Eerstelijnszorg

Digitale huisartsenschil lost mismatch tussen vvt en eerste lijn op

De druk op de huisarts neemt toe door het toenemend aantal thuiswonende ouderen. Daarom introduceert tanteLouise in samenwerking met Groenhuysen en Huisartsen Groep Eendracht een hybride huisartsenschil. “De digitale aanpak versnelt de triage en bespaart huisarts en zorgverlener tijd”, vertelt tanteLouise-bestuurder Jan-Kees van Wijnen. Na deze zomer volgen de andere vvt-aanbieders in de regio.
Eerstelijnszorg
Op de foto: Dr. Lineke Verkooijen, gepromoveerd op Ondersteuning Eigen Regievoering en voormalig verpleegkundige, docent en lector

Opinie: Afspraken combineren? Dat mag niet van de zorgverzekeraar

Op de pijnpoli kun je terecht voor een zere knie, schouder en/of heup. Tijdens een afspraak voor pijn aan de knie, wordt er alleen niet naar de zere schouder gekeken. Lineke Verkooijen, voormalig verpleegkundige, ondersteunt haar moeder tijdens de bezoekjes aan de poli. Daar blijkt van passende zorg weinig sprake.
Personeel
Zeggenschap verpleegkundigen

‘Zeggenschap is geen doel, maar een verbetermiddel’

Hoewel de zeggenschapsbeweging op gang komt, is er voor bestuurders, managers en professionals werk aan de winkel. Dat is de boodschap tijdens het congres Zeggenschap in zorg en sociaal domein. “Als bestuurders moeten we activistisch zijn en zeggenschap faciliteren en bespreekbaar maken”, aldus Karen Kruijthof, bestuurder bij Amsterdam UMC. 
Passende zorg

Opinie: Een vinkje te weinig, dus geen passende zorg voor patiënt

Terwijl iedereen achter het doel staat om de verantwoordingpraktijk te verbeteren en meer te laten stoelen op vertrouwen, lijkt het soms wel alsof niemand de bureaucratie in de zorg écht wil terugdringen. Deze week het woord aan huisarts en promovendus Shakib Sana, hoe ontwart hij de Gordiaanse knoop?
Financiën

Opinie: Samen verantwoordelijk voor het totale budget

De zogenaamde monodisciplinaire bekostiging voedt de prikkel om omzet te behouden of uit te breiden. Het verhoogt schotten tussen betrokken zorgverleners en is zo een rem om samen het belang van de gemeenschappelijke patiënt te dienen. Hoe stimuleer je zorgverleners zodanig dat ze het patiëntenbelang dienen? Bas Nij Bijvank, gynaecoloog-perinatoloog en bestuurder geboortezorg en Matthijs Nijenhuis, AIOS obstetrie en gynaecologie, zochten het uit.

Dringende noodzaak voor waardegedreven bekostiging ontbreekt

Alle partijen in de zorg herkennen de uitdagingen op het gebied van de financiering van passende zorg. Maar een waardegedreven bekostiging wordt op dit moment niet als de oplossing gezien, zegt promovendus Thomas Reindersma naar aanleiding van zijn onderzoek naar alternatieve vormen van bekostiging in de oncologische zorg.
3 mei 2024 Passende zorg

De kwaliteit van zorg voor COPD-patiënten verschilt per regio. In sommige regio's is de kans dat iemand wordt opgenomen hoger, duurt de opname langer en zijn de kosten hoger. Dat blijkt uit de onlangs verschenen landkaarten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Long Alliantie Nederland (LAN). "Dat mogen we niet accepteren”, zegt Lidewij Sekhuis, senior projectleider bij LAN, in de podcast ‘Voorzorg’.

Preventie

‘Van ziekte naar gezondheid’ bij leefstijlloket Jeroen Bosch Ziekenhuis

De laatste jaren poppen steeds leefstijlloketten op in ziekenhuizen. Ze hebben een verwijsfunctie naar het sociaal domein en helpen patiënten de weg te vinden naar gedragsverandering voor een gezonder leven.
Preventie

Opinie: Beter met minder, je moet het wel zien

Voor bijna alle ouderen heeft slechtziendheid impact op de thuissituatie. Aandacht hiervoor zal het leven van deze mensen verbeteren én zorgpersoneel ontlasten. De raad van bestuur van Koninklijke Visio ziet dat er naast aandacht ook meer begrip nodig is voor deze beperking. 
Passende zorg

Ad Melkert: ‘NZa moet matchmaker van regionaal zorgaanbod worden’

Congruente zorginkoop en meerjarenafspraken zijn essentieel om de IZA-ambities te verwezenlijken. Dat stelt NVZ-voorzitter Ad Melkert. Dinsdag presenteerde hij namens de ziekenhuisvereniging het dialoogdocument Open ziekenhuizen aan demissionair VWS-minister Pia Dijkstra. “De tijd dat ziekenhuizen op de apenrots van de zorg dachten te zitten, is voorbij.”

Uitgelicht congres

Masterclass Leidinggeven aan grote teams

Advanced Program Zorgmanagement

Nyenrode Business Universiteit

Vrouw en leiderschap

Congres ggz uit de knel

Van der Valk Hotel Utrecht