Home Tags Personeelstekort

personeelstekort

Personeel

‘Zorg mag uitrusten, maar niet in slaap vallen’

Vijfduizend extra zorgprofessionals wist het vrijwilligersinitiatief COVID 19 Extra Handen de afgelopen weken in de strijd tegen het coronavirus te mobiliseren. Nu de acute nood is gelenigd, is het zaak om het onderwerp hoog op de agenda te houden en te werken aan structurele oplossingen, vindt José Geertsema. ‘We zijn er nog niet. We mogen wel uitrusten, maar niet in slaap vallen, want er komt nog meer aan.’
Tech
verpleegkundigen

Eén platform voor het koppelen van coronahulptroepen aan zorginstellingen

Nu het coronavirus de zorgsector onder druk zet, melden duizenden enthousiaste zorgmedewerkers zich om zorgorganisaties de helpende hand toe te steken. RegioPlus is de matchmaker tussen zorgorganisaties in nood en beschikbaar personeel. ‘Het gaat ons lukken de druk op de zorgsector te overwinnen.’ VWS opende de website Extrahandenvoordezorg.nl om het matchen te bevorderen.
Personeel
Doekle Terpstra: 'We willen de nul op de meter bij het personeelstekort.'

‘VWS moet met landelijke aanpak personeelstekort komen’

In de regio worden veel goede initiatieven genomen om het tekort aan zorgmedewerkers op te lossen, maar het is niet genoeg. VWS moet met een landelijke overall visie voor de toekomst van zorg en welzijn komen, om de regio’s hierin te ondersteunen. Dat is een van de aanbevelingen uit de tweede rapportage van de commissie Werken in de Zorg, dat de bewindslieden van VWS naar de Kamer sturen.
Personeel
Het personeelstekort in de zorg is nog steeds groot.

‘Plannen tegen personeelstekort druppel op gloeiende plaat’

De ministers van VWS erkennen in hun op Prinsjesdag gepresenteerde begroting dat er sprake is van personeelstekorten in de verschillende deelsectoren in de zorg. Maar er wordt onvoldoende geld vrijgemaakt om de problemen op te lossen, vinden betrokkenen.
Personeel
Spaanse verzorgenden op weg naar Zeeuws-Vlaanderen.

Zeeuwse zorgaanbieder haalt Spaanse verzorgenden

Door het nijpende arbeidstekort in krimpregio Zeeuws-Vlaanderen haalt gehandicaptenzorgaanbieder Tragel verzorgenden uit Spanje. Eind augustus zijn de eerste acht Spaanse verzorgenden naar Nederland geëmigreerd.
Onuitroeibare regeldruk

Bureaucratie lijkt onuitroeibaar

Komt de zorg van het registratievirus af? In het sociale domein treedt oud-minister Rita Verdonk op als breekijzer. De ggz pakt het probleem bij de wortels aan. Huisartsen vechten tegen een veelkoppig monster. Gelukkig is er hoop.
Personeel

Ondersteunend personeel is vergeten groep in de zorg

Naast personeelswerving krijgt het behouden van medewerkers binnen zorgorganisaties steeds meer prioriteit, zo blijkt uit onderzoek van Berenschot (mei 2019). Bij al deze inspanningen is er echter geen aandacht voor het ondersteunend personeel, ook wel aangeduid als de overhead. Wanneer daar al over gesproken wordt, gaat het voornamelijk over de kosten ervan. Nog (te) weinig mensen beseffen de waarde en het nut van deze medewerkers voor de organisatie.
Bestuurder Margreeth Kasper de Kroon: 'Als we alleen investeren in kwaliteit, kan niet iedereen zorg krijgen'

Debat over doel kwaliteitsgelden verpleeghuiszorg barst los

Met de onverwacht grote toestroom aan cliënten en de langere wachtlijsten in de verpleeghuiszorg ontstaat de vraag of de kwaliteitsgelden niet besteed moeten worden aan het creëren van meer capaciteit. Het debat hierover moet binnen ActiZ nog gevoerd worden, maar het is vooral een maatschappelijk vraagstuk, vindt bestuurder Margreeth Kasper de Kroon.
Personeel

Vlucht uit loondienst door onvrede

Tegen de negatieve beeldvorming in groeit het aantal zzp'ers in de zorg nog altijd explosief. De sector moet nu eindelijk goed werkgeverschap gaan tonen, anders is het straks te laat.
Personeel

Tips voor zorgbestuurders: jonge medewerkers werf je zo

Hoe zet je je zorginstelling in de kijker, zodat jonge zorgmedewerkers je vinden? PR-bureau De Wolven heeft diverse opdrachtgevers die jongeren aanspreken, en heeft de zomercampagne voor zorginstelling De Zorgcirkel bedacht. Anne van den Nulft van De Wolven geeft tips.