Home 2019

Laatste artikelen

Fusie en samenwerking in de zorg

Chinese muren belemmeren samenwerking in de zorg’

'Als het zorgstelsel niet grondig wordt verbouwd, dan loopt het helemaal vast', Chris van den Haak, voorzitter BDO branchegroep zorg. Foto: BDO.
Zorgaanbieders die domeinoverstijgend willen samenwerken, stuiten op de schotten van de verschillende zorgwetten. ‘We moeten de Chinese muren binnen de financiering van de zorg afbreken om te komen tot integrale gezondheidszorg’, zegt Chris van den Haak van BDO in een interview over het Zorgmanifest.
Wijkverpleging

Blog: Hugo, overweeg een andere probleemanalyse

Volgens VWS-minister Hugo de Jonge is de marktwerking in de zorg doorgeslagen en moet worden ingeperkt. Ivo Knotnerus geeft hem enkele adviezen hoe hij dat het beste kan aanpakken.
Regeldruk

Spaarne Gasthuis twijfelt over voortzetten NIAZ-accreditatie

In de strijd tegen overbodige registratielasten denkt Spaarne Gasthuis na over het voortzetten van de NIAZ-accreditatie. Ook andere regels die niet worden gesnapt, worden geschrapt.     
Bekostiging

Zorgmanifest: ‘Neem zorglandschap op de schop’

Zorgmanifest
Een zorginfarct dreigt voor het hele zorgstelsel als de financiering en regelgeving niet radicaal worden veranderd. Dat zeggen zo’n dertig zorgbestuurders en BDO in een gezamenlijk zorgmanifest met tien actiepunten. Vooral de overheid is aan zet.
Personeel

Inperken marktwerking helpt bij oplossen personeelstekort

Doekle Terpstra van de Commissie Werken in de zorg is blij met de uitspraken van minister De Jonge over inperking van de marktwerking in de zorg. Volgens Terpstra raken ze de kern van de aanbevelingen die hij doet om het personeelstekort aan te pakken.
Vastgoed

Pas bestaande bouw aan voor huisvesting ouderen’

De behoefte aan woonvormen voor ouderen groeit . Die behoefte enkel invullen met nieuwbouw van verpleeghuizen is niet realistisch; meer bestaande bouw zou aangepast kunnen worden. De overheid heeft daarin de taak om nieuwe woonzorgcombinaties te stimuleren.
Kwaliteitsbeleid in de zorg

Eindelijk kwaliteitsinstrumenten voor langdurige zorg

De Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ) gaat nieuwe richtlijnen en protocollen ontwikkelen voor de sector. Bestuursvoorzitter Nienke Nieuwenhuizen: 'Dit is een stap vooruit in de langdurige zorg.’
Zorginkoop

Laat zorgverzekeraars met één stem spreken’

Douwe Biesma: 'Als we minder medische interventies willen, moeten we wel de juiste financiële afspraken maken om verzekeraars en specialisten mee te krijgen' Foto: Santeon
Bij de zorginkoop ziekenhuizen is het lastig om met alle zorgverzekeraars afspraken te maken over minder interventies. ‘Zodra de inkopers van de verzekeraars over de vloer komen, gaat het al snel over p x q en een kortingspercentage’, zegt Douwe Biesma, bestuursvoorzitter van het St. Antonius Ziekenhuis.
Regeldruk

Jan Kremer: ‘Interactieve werkwijze RVS levert rijke input op’

RVS, Jan Kremer
De RVS werkt momenteel aan het adviesrapport ‘Anders Verantwoorden’. In aanloop naar het rapport zoeken de adviseurs op interactieve wijze de binding met het publiek door middel van een blogreeks.
Financieel management

Minder zorginstellingen in de rode cijfers

In 2017 waren er minder verliesgevende zorginstellingen dan in 2016, heeft het CBS berekend. De zorginstellingen hadden wel te maken met stijgende  personeelskosten.