Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

WNT-3 binnenkort naar de Kamer

Carina van Aartsen is redacteur bij Zorgvisie, Skipr en Qruxx. Ze schrijft over alle sectoren van de zorg, maar vooral over de ouderenzorg en eerste lijn. Omdat daar nu de grootste uitdagingen liggen: voor de zorg zelf maar ook voor de samenleving. Als aandachtsgebieden heeft zij de thema´s: governance, zorgverzekeraars en financiën.
Nog steeds ziet het er naar uit dat de WNT-3 op 1 januari 2017 ingaat. Dit terwijl de niet beoogde effecten nog maar beperkt zichtbaar en onderzoekbaar zijn.
geldstapel.poppetje.jpg
Fotolia

Veelgehoord is het vermoeden dat er steeds minder mensen zijn te vinden die in het bestuur van een zorginstelling zitting willen nemen of willen switchen naar een andere instelling.

Advocaat Mark van de Laar, Capra advocaten: ‘Is de WNT wel geschikt voor de zorg? Dat is immers een hybride sector met marktwerking. In 2012 oordeelde de rechter nog van wel. Het lijkt me goed dezelfde vraag nu nogmaals te stellen.’

WNT-3
Met de WNT-3 verandert niet het bezoldigingsmaximum, 179.000 euro per jaar, wel de reikwijdte. Nu vallen alleen topfunctionarissen onder de WNT, straks ook niet-topfunctionarissen. De beoogde invoering van de WNT-3 is nog steeds 1 januari 2017. Eind 2015 is de WNT geëvalueerd. Deze resultaten worden gebruikt in het wetsvoorstel WNT-3 dat minister Plasterk volgens zijn woordvoerder binnen enkele weken naar de Tweede Kamer zal sturen.

Bezoldiging
De bezoldiging mag niet hoger zijn dan een ministersalaris, de vertrekregeling niet hoger dan 75.000 euro. Uitzonderingen hierop vormen de algemeen verbindende verklaarde cao, een wettelijk voorschrift, een ministerieel besluit of het oordeel van de rechter. Dat leidt nu nog tot de situatie dat een bestuurder van een universitair medisch centrum conform de WNT-2 minder kan verdienen dan een grote groep hoogleraren en medisch specialisten.

Het UMC Utrecht diende met succes een uitzonderingsverzoek in bij de minister van binnenlandse zaken voor de vorig jaar aangetreden nieuwe bestuursvoorzitter. Zo kan zij toch aanspraak maken op een bezoldiging van 230.000 euro, de maximale WNT hoogte.

Vergoeding
De vergoeding omvat vrijwel alles, met uitzondering van onder meer bijstorting voor pensioen, gouden handdruk en smartengeld. Doorbetaald loon over een periode waarin niet is gewerkt, zoals in bepaalde gevallen tijdens een van werk naar werk-traject valt ook onder de vergoeding.

CRvB
Capra advocaat Vincent van Cruijningen: ‘In juni 2015 deed de Centrale Raad van Beroep uitspraak over een bestuurder, werkzaam in de zorgsector. Deze bestuurder moest vertrekken wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De vraag was vooral of hij recht had op een afkoop van uitkeringsrechten, en of dit viel onder de gemaximeerde ontslagvergoeding. De CRvB bepaalde in hoger beroep dat een bedrag van ruim 143.000 euro, ongeveer dertig procent van het gekapitaliseerde bedrag, niet viel onder de WNT norm.’ 

Gemeente
Een ander voorbeeld uit de WNT-jurisprudentie is behandeld door de Raad van State en betrof een gemeente die alleen subsidie wilde geven aan een zorginstelling als de topfunctionaris binnen de WNT zou vallen. Het stellen van dit soort voorwaarden is volgens de uitspraak van de Raad van State ‘juridisch kwetsbaar.’

Medisch specialisten
Medisch specialisten vallen niet onder de WNT-2 en straks ook niet onder de WNT-3. In het onderhandelingsakkoord medische specialistische zorg 2014-2017 is afgesproken: de voorgenomen uitbreiding zal in ieder geval niet van toepassing zijn op medisch specialisten. Bij de universitaire medische centra zijn er 4300 medisch specialisten werkzaam die meer verdienen dan de WNT-2-norm. Bij de algemene ziekenhuizen werken 3000 medisch specialisten in dienstverband, waarvan 80 procent meer zal verdienen dan de WNT-2-norm. Volgens de brancheorganisaties kan het niet anders zijn dan dat dit effect heeft op het hele loongebouw. Medisch specialisten vervullen ook leidinggevende functies en op die functies en niveaus zijn ook niet-medisch specialisten werkzaam, wat een opwaartse druk op de salarissen kan betekenen.

Mobiliteit
De WNT-2 en 3 hebben ook consequenties voor de mobiliteit. Vrijgevestigde medisch specialisten overwegen nu al nauwelijks om over te stappen naar een dienstverband. Het vertrouwen onder de medisch specialisten dat de afspraak dat het wettelijk bezoldigingsmaximum van de WNT voor hen niet geldt standhoudt is laag. De overstap van medisch specialisten naar de bestuursfuncties zal bij de lagere beloning van bestuurders er toe leiden dat dit nog maar zelden gebeurt. Bestuurders zullen niet meer overstappen naar een ander ziekenhuis als de beloningsverschillen te klein worden en zeker niet zolang zij van het overgangsrecht kunnen profiteren.

Interimbestuurders
Voor interimmers geldt de bezoldigingsnorm vanaf de eerste dag van de functievervulling. In de eerste zes maanden mag niet meer dan 144.000 euro worden gedeclareerd. Voor de volgende zes maanden is het maximum 108.000 euro. Daarnaast is het uurtarief gemaximeerd op 175 euro. Het is ook hier mogelijk om af te wijken, maar daarvoor is wel weer een ministerieel besluit nodig. Voor bestaande bezoldigingsafspraken geldt een overgangsrecht tot 1 juli 2016. Daarna moeten bestaande afspraken direct aan de nieuwe norm voldoen, evenals nieuwe afspraken.  

Zorgverzekeraars
Voor zorgverzekeraars gelden hogere bezoldigingsnormen. In 2015 lagen die boven het maximum van de WNT 1-norm en in 2016 liggen de normen hoger dan de WNT 2-norm. Volgens de wetgever is de achterliggende reden dat de zorgverzekeraars op zowel de private als publieke markt opereren en daarmee een andere marktpositie innemen dan zorginstellingen. De maximale bezoldigingsnorm voor grote zorgverzekeraars met een bestand van meer dan een miljoen verzekerden ligt nu op 266.000 euro. Topfunctionarissen bij de kleinste verzekeraars verdienen maximaal 95.000 euro.

Hoofdlijnenakkoord
Advocaat Van de Laar: ‘Het hoofdlijnenakkoord loopt eind 2017 af. Waarom daarna de medisch specialisten niet ook onder een aparte regeling scharen, evenals de zorgverzekeraars?’

Dossier Juridische Zaken
De zorg is aan verandering onderhevig wat onduidelijkheid en conflicten met zich meebrengt. De oplossing komt dan vaak uit het juridische circuit. In het dossier juridische zaken leest u over juridische kwesties, rechtszaken en het scheidsgerecht.
Lees meer >>

Dossier Personalia
In het dossier personalia volgt Zorgvisie alle wisselingen in raden van bestuur en raden van toezicht van zorginstellingen en gerelateerde organisaties. Daarnaast ook meldingen van prijzen, belangrijke prestaties en koninklijke onderscheidingen.
Lees meer >>

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.