Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

NZa tikt opvoedpoli op de vingers

De Opvoedpoli blijft een detailcontrole door zorgverzekeraar DSW weigeren. De NZa eist nu dat bestuurder Linda Bijl meewerkt op last van een dwangsom.
NZa tikt opvoedpoli op de vingers
Foto: ANP - Lex van Lieshout

DSW wil toegang tot meer gegevens om na te gaan of de Opvoedpoli de juiste zorg heeft verleend en gedeclareerd. De NZa ondersteunt het verzoek van de verzekeraar om duidelijk te maken dat instellingen gegevens moeten leveren als een verzekeraar daarom vraagt. Maar zorgverzekeraars hebben zelf de bevoegdheid en het recht hierom te vragen. Als een zorgaanbieder daar niet aan meewerkt is dat een overtreding van de wet.

Detailcontrole

DSW wil de extra controle uitvoeren omdat de Opvoedpoli opvallend declaratiegedrag vertoont. De verzekeraar kan niet zeggen of gedeclareerde zorg ook verzekerde zorg betreft. Uit externe signalen komt naar voren dat naar de Opvoedpoli wordt verwezen voor onverzekerde zorg. Om te voldoen aan het verzoek van DSW dient de Opvoedpoli diverse administratieve gegevens op te sturen zoals: geregistreerde activiteiten, werkelijk aantal minuten behandeling, namen en functies van zorgverleners die betrokken zijn bij de behandelingen en een uitdraai van de afsprakenagenda’s van zorgverleners die tijd hebben geregistreerd in de dbc’s ggz.

Rechtmatige zorg

Chris Oomen van DSW legt uit dat hij al meer dan een jaar om toegang vraagt tot de administratieve gegevens van de Opvoedpoli. ‘We betalen al ruim een jaar niet meer. De nota’s lopen overigens nog wel binnen en ik schat de waarde op ongeveer drie ton.’ Met de controle wil Oomen voorkomen dat verzekerden betalen voor onrechtmatige zorg. ‘Het is nog maar de vraag of de dienst die de Opvoedpoli levert onder de verzekerde zorg valt. Daarnaast is het de vraag of de zorg ook doelmatig is. Dat betekent niet dat zij onnodig of slecht werk doen, maar een psychiater toevoegen aan het behandelteam maakt het nog geen verzekerde zorg.’
Oomen: ‘Als verzekeraar hebben we recht op controle en dat blijven ze ontwijken om allerlei redenen, vooral vanwege de privacy. Ik begrijp het ook niet. Als ze de zaken goed op orde hebben, dan willen ze dat toch graag laten zien? Wanneer er fouten worden gemaakt, komt dat toch wel aan het licht.’

Verrast

‘We zijn erg verrast door het bericht van de NZa’, reageert Linda Bijl in een reactie. ‘De brief van de NZa hebben wij namelijk niet ontvangen. Daarnaast kiest de NZa zonder ruggespraak de kant van de zorgverzekeraar.’ Bijl meent dat zij best mee willen werken aan de controles, maar dat DSW zich wel moet houden aan de regelgeving. ‘Ze hebben ons geen aanleiding gegeven voor de controles, ook hebben ze nooit gevraagd om algemene informatie, ze zijn nooit langs geweest en willen alleen maar de dossiers ontvangen. We willen de privacy beschermen van onze cliënten, dus we sturen niet zomaar complete dossiers op. Door de houding van DSW komen wij overigens in de problemen, want het gaat niet om drie maar om zeven ton aan nota’s die nog niet vergoed zijn. Om uit deze problemen te komen, hebben we verschillende malen contact gezocht met DSW, maar zij reageren niet op onze voorstellen. Zo hebben we voorgesteld om langs te komen en geanonimiseerde dossiers hier ter plekke te controleren. Daar hebben we nooit reactie op gehad.’ Bijl voegt toe dat zij de zaak momenteel laat onderzoeken door het College Bescherming Persoonsgegevens. ‘Zij onderzoeken de zaak en komen binnenkort met een uitspraak.’

Dwangsom

Als de Opvoedpoli niet meewerkt, kan de NZa vervolgstappen nemen, zoals een hogere dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen. Als De Opvoedpoli niet binnen tien dagen toegang geeft tot de gegevens, krijgen zij een boete van duizend euro per dag. De totale dwangsom kan oplopen tot 20.000 euro.

8 reacties

 • IKKE

  Weet u dat de CZ heeft geprobeerd om in standaardcontracten voor 2014 te stellen dat:de CZ de overeenkomst zou kunnen opzeggen als de zorgaanbieder zich negatief over CZ zou uitspreken.
  Nu zegt de CZ dat het een misverstand zou zijn.
  Maar deze 'contract voorwaarde' is absoluut passend in CZ-poetin-achtigecultuur.

 • IKKE

  Als ik het geheel lees wordt het weer duidelijk dat de zorgverzekeraar geloofd worden nu ook weer door NZA, en dat de hulpverleners aan het kortste eind trekken. De opvoedpoli ontvangt al GEEN geld meer; dus dat machtsmiddel heeft de DSW al ingezet. Die meneer van DSW weet niet eens exact te weten om welk bedrag het gaat . Er is een convenant getekend tussen ZV en zorgaanbieders hoe in :3 stappen let wel van stap 1 naar 2 naar 3 te gaan. Ervaring leert dat ZV altijd stap 3 als eerste inzetten. Daar reageert een goede en ervaren hulpverlener met protest op. Europsyche heeft vorig jaar direct( stom genoeg en uitermate naief!)inzage gegeven aan de CZ. gevolg: faillissement en alle ZV volgden dit voorbeeld van de CZ.
  Vraag is heeft de DSW zich aan deze richtlijnen gehouden of houdt de opvoedpoli zich wel aan deze richtlijnen en dwingt zij zo de DSW met als prijskaartje ongeveer 300.000 euro niet ontvangen aan wel verleende zorg?

 • Sanne2

  Via twitter kennis genomen van de brief de gang van zaken rondom de zorgverzekeraar DSW en de opvoedpoli. De opvoedpoli vergeet een belangrijk element. Zij propageert al jaren het kastje en de muur te zijn. In de praktijk is gebleken dat binnen dit kader naast curatieve GGZ, er ook AWBZ individuele begeleiding, jeugdzorg en zorg vanuit de WMO is geboden. Helemaal terecht dat de meeste zorgverzekeraars in Nederland wakker zijn geworden en hier vragen over gaan stellen.

 • Sanne2

  De feiten in deze zaak zijn leidend. Op de site van NZA is een link aanwezig die verwijst naar de website van college bescherming persoonsgegevens. In 2011 is er voor een periode van 5 jaar toestemming gegeven voor o.a.materiële controles bij zorgaanbieders. De NZA en DSW handelen volledig volgens de wettelijke voorschriften. Er is feitelijk na een risicoanalyse gebleken dat de opvoedpoli opvallend declaratie gedrag vertoont. De volgende stap is dan een materiële controle. Een zwaar middel wat de ernst van de situatie verklaard. De opvoedpoli kan niet anders dan mee werken. Een plaatsing van de algehele correspondentie tussen de opvoedpoli en DSW is daarom zeer onverstandig en schaad direct de relatie tussen de opvoedpoli, DSW en andere zorgverzekeraars.

 • qruun.schram

  Dat de NZa zonder enige vorm van wederhoor op deze manier de kant van de zorgverzekeraar kiest geeft te denken, sterker nog: het diskwalificeert zichzelf volledig als Zorgwaakhond. Privacybescherming is een groot goed wat ook niet door de NZa zomaar even kan worden verkwanseld. Juist na het inspectierapport van juni aangaande het ontbreken van voldoende privacybescherming in ziekenhuissystemen is het van eminent belang dat de NZa hierin voorbeeldig opereert. Een dossier is geen Facebookpagina welke maar even met deze en gene gedeeld wordt. Men kan zich afvragen welk belang DSW heeft om Opvoedpoli zo aan te pakken. De transitie van jeugdzorg naar gemeenten is misschien de reden: DSW heeft nu vooral belang bij schadelastbeperking over het verleden en heeft na de transitie niet meer met Opvoedpoli van doen. Misschien zijn er meer belangen: welke belangen heeft DSW bij 'concurrenten' van de Opvoedpoli? Ik ben heel benieuwd wat er allemaal speelt, maar dat dit onzuiver wordt gespeeld is helder. NZa: let op uw zaak!

 • Judit Bálint

  Verzekeraars mogen een detail controle als laatste middel inzetten. In de praktijk sturen zij al snel een Excel bestand (beveiligd met een wachtwoord) waarin zij om medische gegevens vragen. Zorgverzekeraars moeten de detail controles conform de Regeling zorgverzekering uitvoeren. De KNMG heeft een stappenplan samengesteld waarin zij de artsen adviseren om de medische gegevens tijdens het bezoek van de medisch adviseur te bespreken en deze niet op te sturen.

 • Spreeuw

  Helemaal eens met de vogelvrije huisarts.
  Aangezien ik inmiddels meer verhalen heb gehoord over hoe onbehoorlijk en dwingend zorgverzekeraars te werk kunnen gaan, en daarbij over allerlei, ook wettelijke grenzen heen gaan, hecht ik weinig waarde aan hun klaagverhalen over zorgaanbieders. Meestal hebben die namelijk een terecht punt: bv. dat recht op privacy van patienten.
  Dat er daarmee een spanning bestaat tussen dit recht en de wens van zorgverzekeraars op controle en transparantie, is begrijpelijk, maar om dat op te lossen moet de koninklijke weg bewandeld worden: via parlement en zo

 • De Vogelvrije Huisarts

  Niet echt netjes zonder hoor en wederhoor, dit de wereld in slingeren..

Of registreer u om te kunnen reageren.