Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

ZN en kabinet zien zorgkosten (nu 100 miljard) nog jaren fors stijgen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wijst het kabinet erop dat het belangrijk is de zorgkosten in de hand te houden. In de begroting voor VWS volgend jaar schat het kabinet dat die voor het eerst op 100 miljard euro uitkomen. 'We vragen het nieuwe kabinet prioriteit te geven aan het duurzaam betaalbaar en toegankelijk maken van onze zorg', zegt ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg in reactie op de presentatie van de VWS-begroting voor 2022. En de medisch specialisten en de ggz-aanbieders ergeren zich aan het gebrek aan echte besluiten, vanwege het 'demissionaire beleidsvacuüm'.
Bankbiljetten

‘Iedereen heeft een keer zorg nodig’, merkt Van den Berg op. ‘We mogen er dan op rekenen dat we op tijd een passende behandeling krijgen van goede kwaliteit, en dat we dezelfde rechten hebben als ieder ander. De stijgende zorgvraag en personeelstekorten in de zorg zetten de houdbaarheid van ons solidaire zorgsysteem onder druk.’

Houdbaarheid uitgaven

Ook het kabinet geeft in de VWS-begroting aan zich zorgen te maken over de sterk stijgende uitgaven. Nu al gaat 26 procent van de rijksuitgaven naar de zorg, ‘maar de houdbaarheid staat op de lange termijn onder toenemende druk.’ Het kabinet verwacht dat de uitgaven aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) de komende jaren jaarlijks met 2 procent blijven toenemen. De uitgaven voor de ouderenzorg (Wlz) stijgen de komende jaren zelfs met 3 procent per jaar.

Nood is hoog

De toch al hoge zorgkosten ten spijt reageert FNV Zorg en Welzijn negatief op het ontbreken van extra beloning voor de zorgmedewerkers. Het kabinet moet ophouden met vertragen en de lonen in de zorg nu structureel verhogen, vindt FNV: ‘De nood is hoog, want zonder betere arbeidsvoorwaarden loopt de hele zorgsector leeg.’
‘Het kabinet lijkt weinig urgentie te zien, want iedere motivatie om de medewerkers in de zorg ook maar een structureel dubbeltje extra te geven ontbreekt tot nu toe. Heel veel langer kan de minister het ondersteunen van de zorg niet uitstellen’, vindt FNV Zorg en Welzijn.
‘Geef de verdiende erkenning, onder andere door middel van beloning aan iedereen die een onmisbare bijdrage levert aan onze zorg’, schrijft vicevoorzitter Kitty Jong in een brief aan de Kamerleden. ‘Dus stop met de vertragingstactieken en kom eindelijk over de brug, zoals ook de Tweede Kamer meerdere malen heeft gevraagd. De zoveelste schoffering van alle mensen in een onmisbare sector.’

Over de brug komen

Ook NFU en ActiZ zijn teleurgesteld dat het demissionaire kabinet geen extra loonruimte biedt, ondanks aangenomen moties in de Tweede Kamer. NFU-Voorzitter Margriet Schneider: ‘De komende jaren zijn veel nieuwe zorgprofessionals nodig, onder andere vanwege demografische ontwikkelingen. Om het beroep aantrekkelijk te maken zijn loopbaanmogelijkheden en een passende beloning belangrijk. Extra financiële middelen zijn nodig en een meerderheid van de Kamer wil dit. De politiek moet echt over de brug komen.’

Met NU’91 is vorige week een nieuwe cao overeengekomen. ‘Hiermee hebben de NFU en de umc’s hun verantwoordelijkheid genomen om de impasse in de vastgelopen cao-onderhandelingen te doorbreken’, zegt Schneider: ‘Er kon niet langer op het kabinet worden gewacht. Zorgmedewerkers verdienen, juist nu, een betere beloning en goede arbeidsvoorwaarden.’

Gemiste kans

ActiZ: ‘Al meerdere keren heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken voor een stijging van salarissen in de zorg. Hoeveel moties zijn er nodig om de publieke waardering voor zorgmedewerkers ook om te zetten in meer loonruimte?’, vraagt de koepelorganisatie. De ouderenzorgkoepel vindt het ‘niet uit te leggen dat alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma voorstander zijn van een betere inkomenspositie van zorgmedewerkers, maar dat dit voor 2022 nog niet is geregeld’.

VGN-directeur Frank Bluiminck spreekt van een gemiste kans. ‘Geen extra geld voor zorgsalarissen en de complexe zorg. Geen zicht op oplossing voor de jeugd met een beperking onder de #jeugdwet’, aldus Bluiminck

Goede gezondheid

Van den Berg van ZN wijst ook op de sociaal-economische situatie die op latere leeftijd leidt tot verschillen in het aantal jaren dat iemand korter of langer in goede gezondheid leeft. ‘Dat is ronduit onacceptabel’, stelt Van den Berg. ‘Door de sterk stijgende zorgvraag en de tekorten aan personeel knelt het nu al in bepaalde sectoren, zoals de ouderenzorg en de ggz.’

‘Dat vraagt dat we met elkaar kritisch durven kijken welke zorg daadwerkelijk gezondheidswinst oplevert’, zegt van den Berg: ‘De vraag naar zorg moeten we daarnaast zoveel mogelijk vóór zijn, door alle Nederlanders gelijke mogelijkheden te bieden om hun gezondheid positief te beïnvloeden: juiste kennis, gezond eten, beweging en voldoende steun bij sociale of mentale problemen. Zorgverzekeraars willen graag meer wettelijke mogelijkheden krijgen om samen met gemeenten in het sociaal-maatschappelijk domein meer te kunnen doen aan preventie.’

Demissionair beleidsvaccuüm

Branchevereniging de Nederlandse ggz looft de aandacht voor mentale gezondheid en veerkracht na de coronacrisis in de troonrede. Maar de noodzakelijke besluiten om dit te bevorderen worden vanwege het ‘demissionair beleidsvaccuüm’ niet genomen, constateert de Nederlandse ggz.
‘Als we zorgprofessionals willen behouden voor het belangrijke werk dat zij ook in onze sector verrichten, is een goede beloning broodnodig. En kwetsbare kinderen en jongeren in de ggz kunnen niet wachten op een betere organisatie van het jeugdstelsel’, stelt de nieuwe voorzitter van de Nederlandse ggz, Ruth Peetoom.

1,3 miljard voor jeugdhulp

Het kabinet trekt, zoals beloofd 1,3 miljard extra uit voor jeugdhulp. De Nederlandse ggz ziet dat als geld dat ‘het gat moet dichten’ na de bezuinigingen in de jeugdzorg tijdens de decentralisatie in 2015. ‘De conclusie van de decentralisatie is dat aanbieders van jeugdhulp financieel wankelen, en het schier onmogelijk is om een helder beeld te krijgen van wie welke zorg verleent, welke kwaliteit  geleverd wordt en wat daarvoor betaald wordt’, somt Peetoom op. Ze mist een ‘langjarig perspectief op de financiële reparatie van de decentralisatie van de jeugdhulp’, wat een betekenisvolle hervorming van jeugdzorg onzeker maakt.

Jeugdzorg Nederland vindt dat het kabinet oplossingen voor de jeugdzorg doorschuift, terwijl er snel actie nodig is. ‘Kwetsbare gezinnen en kinderen zijn de dupe van dit uitstel en er dreigt weer een verloren jaar’, laat de organisatie weten in reactie op de miljoenennota. Wij willen afspraken maken met gemeenten over structurele oplossingen voor de knelpunten in de jeugdzorg, maar dan moeten gemeenten ook weten waar ze aan toe zijn’, zegt voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland. De sector heeft extra investeringen nodig terwijl het kabinet volgens hem juist vooral kijkt waar er bezuinigd kan worden.

Structurele investering publieke gezondheid

André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland zegt het onbestaanbaar te vinden ‘dat de versterking van de publieke gezondheid kennelijk niet tot de urgente zaken wordt gerekend en een broodnodige structurele investering uitblijft’. Volgens GGD GHOR wordt er te weinig geld gereserveerd voor het op orde brengen van de publieke gezondheidszorg. ‘Door nu structureel te investeren in versterking van gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering had het kabinet gezondheidsverschillen kunnen verkleinen, zorgkosten kunnen terugdringen en gezondheidsproblemen in de toekomst kunnen voorkomen’, aldus GGD GHOR.

Federatie ergert zich aan Den Haag

Ook de Federatie Medisch Specialisten ergert zich aan de trage besluitvorming in Den Haag, onder meer door het formatieproces dat traag verloopt. Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem: ‘De politieke stilstand is contrair aan de snelheid waarmee de problemen in de zorg zich opstapelen. We hebben in Nederland de beste zorg ter wereld voor een gemiddelde prijs, dankzij de inzet en creativiteit van al die vakmensen in de zorg. Het zijn deze professionals die ondanks de gigantische druk de zorg overeind houden. Maar de druk op de schouders van de zorgprofessionals wordt te groot.’
Van Benthem refereert aan de zorgen die koning Willem-Alexander uitsprak in de Troonrede en aan zijn column die vorige week werd gepubliceerd op Skipr. Daarin roept de Federatievoorzitter de politiek op om ruim baan te geven aan het leiderschap van zorgprofessionals en de honderden innovatieve ideeën op de werkvloer: ‘Het faciliteren van de zorgverleners moet het uitgangspunt zijn van het zorgbeleid.’

Langetermijnvisie mist

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, zegt een langetermijnvisie voor kwetsbare ouderen in de kabinetsplannen te missen. ‘In de Miljoenennota is gelukkig aandacht voor de ouderenzorg, maar die is weinig concreet en gaat vooral over betaalbaarheid, niet over kwaliteit’, aldus Jacqueline de Groot, voorzitter van Verenso. ‘Er wordt gesproken over ‘meer mensen langer thuis laten wonen’. Maar gezien de toenemende vergrijzing rijst steeds meer de vraag: hoe gaan we al die extra mensen thuis de benodigde zorg en behandeling geven? De mantelzorgers en zorgprofessionals die de zorg thuis verlenen vergrijzen immers ook. Een vraag die niet wordt beantwoord.’

Investeren in vaccins

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) vindt dat de regering de komende kabinetsperiode 1 miljard euro moet investeren in de ontwikkeling van nieuwe vaccins en geneesmiddelen tegen infectieziekten. Het ontwikkelen en produceren van geneesmiddelen moet een vast onderdeel zijn in het pandemieplan van de regering waaraan werd gerefereerd in de troonrede.
Daarom pleit de VIG ervoor om de toelatingsprocedure tot de Nederlandse markt voor nieuwe, innovatieve geneesmiddelen wettelijk terug te brengen tot 100 dagen. De afgelopen vier jaar is de tijd tussen toelating door de EMA en verkrijgbaarheid voor Nederlandse patiënten bijna verdubbeld, tot gemiddeld 510 dagen. In Duitsland zijn veel medicijnen binnen 30 dagen na EMA-toelating voor patiënten beschikbaar.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.