Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

St Jansdal blijft in financieel zwaar weer

Over 2016 heeft St Jansdal een klein positief resultaat behaald van een half miljoen euro. Over 2015 had het ziekenhuis eenzelfde resultaat. Met een rendement van 0,3 procent over de totale omzet, is dit aan de lage kant.
zwaarweer400.jpg

Voor het ziekenhuis is het van groot belang dat de totale verdiencapaciteit niet verslechtert. Dit om de vaste kosten te kunnen dragen en als regionaal ziekenhuis zelfstandig te kunnen blijven bestaan. Het St Jansdal moet de komende jaren investeren in de renovatie van het beddenhuis en de afdeling Radiologie. Dat kan alleen maar als het rendement verbetert. Dit maakt dat er ook de komende jaren nog een kostenreductie zal moeten plaatsvinden. Mede hierdoor wordt in 2017 de totale leidinggevende structuur van het ziekenhuis herzien. Dit moet er onder andere voor zorgen dat de organisatie wendbaarder wordt en sneller kan inspelen op veranderende omstandigheden.

Resultaat
Het jaar 2016 was voor het St Jansdal een bijzonder jaar, zo laat de organisatie weten in een persbericht. Naast de bouw van een geheel nieuw OK-complex, is op 1 oktober 2016 het nieuwe elektronische patiëntendossier (EPIC) in gebruik genomen. ‘Het jaarresultaat is onder andere hierdoor beïnvloed door een aantal incidentele posten. Zonder de incidentele posten, waaronder eenmalige lasten en vrijval van voorzieningen en reserveringen, zou het resultaat ongeveer 0,2 miljoen negatief zijn.’

EPIC
De implementatie van EPIC is in 2016 op tijd en binnen het budget afgerond. De totale investering in het nieuwe epd bedraagt 24 miljoen euro. ‘De impact van de implementatie van EPIC op de resultaatontwikkeling 2016 is niet goed aan te geven. De productie is in het vierde kwartaal door oplopende toegangstijden iets gedaald, maar dat geldt ook voor de direct hiermee samenhangende kosten.’ In totaal zijn er in 2016 ongeveer 188.000 polikliniekbezoeken geweest en zijn er 16.800 patiënten opgenomen in de kliniek.

Resultaat onder druk
Omdat de laatste jaren de financiële resultaten onder druk stonden, is de organisatie onder de naam ‘Fit voor de Toekomst’ in 2015 met een rendementsverbetering gestart. Om die reden zijn in 2016 de revalidatie-activiteiten, die plaatsvonden in het behandelcentrum Salem in Ermelo, overdragen aan de eerstelijns gezondheidszorg. De zorg in Salem werd niet meer vergoed door de zorgverzekeraars en gezien de resultaatontwikkeling was het voor St Jansdal niet langer houdbaar deze kosten (circa 1 miljoen euro) zelf te dragen.

Reorganisatie
Daarnaast is eind 2016 een grote reorganisatie doorgevoerd. Deze organisatieverandering hing direct samen met de invoering van EPIC. Door de digitalisering is er minder ondersteunend personeel nodig op bijvoorbeeld poliklinieken en secretariaten. Daarnaast is het papieren medisch archief vrijwel geheel gedigitaliseerd.

Laag rendement
Het rendement van het ziekenhuis is ten opzichte van de totale omzet laag. De solvabiliteit daarentegen is nog steeds hoog. Het totale weerstandsvermogen is in 2016 gegroeid en bedraagt 36 procent van het balanstotaal 2016 en 34 procent van de totale bedrijfsopbrengsten.

Negatief resultaat
De begroting voor het jaar 2017 is vastgesteld en voorziet in een negatief operationeel resultaat van 1 miljoen euro. ‘Dit is deels het gevolg van sterk gestegen kosten, waaronder de kosten van dure geneesmiddelen en de CAO-effecten op de loonkosten. Deze kosten worden door de zorgverzekeraars onvoldoende in de tarieven gecompenseerd. Ook voor de komende jaren voorzien we bij een ongewijzigd beleid een negatieve resultaatontwikkeling.’

Toekomst
Het thema ‘zinnige en zuinige zorg’ komt vanuit de zorgverzekeraars en krijgt steeds meer aandacht. ‘St Jansdal zal daar waar mogelijk ook op inspelen. Dat betekent dat zorg zo mogelijk verplaatst wordt naar de thuissituatie of naar de eerstelijns gezondheidszorg. Het kan ook zijn dat niet direct noodzakelijke behandelingen worden uitgesteld. Verder zal e-health ook een steeds grotere invloed krijgen op de behandelingen. Dat geeft een extra druk op de productie- en omzetontwikkeling; zeker zolang hier nog geen goede betaalafspraken voor zijn.’

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.