Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Terugloop borgstellingen in de zorg

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) heeft in 2013 opnieuw minder borgstellingen verleend. Het komende jaar zal het aantal verder dalen naar ongeveer 700 miljoen, verwacht Herman Bellers, directeur WFZ.
Herman Bellers, WFZ

Het WFZ verleende in 2013 voor 754 miljoen euro aan borgstellingen. Het jaar daarvoor was het bedrag nog 872 miljoen. De daling is al een aantal jaar gaande en heeft te maken met een aantal factoren, weet Bellers.

Extramuralisering

'Wanneer we op afstand kijken naar de ontwikkelingen in de zorg, dan zien we extramuralisering als rode draad', stelt Bellers. 'De trend is om patiënten zoveel mogelijk buiten de instellingen te houden, dus veel capaciteitsuitbreiding is niet nodig. Dat merken we bijvoorbeeld doordat er weinig nieuwbouwprojecten van ziekenhuizen op de rol staan.' Ook in andere sectoren speelt de extramuralisering. 'Denk aan de ggz waar ze stevig inzetten op de reductie van bedden. In de ouderenzorg en gehandicaptenzorg speelt het scheiden van wonen en zorg. De huisvestingbehoefte is anders dan voorheen en ligt veel meer in de straat van woningbouwcorporaties.'

Onzekerheid

Een tweede factor is de onzekerheid die speelt in de zorg. Deze onzekerheid wordt veroorzaakt door het constant wijzigende beleid. Zorginstellingen weten volgens Bellers daardoor niet of het investeringsbesluit van vandaag, de volgende dag nog steeds verstandig is. Het is dan onverstandig om zware, onomkeerbare financiële verplichtingen aan te gaan voor tientallen jaren. 'Bestuurders kijken de kat uit de boom en dat is heel verstandig.'

Zorginstellingen die toch hun investeringsplan willen uitvoeren, krijgen te maken met de banken en het WFZ. Om de financiën rond te krijgen, moeten zij een overtuigend toekomstperspectief kunnen bieden. 'In de sterk veranderende omgeving is het niet eenvoudig om geldverstrekkers te overtuigen van het nut en de noodzaak en de financiële haalbaarheid van de plannen. Banken en WFZ kijken daar steeds kritischer naar.'

Geen stilstand

De extramuralisering en onzekerheid zorgen weliswaar voor een terugloop van borgstellingen, maar volgens Bellers is er zeker geen sprake van stilstand. '754 miljoen is nog steeds een heel fors bedrag. Gelet op de turbulente markt overtreft het mijn persoonlijke verwachtingen'.

Of registreer u om te kunnen reageren.