Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties16

Zzp’ers genegeerd door zorgkantoren

Zorgondernemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) worden massaal en structureel afgewezen door de zorgkantoren voor het leveren van AWBZ-zorg. Dat melden verschillende koepelorganisaties in de zorg.
Zzp'ers genegeerd door zorgkantoren

”Zzp-ondernemers zijn bij voorbaat kansloos voor contractering door de zorgkantoren, terwijl ook de MKB-bedrijven massaal worden uitgesloten”, zegt voorzitter Mark van Barschot van de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ). “De zorgkantoren hebben in het verleden al gewaarschuwd dat ze niet in staat zouden zijn om deze bedrijven te contracteren. Nu lijken zij dan ook vooral te zoeken naar redenen om bedrijven niet te hoeven contracteren. Die redenen zijn soms erg pietluttig. Zoals het ontbreken van een plan van aanpak voor het oprichten van een cliëntenraad, of het aanleveren van een jaarplan als tekst in plaats van in tabelvorm.”

Persoonsgebonden budget

Ook koepelorganisaties Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en ActiZ bevestigen desgevraagd signalen van problemen met contracteren van flexibele zorgleveranciers. Dit is frappant omdat volgend jaar veel extramurale capaciteit nodig is om de maatregel in het persoonsgebonden budget (pgb) op te vangen.

CVZ

Michiel Geldof van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) bevestigt dat zorgkantoren geen zzp’ers inhuren. Volgens hem is dat pas mogelijk vanaf 1 januari 2012. “De regel dat zorgkantoren alleen instellingen mogen contracteren verdwijnt pas volgend jaar uit de AWBZ. De verwarring is wellicht veroorzaakt door de bekendmaking van de staatssecretaris een paar maanden geleden dat die regel uit de AWBZ verdwijnt. Hierdoor lijkt het net of die regel nu al niet meer van kracht is, maar dat is dus niet zo.” Aan welke regels zzp’ers en instellingen vanaf 2012 moeten voldoen om gecontracteerd te kunnen worden, is volgens Geldof nog niet duidelijk. Mark van Barschot vreest dat ook in 2012 nog niet gecontracteerd kan worden omdat volgens hem de contracteerruimte al eind dit jaar verdeeld wordt onder de reguliere zorgaanbieders. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees meer:

Minder uren zorg voor pgb-ouders

Zzp’ers ontevreden over wetswijziging

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

16 REACTIES

 1. Elke keer zet men in de zorg deuren open naar fraude. Wie controleert dat een voldoende opgeleide ZZP niet na twee maanden zijn hulpje stuurt die het verschil niet kent tussen een temperatuurmeter en een ondersteek. Daar heeft de familie van dat oudje — die elke dag wordt bezocht — pas erg in als ze achter de kist lopen. Waarom denken die beslissers in de zorg steeds zo sterk aan hun salaris dat ze eenvoudige dingen niet zien of zelf kunnen bedenken
  Wij hadden een zzp-er in het gebouw als schoonmaker voor een flink bedrag. Niet lang na zijn start zag ik al iemand bezig die een bezem omgekeerd in zijn handen had. LANG LEVE DE ZORG.

 2. Lees alle reacties
 3. dat is me bekend, alleen na 1 januari kunnen de “nieuwe budgethouders” niet meer terecht bij alle zorgaanbieders! enkel die nu al betrokken zijn bij de productie afspraken. En dat is voor een kleine organisatie als bijvoorbeeld JEK- je eigen keus niet mogelijk geweest. En dat geldt als ik naar de bovenstaande reacties kijk voor heel erg veel kleine zorgaanbieders. Die gezien de klant tevredenheid van hun huidige klanten hun plek op de markt wel degelijk hebben veroverd en naar mijn mening verdient. En dus ook bereikbaar zouden moeten zijn voor de mensen die na 1 januari 2012 hulp zoeken.

 4. Begrijp ik het goed van Ineke Wever dat zij dus aangeven dat zij open staan voor de kleine ondernemer/zzp-er in de zorg maar dat enkel de tijd ontbreekt om het goed te organiseren?
  Misschien moet dat door alle partijen nog nadrukkelijker aan de minister worden gemeld.
  En begrijp ik het goed dat het budget van alle nieuwe “pgb’ers” voor 2012 al verdeeld onder grote zorgaanbieders??
  Dit terwijl toch allang bekend is dat zij het maatwerk niet kunnen leveren??? En de mensen die dit wel kunnen komen misschien in 2013 erbij. Nou dan weten we in ieder geval dat er een groot aantal Zorg zwaarte pakketten meer worden aangevraagd omdat er vele gezinnen zullen zijn die vast zullen lopen omdat zij geen maatwerk krijgen in 2012 en dus geen andere mogelijkheid meer zien dan hun kind/partner uit huis te plaatsen.

 5. Spijtig dat Zorgvisie niet de moeite heeft genomen om ZN of de zorgkantoren om een reactie te vragen, dat had wellicht een vollediger beeld gegeven. Vandaar dat ik zelf even de moeite neem om de kant van de zorgkantoren te belichten.
  Zorgkantoren onderschrijven de inzet van het kabinet om zoveel als mogelijk de zorgvraag van de cliënt op maat in te vullen met zorg-in-natura. In de reguliere zorginkoop krijgt deze ‘kanteling’ reeds nadrukkelijk de aandacht. De contractering van ZZP’ers voor zorg-in-natura vinden zorgkantoren een verrijking van de AWBZ-zorg vanwege de flexibilisering van het zorgaanbod. We zijn echter wel van mening dat het goed georganiseerd moet worden en dat vooral ook de kwaliteit en de continuïteit van zorg voor de AWBZ-gebruiker gewaarborgd dient te zijn. Zorgkantoren gaven al eerder en vaker aan – ook bij de staatssecretaris – dat het contracteren van ZZP-ers daarom flink wat voorbereidingstijd behoeft. Praktisch gezien is dit voor 2012 niet meer mogelijk omdat de inkoopronde voor 2012 is op 1 juni al gestart en op dit moment al besloten is welke aanbieders een contract krijgen.
  Verder is bij het opstellen van regelgeving rondom de uitvoering van AWBZ-zorg altijd uitgegaan van zorg door instellingen. Daardoor zijn veel administratieve en zorginhoudelijke zaken op instellingsniveau geregeld, zoals het bieden van continuïteit van zorg, gekwalificeerd personeel en klachtenregelingen. Dit formele keurslijf van budgettaire kaders, kwaliteitskaders, aanbestedingsprocedures waarin zorgkantoren zich bevinden – overigens ooit door het zorgveld gezamenlijk opgesteld – werken belemmerend voor vernieuwing. Deze criteria zijn niet één op één toe te passen op ZZP’ers. Tegelijkertijd hebben zorgkantoren ook de taak om de kwaliteit van zorg voor hun verzekerden te waarborgen. Dit kan niet zonder duidelijke criteria voor ZZP’ers. Het contracteren van ZZP’ers onder dezelfde voorwaarden als instellingen is bovendien niet wenselijk voor de ZZP’ers zelf. Dat zou betekenen dat ZZP’ers veel extra tijd kwijt zijn aan administratie en verantwoording en daarmee wordt juist de flexibiliteit van de ZZP’ers onderuit gehaald.
  Momenteel werken wij, onder andere samen met ZZP-belangenorganisaties, aan een set van eisen waar ZZP’ers aan moeten voldoen. Deze eisen moeten zoveel mogelijk gelijkwaardig van kwaliteit zijn als die van zorginstellingen. Niet alleen ten behoeve van de kwaliteitswaarborging richting de cliënt, maar ook om niet zorginstellingen of ZZP’ers ten opzichte van elkaar te benadelen in de beoordeling. Dit najaar start zorgverzekeraar UVIT een pilot van 6 maanden met contractering van zo’n 20 ZZP’ers om ervaring op te doen die ook door andere zorgkantoren kan worden benut. Doel is dat ZZP’ers vanaf zomer 2012 mee kunnen doen met de zorginkooprondes en dan vanaf 1 januari 2013 gecontracteerde zorg-in-natura kunnen leveren aan AWBZ-cliënten.

 6. De rode draad is ook hier weer dat er een wereld van verschil is tussen enerzijds wat de client, de zorgprofessional en zelfs de politiek op papier lijkt te willen (flexibele zorg op maat) en anderzijds wat de inkopers van zorg (zorgkantoren) ons in de praktijk toestaan. Het is overduidelijk dat zorgkantoren niet op prijs sturen en zelfs niet naar een zorgproduct op maat op zoek zijn. Het gaat erom dat de bulk aan uren onder zo min mogelijk aanbieders verdeeld wordt en als het even kan met exact dezelfde aanbieders als vorig jaar. Het gaat over controle, de regie houden en vooral geen schade of negatieve beeldvorming oplopen. De inhoud van een vernieuwend initiatief doet er niet toe. De hoeveel werklast die gepaard gaat met het controleren van een vernieuwend initiatief doet ertoe. DAAR wordt op geselecteerd. Terwijl we allemaal van mening zijn dat zorg goedkoper en effectiever ingericht moet worden, loopt bij het verdeelstation (zorgkantoor) het geld er met bakken uit en is het effectief besteden van geld niet aan de orde. En als er dan op micro niveau achter de voordeur met een PGB wel effectieve resultaten worden bereikt, dan is dat geen aanleiding om te denken dat dat wellicht een kant is die we op moeten gaan met zijn allen. Nee, in micro financiering is eenvoudig te snijden dus ‘besparen’ maar. Met de nieuwe plannen van de staatssecretaris van vorige week zie ik op papier mooie kansen voor een PGB 2.0 situatie, maar zo lang het zorgkantoor en straks de zorgverzekeraar aan de knoppen zit, heb ik er bijzonder weinig vertrouwen in dat de kleine zorgondernemer iets wordt gegund. Met de uiteindelijke repercussies voor de client die op zoek is naar een kleine aanbieder. Het is een mes dat aan alle kanten kan snijden, maar van de grote zorgkantoren vereist dat ze over hun eigen horizon durven heen te kijken. En dat zijn we weer terug bij waar we begonnen.
  We hebben na een uitvoerige lobby via beroepsvereniging V&VN en een poging tot een productie afspraak bij een zorgkantoor (zorg op maat) met De Zorgprofessional getracht om te mogen (!) werken binnen de AWBZ met zelfstandige zorgprofessionals (zzp-ers). Het zorgkantoor wilde er niets mee. En inderdaad, dan hebben we het over zorg verlenen in 2012. Wat er dus door CVZ hierboven aangehaald wordt is pertinent niet juist. Nu niet contracteren, is in heel 2012 niet aan de bak komen.

 7. Het is een schande hoe een schitzofrene overheid (sorry) tot maart dit jaar de kleinschalige intitiatieven via PGB stimuleert. Om vervolgens 2 maanden later stelselmatig diezelfde groep de nek om te draaien. Ik heb altijd vertrouwen gehad in beleid van de overheid maar dit 180 graden draaibeleid vind ik een grote schande.
  Zo jaag je mensen de zorg uit. Dat wordt lekker surfen op de grijze golf…

 8. Ik vind het ook sneu voor de kleine zorgondernemers die dank zij de vlucht van het PGB “markt” hadden en straks niet meer of veel minder, maar ik denk dat PGB zorgaanbieders de verkeerde aanvliegroute kiezen. Het gaat namelijk niet om hen maar om hun meerwaarde voor klanten. Kleinschalige PGB zorgaanbieders zullen het alleen maar redden naast de ZIN als ze samenwerken met hun klanten en niet zelf bewegen richting het zorgkantoor of straks de zorgverzekeringsmaatschappij.
  Het zijn namelijk verschillende belangen. Ik heb die verwarring al eerder aan de kaak gesteld in een van de eerste bijeenkomsten van de BVKZ. PGB aanbieders zullen samen met de zorgvrager een kleine kans maken als ze de doelmatigheid kunnen aantonen. Ik heb een zoon met MCDD en een PGB voor o.a. begeleiding wat ws ook verloren gaat in 2014. (Tenzij hij tegen die tijd een verblijfsindicatie nodig heeft, maar het gaat nu goed en daarom hoop ik daar dan toch maar weer niet op) Ik ben met mijn doelmatige invulling van zijn zorgvraag en de aanbieder van alleen PGB zorg bezig om dit maatwerk ook straks te behouden. Maar het is logisch dat het zorgkantoor nog niets kan toezeggen. In 2014 bestaat het zorgkantoor helemaal niet meer en voor 2012 hebben wij nog PGB omdat mijn zoon geen nieuwe instromer is. (tenzij ik vergeet op tijd herindicatie voor hem aan te vragen)Het is moeilijk zo niet onmogelijk om nu met klanten die je nog niet kent en die pas in 2012 aan je deur staan samen te werken en de doelmatigheid van de zorg aan te tonen. Zeker omdat die nog geleverd moet gaan worden maar zo zal het toch moeten. Individueel per (nieuwe) klant. Hoe oneerlijk het ook lijkt voor nieuwe aanbieders hebben de bestaande PGB zorgaanbieders in ieder geval al kunnen leren van de voorliggende jaren. Zij kunnen met die opgebouwde expertise zichzelf in “de markt” zetten.

 9. Hoezo tekorten in de zorg??? Ik ben extra de zorg ingegaan en volg nu een HBO-V opleiding om de de zorgbehoefte aan te vullen, maar dan graag als zzp-er. Heb een eigen zorgbureau opgezet en loop alleen maar tegen muren aan……dat is toch werklijk waar zo vermoeiend. De zorgkantoren zijn en blijven de kapiteins op het schip ern laten dat merken ook. De grote zorgverzekeraars en zorglevranciers hebben zich al helemaal ingedekt voor 2012. Vriendjespolitiek noemen we dat. Het is te gek voor woorden dat er in Nederland telkens uitspraken worden gedaan die achteraf helemaal niet nagekomen kunnen worden. Betreft hierbij ook het PGB!!!!!Kleine ondernemers kunnen zo langzamerhand geen kant meer op. Om zo boos over te worden!!!!!!!

 10. @ Berno: Heldere analyse, nou moeten in Den Haag nog de ogen geopend worden!
  @ Pim: Je hebt gelijk, het is een stapje voorwaarts, maar dan wel een heel klein stapje dat voor ondernemers alleen van symbolische waarde is. Ten eerste is die tegemoetkomingsregeling helemaal niet voor ondernemers bedoeld maar voor cliënten. Sommige ondernemers zullen er misschien marginaal van profiteren, de meeste ondernemers en zelfstandigen zullen er niets van merken. Ten tweede staat de zorgondernemers een schadepost van ruim anderhalf miljard te wachten. 50 miljoen in de tegemoetkomingsregeling is dan wel een heel erg klein doekje voor het bloeden.
  We zullen dan ook inderdaad, zoals je zegt, stevig door moeten knokken

 11. Een kleine aanvulling op dit artikel, al deze aanbieders die NU hun aanbod inleveren, doen dat dus voor het jaar 2012! (include me).
  Je moet namelijk VOOR 1 augustus je aanbod als aanbieder inleveren bij het zorgkantoor, voor het jaar 2012. Hoe kan het zorgkantoor nu ZZP-ers contracteren, als men nog niet weet wat het beleid is? En waarom worden kleinschalige zorgaanbieders die soms vele mensen in dienst hebben, massaal afgewezen? Omdat het zorgkantoor het lastig vind om met zoveel partijen om tafel te gaan.
  In plaats daarvan is de markt bepaald door een (klein) aantal vaste partijen. Wanneer gaat het systeem nu eens echt om (zie mijn blog het Zwaard van damocles elders op deze site). Cliënten moeten zelf kunnen kiezen bij welke aanbieder ze zich het beste thuis voelen. Niet het zorgkantoor of de verzekeraar zou dat voor hen moeten bepalen. Inkopen op prijs en kwaliteit kun je prima aan de klant over laten. Ik zoek ook zelf mijn fysio uit en als ik niet tevreden ben, ga ik naar een ander. Zo is het ook met extra murale zorg. Als onze cliënten niet tevreden zijn scheuren ze de zorgovereenkomst door midden, klaar is kees. Als aanbieder zorg ik er dus wel voor dat ik goede service lever!
  Er valt nog een hoop te doen in zorgland voordat praktijk en het beleid goed op elkaar zijn afgestemd. Ondertussen? Is het PGB het kind van de rekening…

 12. Om uit je vel te springen…! De mensen die nu via een kleine zorginstelling (ca. 50 medewerkers) mij en mijn autistische zoon met raad en daad bijstaan, staan straks gewoon op straat…. de ene na de andere afwijzing van de zorgkantoren valt daar op de mat. Zit in Den Haag iedereen nou gewoon te slapen? Er staan straks 20.000 mensen op straat en een veelvoud aan zorgvragers in de kou. Ik begrijp er echt NIKS meer van. Zonder opvang kan ik straks zelf ook niet meer werken. Dan maar de bijstand in en fulltime mantelzorger worden? Voor de duidelijkheid: ik ben kostwinner en alleenstaand.

 13. Het is al heel lang zo dat het voor kleine ondernemers onmogelijk is voor Zorg in Natura contracteerruimte in aanmerking te komen. De eisen zijn daar simpelweg een veel te hoge drempel voor.
  Het is wel zo dat er nu vanuit het ministerie een beweging voorwaarts is te signaleren in de vorm van een apart budget van 50 miljoen waar mensen met een grote indicatie (meer dan 10 uur zorg per week) Zorg in Natura kunnen gaan afnemen van kleine ondernemers, mantelzorgers of mensen in loondienst (de optie komt per 1-1-2012 beschikbaar).
  De stap voorwaarts is er dus wel, nu hard werken en knokken voor meer stappen.

 14. het is meer dan te gek! er is een schreeuwende behoefte aan gekwalificeerde Verpleegkundige(ZZP-ers)! Gaan wij nu aarbeien plukken of seizoenswerk leveren ipv waarvoor we gestudeerd hebben??? Laat de clienten niet zitten en zorg ook voor een eerlijke beloning voor de ZZP-er! Als het aan mij ligt: zzp-ers leveren ZIN !

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.