Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Wethouder Jannie Visscher: ‘Ik wil geen overkill’

Wethouder Jannie Visscher van de gemeente Groningen vreest de aangekondigde bezuinigingen op de thuiszorg.
Wethouder Jannie Visscher: ‘Ik wil geen overkill’

In het interview met Zorgvisie zegt de wethouder zich te storen aan de tegenstrijdigheid van de kabinetsplannen voor de extramurale zorg. 'Aan de ene kant kan ik me vinden in de beleidslijn dat het rijk verantwoordelijk blijft voor alle intramurale zorg en dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor alle extramurale zorg. Maar die taak wordt aan de andere kant door draconische bezuinigingen op verschillende budgetten tegengewerkt.'

Scheiden van wonen en zorg

Visscher noemt met name de korting van 75 procent op de huishoudelijke zorg in 2015 en de scheiding van wonen en zorg voor mensen met een zorgzwaarte van niveau vier of lager. Voor Groningen vormen de bezuinigingen niet alleen een bedreiging voor de kwaliteit van zorg, maar ook voor de werkgelegenheid. 'Ook in Groningen zullen er in de zorg veel banen verdwijnen. In regio's met weinig werkgelegenheid, zoals gemeenten in de provincie Groningen, komt dat nog eens boven op de stapeling van problemen. Er zijn hier in de omgeving relatief veel mensen met een lage scholing. Banen zoals thuishulp zijn geschikt voor hen maar die verdwijnen nu. Vooral de krimpregio's in de provincie worden hierdoor getroffen.'

 

Staatssecretaris en gemeenten
Jannie Visscher is naast wethouder onder andere ook dossiertrekker Wmo van de Sociale Pijler van de G32 en lid van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn. Ze zit daarom dicht bij het vuur wat betreft de onderhandelingen tussen de staatssecretaris en de gemeenten. 'Wat ik in algemene zin begrepen heb, is dat er beweging zit op het dossier scheiden van wonen en zorg. Dat lijkt me logisch want je kunt niet de meest kwetsbare mensen zonder budget over de schutting zetten bij de gemeenten.'

Decentralisatie

In het interview vraagt de wethouder ook aandacht voor de decentralisatie van de specialistische gehandicaptenzorg. 'Sommige gemeenen hebben instellingen die dat kunnen bieden binnen de gemeentengrenzen, maar vele hebben dat niet. Aanbieders van specialistische gehandicaptenzorg vrezen straks met 408 verschillende gemeenten om de tafel te moeten. Ik vind dat we dat niet moeten doen. We moeten geen 'decentralisatiefundamentalisten worden.'

Of registreer u om te kunnen reageren.