Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Uitslag poll: Roep om meer geld voor ouderenzorg kan op brede steun rekenen

Meer dan 250 ouderenzorgorganisaties willen meer geld dan is begroot door de zorgkantoren en spannen hiervoor een kort geding aan. Ze zijn bang dat ze met de nieuwe tarieven niet genoeg geld hebben om goede zorg te leveren. Het overgrote merendeel van de respondenten op onze poll van afgelopen maandag vindt ook dat er meer geld naar de ouderenzorg moet.
© Rido / stock.adobe.com

In totaal reageerden 135 mensen op de poll. 125 van hen vinden dat er meer geld moet naar de ouderenzorg. “Er komen meer ouderen en zij hebben meer hulp nodig” werd hiervoor 84 keer als argument gegeven. “Kosten van zorg rijzen de pan uit door onder meer stijgende personeelskosten” werd 40 keer als argument gegeven.

Bezuinigingen

Een bestuurder in de ouderenzorg benadrukt dat het in de ouderenzorg niet gaat om ‘meer geld’, maar om ‘minder bezuinigingen’. “Het gaat niet om geld in de eerste plaats”, schrijft een andere lezer. “Verpleeghuizen hebben te maken met een opstapeling van verschillende kortingen die het onmogelijk maken de prijsstijgingen te dekken. Het is gewoon zeer lastig om de begroting sluitend te krijgen tenzij hard gesneden wordt. Waar het echt om gaat is dat de gestapelde kortingen een belemmering zijn om de transitie die we met elkaar voorstaan vorm te geven.”

Solidariteit

Veel motivaties zijn gebaseerd op solidariteit met de ouderen. “Er wordt door elke burger genoeg geïnvesteerd en betaald om de zorg te ontvangen die nodig is.” “Het mag niet zo zijn dat de mensen die ons land hebben opgebouwd geen goede zorg krijgen.” “Iedereen wordt een keer oud. Het is beschaving om voor ouderen van je eigen land te zorgen.”

Ook genoemd: “Het lijkt me zeer voor de hand liggend dat er meer geld naar de ouderenzorg moet. Kijk maar naar de leeftijdsopbouw die steeds meer op een omgekeerde piramide gaat lijken.” Een aantal respondenten ziet liever geld naar de zorg gaan dan naar andere maatschappelijke sectoren.

Geld naar verkeerde plek

Een gepensioneerd beleidsadviseur in de ouderenzorg vindt het zonde dat er geld gaat naar bijvoorbeeld nieuwe regionale structuren. “Al die organisaties kosten zorggeld die de zorg niet of nauwelijks ten goede komt.” Een andere respondent wil dat het geld echt wordt gebruikt voor de mensen die zorgen en niet dat de bestuurders het krijgen.

Ruimte creëren voor transitie

Een bestuurssecretaris / beleidsadviseur in de ouderenzorg maakt goed duidelijk waar meer respondenten over schrijven: dat er meer geld naar de sector moet zodat de gestegen kosten gedekt zijn én om zorgaanbieders de ruimte te geven om de transitie vorm te geven. “Met de geboden tarieven kunnen zorgaanbieders de gestegen kosten niet volledig dekken. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Aangezien er niet veel knoppen zijn waaraan gedraaid kan worden, lopen we het risico dat het uiteindelijk ten koste van het aantal medewerkers gaat. Terwijl juist iedere medewerker in de zorg hard nodig is om de noodzakelijke zorg en welzijn te bieden. Daarnaast moet er een transformatie plaatsvinden naar een andere manier van zorg verlenen. Daar is al een start mee gemaakt, maar vraagt nog veel tijd om de cultuuromslag te maken en investeringen in innovaties (aanschaf, opleidingen, enz.). We weten allen dat de kosten hierbij voor de baten gaan. Daar moet dus in geïnvesteerd worden.”

Een consultant stelt dat vele ouderen zonder tijdelijke extra financiële ondersteuning tussen wal en schip vallen. “De huidige kostenproblematiek kan door middel van innovaties op brede schaal en innovatieve bouwprojecten worden opgelost. Het IZA-project kan en zal (toch?) extra faciliteiten en innovatie in zorg ondersteunen, maar ook daar duurt het minstens nog twee jaar voor financiële resultaten zichtbaar zijn. We kunnen ook hier spreken van een zorgtransitie.”

Personeel behouden

Een specialist ouderengeneeskundige ziet medewerkerstevredenheid als een reden dat er meer geld naar de sector moet. “Als er niet meer geld bij komt, verwacht ik dat er spoedig een point of

no return in de vicieuze cirkel wordt bereikt: dan zakt de kwaliteit door een ondergrens en rent personeel weg.” Iemand anders stelt: “We hebben net mensen binnengehaald en opgeleid die we op korte termijn heel hard nodig hebben, die kun je nu echt niet op straat zetten.”

Onhoudbaar

De onhoudbaarheid van de huidige situatie wordt een aantal keer genoemd. “Nog meer met nog minder mensen gaat niet meer, er moet tijd blijven voor de benodigde tijd en aandacht voor de client. Het geld moet niet uit andere maatschappelijke sectoren komen die ook het geld hard nodig hebben. Bij voorkeur herziet men het complexe en bureaucratische zorgverzekeringsstelsel. Maak het simpel, bied meer zekerheid in financiering, minder financieringsregels en faciliteer samenwerking in de regio. Dit zal een besparing kunnen opleveren welke de zorginstellingen, medewerkers maar vooral de cliënten ten goede zal komen”, stelt een adviseur / interim manager in de ouderenzorg.

Ja, maar…

Een aantal ja-stemmers noemde ook argumenten om de ouderenzorg níet meer geld te geven. Een van hen stelt: “Creatief en structureel effectief omgaan met de bureaucratie en papieren zorg roomt de kop van onnodige overbesteding alvast weg.” Iemand anders vindt ook dat de ouderenzorg innovatiever moet worden en meer moet doen met dezelfde mensen. Een andere ja-stemmer: “Het is de verantwoordelijkheid van bestuurders om met creativiteit te zorgen voor een financieel gezonde organisatie.” Diegene ziet Buurtzorg als voorbeeld, omdat die organisatie goedkoper is, de cliënten zijn heel tevreden en de medewerkers verdienen meer.”

Een ja-stemmer die vindt dat de ouderenzorg meer geld nodig heeft omdat er meer ouderen komen die meer hulp nodig hebben, vindt wel: “Zodra de piek voorbij is moet het er weer af.”

Marktwerking

Meer geld is niet de oplossing, vinden vijftien respondenten. Die respondenten zijn opvallend uitgebreider in hun antwoorden.

Een respondent die in de politiek werkzaam is ziet niet graag meer geld gaan naar de ouderenzorg omdat er sprake moet zijn van marktwerking. “Iedereen kan een zorgbedrijf beginnen. Daar vindt veel fraude plaats. Aloude bejaardenhuizen weer in ere herstellen en bijdrage afhankelijk van inkomen en vermogen.” Veel ja-stemmers willen overigens af van de marktwerking in de zorg.

Het leven is eindig

Een verpleegkundige in de ouderenzorg vindt meer geld naar ouderenzorg een no go en ziet graag meer focus op een gezonde leefstijl en investeren in sociaal en psychisch welzijn. “Eenzaamheid resulteert vaak in een zorgvraag. En verder ben ik van mening dat de maatschappij het besef weer terug moet krijgen dat het leven eindig is.”

Minder geld naar zzp’ers

“Zorgorganisaties besteden geld aan verkeerde dingen”, stelt een ander. “Ze hadden en moeten naar de rechter stappen om de juiste warme kwalitatieve zorg met aandacht voor de kwetsbare ouderen af te dwingen. Op enkele menselijke zorghuizen na gaat het ze allemaal om geld.”

Ook een beleidsmedewerker in de ouderenzorg vindt dat er kritisch moet worden gekeken naar de inzet van het geld en dan met name op de tarieven van zzp’ers/pnil (personeel niet in loondienst). “Mede doordat er veel vraag is naar personeel, stijgt het aantal zzp’ers in de zorg ieder jaar. De organisaties moeten deze kosten dragen, terwijl er vanuit externen bepaald wordt dat er rond gekomen moet worden met minder geld. Toenemende kosten voor pnil drukt sterk op de kwaliteit van zorg maar ook op de werkdruk voor bestaand personeel in loondienst. Er moet gestuurd worden op de hoge pnil tarieven, maar we zien dat de zorgorganisaties dat niet voor elkaar krijgen. De verantwoordelijkheid moet hierin niet liggen bij de zorgorganisaties maar vereist een politieke keuze.”

Budgetten eerlijker verdelen over de sectoren

Een locatiemanager in de gehandicaptenzorg geeft hierbij als toelichting: “Binnen onze organisatie zit zowel ouderenzorg als gehandicaptenzorg en mij valt op dat de budgetten in de ouderenzorg veel ruimer zijn dan in de VG sector waar al heel veel alleen gewerkt wordt en er veel kleinere voedingsbudgetten zijn terwijl er ook steeds meer ouderen in de VG zijn, ik vind dat budgetten eerlijker over de sectoren verdeeld moeten worden.”

Efficiëntieslag

“Onze samenleving dient zich meer te richten op ‘samen leven’ en voor elkaar zorgen”, vindt iemand anders. “Naast verblijf thuis met vormen van ambulante hulp, domotica etc. kunnen zorg en ondersteuning passender, goedkoper gerealiseerd worden.”

Een andere respondent vindt de zorg als geheel veel te duur. De sector kan volgens diegene efficiënter worden geregeld. “Fusies, schaalvergroting en technologie kunnen hierbij helpen. Meer geld voor de zorg leidt tot het in stand houden van bestaande processen en deze zijn te innefficient. Haal de bezem door de bestuurkamers, zet honderden ouderen bij elkaar zodat medewerkers niet hun halve werkdag in het verkeer staan en installeer een zorgmeldsysteem zodat er voldoende communicatie mogelijk is tussen medewerkers. Dan overleeft de zorgorganisatie het vast wel.”

In totaal lieten 135 Zorgvisie-lezers hun mening horen op de poll die we maandag 31 juli 2023 publiceerden op Zorgvisie.nl. Van hen werken er 50 in de ouderenzorg, 7 in de thuiszorg, 13 in de ggz en 5 in de eerstelijnszorg. Uit de gehandicaptenzorg en de ziekenhuiszorg reageerden 3 mensen. 54 respondenten gaven ‘Overig’ aan toen werd gevraagd naar de sector.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.