Home 2023

Laatste artikelen

Ziekenhuiszorg
Wet Zorg En Dwang660

Banken dwingen zorgverzekeraars garantie af: HagaZiekenhuis kan tot 2033 niet failliet

Het bankenconsortium van de Reinier Haga Groep (RHG) heeft bij de zorgverzekeraars afgedwongen dat ze de nieuwe combinatie HagaZiekenhuis/LangeLand Ziekenhuis de komende tien jaar niet failliet mogen laten gaan.
Ggz

Zelfstandig gevestigde psychiater levert geen ‘lichte zorg’

Actiegroep ZGP aan Zet, ongeveer 230 vrijgevestigde psychiaters, uit haar teleurstelling over uitspraken van Bas Jurling, manager toezicht verzekeraars bij de NZa. Ook tekenen de psychiaters protest aan tegen de beeldvorming door NZa-directeur toezicht Karina Raaijmakers. Zij stelt dat er een toestroom van patiënten met lichte problematiek is naar de ggz.
Verpleging en verzorging

Preventieve ouderenzorg: langer thuis dankzij een wijkgerichte aanpak

Zelfredzaamheid bevorderen, tijdige ondersteuning bieden en escalaties voorkomen. De wijkgerichte samenwerking tussen huisartsen, vvt-aanbieders en het welzijnsdomein heeft succes en verdient navolging in andere wijken, zegt Jacco Lamper, directeur bij MOB.
Verpleging en verzorging

Hoogleraren verwerpen idee strengere selectiecriteria verpleeghuiszorg

Hoogleraren verbonden aan samenwerkende academische netwerken ouderenzorg (SANO) hebben met het ministerie van VWS besproken hoe de toegang tot intramurale verpleeghuiszorg verscherpt kan worden. Zij zien geen heil in een set criteria waarmee de drempel om in aanmerking te komen voor zorg in het verpleeghuis hoger wordt, zoals VWS hun heeft verzocht op te stellen.
Ziekenhuiszorg

Drie ziekenhuisbestuurders over impact cao-eisen: ‘Dit jaar even geen innovatie’

‘Ik hoef niet eens uit te rekenen wat de cao-loonstijging kost die de bonden vragen: 10 procent erbij kunnen we toch niet betalen!’ Dat zegt bestuurder Arjen Hakbijl van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Financiën
Joris Rijken AKD

Juridische to-dolijst voor VWS

Het zorgstelsel is volgens advocaat Joris Rijken toe aan groot juridisch onderhoud. Hij heeft een lijst opgesteld met actiepunten waarmee de overheid aan de slag kan.
Financiën
Aad de Groot

Aad de Groot: Verlaag bankratio’s om geld vrij te maken voor zorginstelling

In deze tijd van stijgende kosten zouden banken de convenantratio’s moeten verlagen zodat reserves van zorginstellingen beschikbaar komen om bijvoorbeeld de lonen te verhogen, vindt DSW-bestuursvoorzitter Aad de Groot.
Kwaliteit
Helft IZA deadlines niet gehaald

Helft IZA-deadlines is nu al niet gehaald

Het Integraal Zorgakkoord begint al met vertragingen. Zes van de twaalf doelen die op 1 januari 2023 gereed hadden moeten zijn, zijn nog niet af.
Ggz
Tina Vreys psychiater

Zelfstandige psychiaters behandelen wel degelijk complexe patiënten

De afdeling Zelfstandig Gevestigde Psychiaters (ZGP) van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is het niet eens met de uitspraak van Bas Jurling van de NZa in het Zorgvisie-artikel 'Koop cruciale ggz niet in via concurrentie'. Daarin zegt Jurling dat het voor de ZGP aantrekkelijker is om mensen met een lichte zorgvraag te helpen dan met een zware zorgvraag.
Vastgoed

Bestuurder Pepita Breugem stopt met bouw verpleegzorgplekken

Aanbieders in de ouderenzorg hebben aangegeven dat ze fors minder gaan uitbreiden dan ze vorig jaar hebben ingeschat. Ze kunnen een kleine 19.000 ‘geclusterde plekken’ aanbieden tot en met 2027. Een van de zorgorganisaties die bouwplannen voor verpleegzorgplekken heeft stopgezet, is Frankelandgroep uit Schiedam en Vlaardingen.