Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties23

Zorgverzekeraars gaan e-health opdringen

Mark van Dorresteijn
Zorginkopers verlangen steeds vaker dat e-health een betekenisvolle functie heeft in het zorgproces. Doen zorgaanbieders daar niet aan mee, dan krijgen zij geen contract meer. Dat zegt Hans Hopmans, senior manager strategie en inkoopontwikkeling bij Achmea Zorg & Gezondheid, in Zorgvisie ict magazine van mei 2014.
Zorgverzekeraars gaan e-health opdringen
Foto: ANP - Koen Suyk
Premium

Hopmans zegt in het magazine

Premium

Wilt u dit artikel lezen?


  Al abonnee? Log dan in

  23 REACTIES

  1. Komt eHealth niet vaak neer op een prijzig zorgverdringend einde in de eHell na ronkende eHeaven beloftes?
   Het is precies omgekeerd: voor zinvolle en verantwoorde eHealth moet de zorgverlening en je professionaliteit al zo goed op orde zijn, meerwaarde opleverend voor patienten, dat sowieso een interessante contractpartner bent voor een zorgverzekeraar, die ook zelf het goede voorbeeld geeft via zijn hoofdkantoor.

  2. Lees alle reacties
  3. Ben voor e healt ,maar laat ze dan ook gelijk de infuusvloeistof doorlopen, lijkt me ook zo handigen ,de SEH waarvan de tweede schijnt te verdwijnen in onze regio, kan die dan ook gelijk ingesteld worden zodat we ons zelf via de p.c.kunnen reanimeren.help the people

  4. Ik werk al zo’n 4 jaar met mijn eigen ehealth-systeem. Na veel moeite (tijd en geld) zou ik nu de fysiotherapeutische intake voor een groot deel online kunnen laten verlopen (via vragenlijsten), kan ik mensen oefeningen en instructies (via filmpjes) thuis meegeven, online contact houden of evaluaties afnemen en ook kunnen controleren of men de oefeningen daadwerkelijk uitvoert. Ik doe het echter nauwelijks, want dit allemaal blijkt tot een daling van mijn omzet te leiden, terwijl ik geen vergoeding krijg voor mijn ehealth-inspanningen. Ook Achmea heeft nooit gereageerd op mijn verzoeken om tot afspraken hierover te komen.
   Zodat ik mijn eigen ehealth-innovatie maar mondjesmaat gebruik. Helaas. eHealth en reguliere zorg kunnen elkaar fantastisch aanvullen (cliënten kijken allang op internet wat er bij hun klachten ’te koop’ is op internet), maar juist de zorgverzekeraars geven niet thuis..

  5. Daar waar E-health wordt omarmd als de nieuwe Haarlemmer Olie is cynisme op zijn plaats. Wondermiddelen blijken keer op keer niet te bestaan.
   En dat technologie de zorg goedkoper zou maken is natuurlijk al lang een sprookje gebleken: Tegenover de winst in diagnostisch en therapeutisch opzicht die het zeker ook soms oplevert en opgeleverd heeft, hebben tot op heden onder de streep juist altijd hogere kosten gestaan. Dus het is rationeel net zo goed verdedigbaar dat we in sommige opzichten meer terug moeten naar het best wel kosteneffectieve ouderwetse handwerk met luisteren en communiceren en ogen die op de patiënt gericht zijn in plaats van op het beeldscherm.
   En dat verzekeraars zich opwerpen als degenen die die keus het beste kunnen maken is gevaarlijke onzin en heeft in de eerste plaats met oneigenlijke belangen te maken.

  6. Achmea toont in het artikel open te staan voor E-Health, de technologische toepassingen in het zorgproces. De noodzaak om E-Health in te zetten om de ‘handen -aan-het-bed’ te borgen, kwaliteitszorg te kunnen leveren ook in de toekomst en tot behoud, versterken en herstel van de zelfredzaamheid van de zorggebruiker wordt erkent door Achmea.
   Als zorgprofessional, wijkverpleegkundige, en als zorggebruiker ervaar ik dit als een zeer positieve ontwikkeling.
   Mijn beroepsgroep is er klaar voor.
   Misschien goed als Achmea haar dwingende oproep uitstrekt naar de NZA en het minsterie van VWS
   Dan kunnen zij hun, financiële, krachten bundelen voor de broodnodige investering in E-Health. Het enige obstakel dat de entree van E-Health in de zorgsector zo ernstig vertraagd.

  7. De zorgverzekeraar handelt in het belang van de patient/client. Maar dat is niet altijd duidelijk. Iedereen die pleit voor dat alles moet kunnen, moet niet verbaasd zijn als daar een hogere rekening bij hoort. Maar die hogere rekening (van 90 miljard naar 93 miljard in een jaar, te betalen door ons allen) is geen optie. De Nederlander wil geen hogere premie meer betalen. Als bepaalde zorgverleners geen stappen willen zetten om met behoud van kwaliteit meer efficiency te realiseren, dan is dat uiteindelijk niet in het belang van de patient. Dan moet zijn premie omhoog. Maar een individuele patient kan niet afdwingen dat zijn zorgverlener efficiënter werkt. Die macht heeft hij niet. De Zorgverzekeraar wel.
   Natuurlijk moeten we waken voor behoud van kwaliteit, maar wat nu precies ‘kwaliteit’ is valt niet exact te bepalen. Zorgverleners hebben altijd in een wereld geleefd waar kosten geen issue waren. Maar het Nederlandse volk wil niet meer gaan betalen voor zorg dus wie zet er druk op de zorgverleners om efficiënter om te gaan met de kosten?

  8. Schippers en Van Rijn zijn de regievoering volledig kwijt en hebben de zorgverlening overgeheveld naar de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars bepalen wat er gebeurt. Het ministerie van VWS kan worden opgedoekt. De beperkte hoeveelheid resterende taken kunnen bij andere ministeries worden ondergebracht.

  9. Het is wel jammer dat er te veel krampachtige reacties zijn. Het is een gegeven dat zorgverleners, over breder dienstverleners, terughoudend zijn in innovaties te omarmen, in bijzonder als het gaat om iets waardoor de traditionele werkwijzen gaat veranderen. Onze ervaring is dat gebruikers (werknemers, werkzoekenden) wel willen maar dat je niet voorbij de afdelingen PZ of arbodienstverleners in de arbeidsorganisaties komt. Ook de huisartsen zijn terughoudend om participatie in de 1e lijn via e-health te gaan organiseren. E-health hoort erbij, laten we er mee aan de slag gaan. Het is vaak stukken goedkoper en stimuleert makkelijker de zelfredzaamheid van de gebruiker.

  10. Dit is een vorm van dictatuur,iedereen moet de vrijheid hebben ,ongeacht moderinsering wel of niet met e-health aan de slag te gaan,zeker als je als klant betaalt mag je bepalen wat en hoe en wat en het lijkt er steeds meer op ,dat je als klant mag betalen en de verzekering bepaald,

  11. Dit is nu precies waarom steeds meer mensen negatief tegenover zorgverzekeraars staan: het vanuit financiele overwegingen dwingen van zorgverleners, maar ook zorgconsumenten.
   Nu staat ook de vrije artsenkeuze weer onder druk. Straks mag je als zorgconsument niet meer kiezen welke behandeling en welke behandelaar je wilt: je wordt gedwongen bv. om een goedkopere e-health-oplossing af te nemen.
   De hiërarchische benadering is niet meer van deze tijd en roept terecht zeer veel weerstad op.

  12. http://www.nivel.nl/technologie-in-de-zorg-en-ehealth
   NIVEL overzichtstudies: ouderen van de toekomst. Verschillen in de wensen en mogelijkheden voor wonen, welzijn en zorg.
   Utrecht; NIVEL, 2014. 81 p.
   Niet alle ouderen zijn echter in staat de ‘eigen regie van het leven te nemen’. De ouderen van de toekomst verschillen niet alleen in hoe zij in het leven staan, maar ook in hun mogelijkheden.
   De NIVEL-onderzoekers doen daarom een aantal aanbevelingen: – Houd rekening met diversiteit tussen ouderen – Zorg voor passende ondersteuning – Breng ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben in beeld – Zorg voor een passend woningaanbod – Faciliteer en ondersteun mantelzorgers en vrijwilligers – Investeer in gebruiksvriendelijke technologie om zelfredzaamheid te bevorderen .
   80/20 regel gaat altijd op. 20% kan heel goed overweg met eHealth. 80% minder tot niet. Nivel heeft dat nu ook weer eens bewezen.
   Gaat Achmea nu eHealth doorduwen ipv opduwen bij zorgaanbieders en wat gaat Achmea doen bij haar verzekerden? Voor effectieve eHealth heb je 2 partijen nodig; de zorgaanbieder en de zorggebruiker.
   Opduwen van eHealth door Achmea en VWS gaat dezelfde kant op als de honorering op uitkomsten en de populatie bekostiging; niet nadenken en gewoon springen; ‘feet first’.

  13. #9 eens! Ik mis het belang de klant/verzekerde/burger (lees dat zijn wij allen). Elk schoolsysteem, zelfs de zwemles voor kleine kinderen is via een volgsysteem inzichtelijk voor ouders en studenten. ’t Lijkt me dat dit ook haalbaar zou moeten zijn in de zorg. Dat grote ICT leveranciers hier niet veel meer op voorsorteren is een opmerkelijke lichtzinnigheid. Datzelfde geldt voor traditionele zorgaanbieders die vasthouden aan oude aanbodgerichte methoden en werkwijzen.
   Een ultieme uitdaging om enerzijds de grip te houden op de kern van de Care/Cure (evidence based practices) en anderzijds op een innovatieve wijze de klant meer laagdrempelig en als samenwerkingspartner te betrekken bij diens eigen traject. De moderne ICT leent zich hier heel goed voor, dat is helder.
   Novire is gereed om zorgaanbieders en stakeholders te ondersteunen bij het voeren van het keukentafelgesprek of de regie daarvan. De klant wordt op een andere wijze bejegend waardoor hij/zij meer bij eigen inbreng en toepassing wordt uitgedaagd, ongeacht alle nader in te zetten vakinhoudelijke methodieken. Kijk op http://www.novireadvies.nl en check praktijkvoorbeeld onder Kernformulier Nieuw PerspeKtief (RIBW, Opvang)

  14. Het is van groot belang dat alle partijen doen wat ze kunnen om het gebruik van eHealth te versterken. We moeten en willen veranderen maar er zijn altijd krachten die dat tegenwerken. De echte oplossingen komen vanaf de werkvloer en kunnen niet opgelegd worden.
   Uit onderzoek blijkt dat de cliënten/patiënten veel meer waarde hechten aan eHealth oplossingen, dat veel behandelaars/zorgverleners. Druk zetten op deze achterblijvende organisaties is dus van belang.
   Tegelijkertijd de instellingen die zeer innovatief bezig zijn (we lopen internationaal gezien in de voorhoede) stimuleren lijkt me ook belangrijk.

  15. Er wordt al jaren vanuit de overheid en zorgverzekeraars aangegeven dat zorgorganisaties de inzet van ehealth moeten gaan ontwikkelen. Het is steeds vaker een onderdeel van het inkoopproces en dus ook niet vreemd dat hier vanuit zorgverzekeraars meer druk op wordt gezet. Zorgverleners vinden het lastig een ehealth interventie integraal onderdeel te laten worden van het primaire zorgproces. Toch weten we al heel lang dat inzet van zorgtechnologie vele kansen biedt en de ontwikkeling ook onomkeerbaar is.

  16. Ten eerste is hetgeen hierboven gezegd waar: het is niet aan de zorgverzekeraar een vorm van zorg op te leggen, wat nodig is, wordt bepaald door de professional én de wens van de verzekerde. Want ten tweede, die zit vaak niet te wachten op e- health maar wil gewoon een mens zien en spreken. Ten derde is het nut van e- health niet ondubbelzinnnig aangetoond. Ten vierde kan je bij geen enkele professional een vorm van behandelen afdwingen, met sommige behandelvormen heb je nu eenmaal meer of minder affiniteit, dat geldt in elk vak.

  17. Geen goed idee. Het communistisch economisch model van centrale planning heeft niks goeds gebracht.
   De instellingen moeten met een duidelijk vastgelegde visie op hun doelstellingen, worden afgerekend op de uitkomsten van hun bedrijfsvoering. Die uitkomsten (winst, rendement,etc) kun je normeren.

  18. het lijkt me verstandig dat de zorgaanbieders in ieder geval van de verzekeraars eisen, dat hun administratieve systemen toegankelijk worden, zodat ze kunnen nagaan of zorgvragers inderdaad bij (een van de) verzekeraars bekend zijn (en betalingen adequaat).
   anderzijds kan het natuurlijk niet zo zijn, dat zorgvragers de dupe worden, als een verzekeraar zijn administratie niet op orde heeft en bijvoorbeeld declaraties niet tijdig vergoedt.

  19. Wanneer gaan de zorgverleners op de stoel van de verzekeraars zitten?
   Wanneer de verzekeraars denken dat ze op de stoel van de zorgverlener te kunnen gaan zitten dan moeten de zorgverleners dat ook kunnen.
   Hoe lang duurt het totdat zorgverleners een verzekeringsmaatschappij oprichten? Bv een co-operatie ism de patiënten?
   Wanneer een verzekeringsmaatschappij een contract weigert te geven aan een zorgverlener kan een zorgverlener een verzekeraar weigeren?
   Is de relatie tussen zorgverlener en verzekeraar wel een evenwichtige?
   Zijn het wel vrije en gelijkwaardige partijen die onderhandelen?

  Geef uw reactie

  Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.