Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

AWBZ wordt LIZ

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft het conceptontwerp van de nieuwe wet die in de plaats komt van de ‘kern-AWBZ’ openbaar gemaakt. De werktitel hiervan is Wet Langdurig Intensieve Zorg (LIZ).
AWBZ wordt LIZ

 

Van Rijn heeft een consultatieversie van het conceptwetsontwerp LIZ op de site van het ministerie van VWS gezet. Bedoeling is dat cliëntenorganisaties, branches van zorgaanbieders en uitvoeringsorganisaties hun feedback geven op het concept. Het moment waarop de wet online komt, is enigszins frappant. De Tweede Kamer zou gisteren debatteren over de AWBZ, maar dat debat is op het laatste moment naar voren geschoven.

 

Hervorming langdurige zorg
De introductie van LIZ is onderdeel van de complete herinrichting van de langdurige zorg. Een deel van 6 miljard euro gaat van de AWBZ naar de Wmo (begeleiding, ondersteuning en jeugdzorg). Een ander deel  van 2,5  miljard gaat naar de Zorgverzekeringswet (langdurige ggz, extramurale verpleging en behandeling). Wat overblijft valt straks onder de LIZ. Met kortingen op het persoonsgebonden budget en het volledig pakket thuis (vpt) erbij gerekend komt het budget voor de LIZ op 20 miljard euro uit. Dat is een derde, 10 miljard, minder dan wat nu beschikbaar is in de AWBZ.

Geen zzp's

In deze nieuwe wet wordt niet meer met zorgzwaartepakketten gewerkt maar gaat het gewoonweg om zorg voor mensen met de zwaarste zorgbehoefte. Of iemand 'zwaar genoeg' is voor de LIZ, beoordeelt het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) op basis van gesprekken met cliënten. In de LIZ zijn ook de uitgave van een persoonsgebonden budget (pgb) en van het volledig pakket thuis (VPT) opgenomen. LIZ-zorg is hiermee ook mogelijk in de thuissituatie.

Afwentelen

De grootste ouderenbond ANBO heeft al een brief met feedback op het wetsvoorstel gepubliceerd. De ouderenbond is in principe eens met de grote lijn van de hervorming. Algemeen directeur Liane den Haan spreekt de hoop uit dat partijen binnen de Wmo en Zorgverzekeringswet niet zullen proberen mensen 'af te wentelen' op de LIZ. Bovendien vraagt de ANBO om een gedetailleerde uitwerking van de 10 miljard minder die er in de LIZ te besteden is. Verder zijn er nog vragen over woningaanpassingen die niet meer onder de LIZ vallen en of de mogelijkheid van een spoedopname in de LIZ blijft bestaan.

 

Dag van de Zorgbekostiging

Het congres geeft inzicht in financiële stromen die ontstaan door de verschillende bekostigingssytemen. Ook hoort u alles over de financiële gevolgen van de veranderingen in de AWBZ.

2 reacties

  • het kan beter

    De naam LIZ waarom toch? De naam AWBZ (sinds 1965) gevoerd is herkenbaar bij jong en oud. Het zijn vooral de ouderen die veelal met voorziening AWBZ te maken hebben. Waarom naam veranderen? Nu dat de inhoud van de uitvoering gaat veranderen is de inbreuk voor velen al groot genoeg. Ook hieruit blijkt eerst wordt de verpakking veranderd en nu maar afwachten of de inhoud bij de verpakking past! Het is echt een management streek! Eerst chaos maken en dan weer nieuw geld erin steken om duidelijkheid aan te brengen. Hou de naam AWBZ staan! De omslag die 1965 is gemaakt was een hele grote stap in de bekostiging van dure langdurige zorg. Daar was de AWBZ voor bedoeld!

  • Hanneke

    Het mooie er van is dat er nu duidelijkheid komt hoe het uitwerkt moet de praktijk uitwijzen

Of registreer u om te kunnen reageren.