulariteit in de langdurige zorg een boost te geven.
o met uitreiking 500e certificaat Milieuthermometer Zorg aan Cedrah Vlnr: Adriaan van Engelen (directeur Milieu Platform Zorg), minister Dijkstra, Teunis Stoop (Raad van Bestuur Cedrah), Annet Schneider (beleidsadviseur kwaliteit en veiligheid Cedrah)

Dertig jaar werken aan duurzame zorg: ‘De CO2-reductie is haalbaar’

Van grijs naar jong en van een handjevol pioniers naar 315 zorgaanbieders die werk maken van duurzaamheid. De afgelopen dertig jaar heeft Milieu Platform Zorgsector (MPZ) een transitie in gang gezet. Tijdens de lustrumviering kijkt MPZ-directeur Adriaan van Engelen in de achteruitkijkspiegel en blikt hij vooruit. “Er komt een nieuwe wereld op ons af waarin duurzaamheid onderdeel is van het hele zorgproces.”
Duurzaamheid

Pia Dijkstra: ‘Duurzaamheid moet in al het beleid terugkomen’

Toegankelijke en betaalbare zorg gaat niet zonder duurzame zorg. Dat stelt demissionair VWS-minister Pia Dijkstra. Tijdens de dertigjarige jubileumbijeenkomst van Milieu Platform Zorgsector (MPZ) riep zij zorgorganisaties op tot klimaatneutrale en duurzame zorg.
Governance
Marcel Van Woensel Zv

Marcel van Woensel: ‘Word niet de enkel glas-organisatie van de toekomst’

Bestuurders die nu niet investeren in duurzaamheid, krijgen de rekening over een aantal jaar gestapeld, versneld en onverwacht op hun bordje. Dat stelt oud-bestuurder en toezichthouder Marcel van Woensel. “Nu investeren levert zowel financiële als positionele winst op.”
Duurzaamheid
duurzame zorg, Noordwest Ziekenhuisgroep

Hoe Noordwest Ziekenhuisgroep met 113 initiatieven haar CO2-voetprint fors terugdringt

Ziekenhuisafval omsmelten tot nieuwe instrumentaria, een vegetarisch voedingsaanbod, de komst van het eco-coschap en de aanleg van een zonnepark. Het zijn enkele van de 113 initiatieven waarmee Noordwest Ziekenhuisgroep haar zorg vergroent. In dit tweede deel vertellen bestuurder Jurgen Sernee, programmamanager Marco Lagrand, gynaecoloog Hannah van Meurs en OK-assistent Sophia Schenk hoe het ziekenhuis werk maakt van de ambities uit de Green Deal 3.0.
Duurzaamheid
Noordwest Ziekenhuisgroep met de Green Deal duurzame zorg

Zo financiert Noordwest Ziekenhuisgroep groene initiatieven

Om groene initiatieven een boost te geven, werkt het Noord-Hollandse ziekenhuis sinds kort met een shared savings-constructie. “Als raad van bestuur (rvb) willen we goede ideeën water geven en groot maken”, vertelt bestuurder Jurgen Sernee.
Duurzaamheid
's Heeren Loo

Blog: De CSRD is (ook) een kans

De komst van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) roept veel bezwaren op. Terecht dat er aandacht is voor de risico’s die de invoering van CSRD met zich mee kunnen brengen, maar, zo betoogt Ernst Klunder, de duurzaamheidsrapportage kan ook als een kans gezien worden.

Over duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord zorg aanbieden

Bij het thema duurzaamheid in de context van gezondheidszorg kun je denken aan uiteenlopende zaken. Tegengaan van verspilling in de zorg, omgaan met medisch afval, energieneutraal bouwen, levensbestendig wonen, flexibel en dus toekomstbestendig zorgvastgoed, duurzaam personeelsbeleid, duurzame voeding en ‘healing environment’ zijn ontwikkelingen die geassocieerd worden met duurzaamheid in de gezondheidszorg.

Lees meer

Al deze vormen van duurzaamheid zijn te scharen onder de term maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verbeteringen op het gebied van duurzaamheid in deze brede betekenis van het woord leiden niet alleen tot kostenbesparingen, maar ook tot meer kwaliteit van zorg en dus tevredenheid onder cliënten en medewerkers.

Verspilling in de gezondheidszorg

Alleen al door verspilling tegen te gaan, verbetert een zorgorganisatie haar duurzaamheid, realiseert besparingen en bevordert het welzijn van haar cliënten. Een belangrijk onderwerp is medicatie. In ieder medicijnkastje bevindt zich wel een bijna volle tube zalf of halfvolle pillenstrip die daar vaak blijft liggen tot de houdbaarheidsdatum ruim overschreden is. Begin 2017 bleek uit onderzoek van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen en apothekersorganisatie KPMG voor Omroep Max dat huisartsen en apotheken overgebleven medicatie soms ter beschikking stellen aan patiënten met een krappe portemonnee. Ook overbehandeling, onnodige röntgenfoto’s en mri-scans vormen een bron van verspilling en ongewenste belasting van de patiënt of cliënt.

Duurzame afvalverwerking

Zorginstellingen, laboratoria en apotheken produceren grote hoeveelheden afval. Deels is dat gevaarlijk afval oftewel specifiek ziekenhuisafval (sza) dat alleen door vergunninghouders mag worden beheerd. Ook voor het als afval de zorginstelling verlaat, is het werken met gevaarlijke stoffen een belangrijk aspect van duurzame bedrijfsvoering. Verder worden in zorginstellingen natuurlijk grote hoeveelheden wegwerpmateriaal gebruikt; denk alleen al aan incontinentiemateriaal. Verschillende bedrijven hebben zich gespecialiseerd in de duurzame verwerking van dat afval.

Duurzaam (ver)bouwen

In 2020 moeten alle lidstaten van de Europese Unie eisen geformuleerd hebben voor het energiegebruik van nieuwe gebouwen. Met het oog daarop heeft SBRCURnet, het kennisnetwerk voor de bouw, de nZEB-tool om een nearly Zero Energy Building te realiseren. Ook zorginstellingen, die doordat ze 24/7 in bedrijf zijn veel energie gebruiken, zullen aan deze eisen moeten voldoen. Begin dit jaar bracht de Technische Universiteit Eindhoven een rapport uit over het project nZEB Hospital Buildings dat zij samen met Royal HaskoningDHV uitvoert. Als de energieprijzen stijgen, gaat duurzaamheid bovendien hand in hand met een directe besparing in de kosten. Bij nieuwbouw en renovatie zijn vele mogelijkheden voorhanden. Verschillende partijen bieden ondersteuning en advies. Zo heeft stichting Urgenda verschillende initiatieven ontwikkeld om de zorg te verduurzamen. Het Kenniscentrum Wonen-Zorg van Aedes-Actiz heeft het programma Duurzaam Thuis ontwikkeld om renovaties te bevorderen die een woning tegelijkertijd energieneutraal als levensbestendig maken. Het Milieuplatform Zorg, branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor kennisuitwisselingen en kennisopbouw voor een duurzame bedrijfsvoering, stelt een tool ter beschikking om te meten hoe goed een zorginstelling scoort op duurzaamheid: de milieuthermometer. Ook stichting Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen, heeft twee tools ontwikkeld voor het meten van duurzaamheid: MVO-balans (gratis) en de Milieubarometer (gratis proefjaar). Daarnaast zijn er adviesbureaus die zich gespecialiseerd hebben in verduurzaming van zorgvastgoed.

Duurzame bedrijfsvoering

De stichting MVO Nederland heeft als missie bedrijven en organisaties te inspireren om samen ‘klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen’ te realiseren. De stichting heeft een apart netwerk voor de zorg MVO Netwerk Zorg dat met bijeenkomsten, een kennisdossier en allerlei andere initiatieven de sector helpt bij duurzaamheid.

Duurzaam personeelsbeleid

De personeelstekorten in de zorg versterken het belang van duurzaam personeelsbeleid. De brancheorganisaties besteden hier dan ook aandacht aan. Zo biedt Actiz haar leden de hr-tool Seniorkracht voor duurzaam inzetbaarheidbeleid en organiseerde de VGN verschillende webinars voor strategisch personeelsbeleid. Ook de CNV draagt haar steentje bij met haar initiatief Sterk in je werk, zorg voor jezelf.

Duurzame voeding

Stichting Diverzio is een van de partners van MVO Nederland Netwerk Zorg en bevordert de inkoop van duurzaam geproduceerd eten en drinken in de sectoren zorg en welzijn, overheid en onderwijs. Ook is er tegenwoordig veel aandacht voor het tegengaan van voedselverspilling. Een van de voorlopers op dit gebied is de Maartenskliniek.

Uitgelicht congres

Passende Zorg

Van der Valk Hotel

Congres Data & Security in de Zorg

Van der Valk Hotel Utrecht

Congres Duurzame en circulaire zorg

KAS Meeting-Eventlocatie

Zorg & Vastgoed congres 2024

Van der Valk Hotel