Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Regio Amsterdam koopt jeugdhulp integraal in

Meer regie bij gezinnen en minder hoge kosten voor de jeugdhulp. Dat is wat veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland willen bereiken met de Inkoopstrategie 2018.
Jeugdzorg-Fotolia-400.jpg
Foto: Fotolia

Vanaf januari 2018 zullen ze specialistische jeugdhulp inkopen op basis van het resultaat dat een gezin wil behalen. 

Stapeling van hulp
De gemeenten willen de zorginkoop veranderen, omdat hulpverlening nu veelal los van elkaar wordt ingezet binnen een gezin. Deze ‘stapeling van hulp’ is niet effectief, niet efficiënt en nodeloos kostbaar, vinden de deelnemers. Hulptrajecten mislukken en dat zorgt ervoor dat de kosten voor jeugdhulp flink oplopen. Dat wordt anders in 2018, doordat de gemeenten de specialistische jeugdhulp dan niet meer als losse producten inkopen. In plaats daarvan wordt met elk gezin waarin jeugdhulp nodig is een perspectiefplan gemaakt. Daarin geven de ouders en de jongere zelf aan welke resultaten zij willen bereiken. Aan de hand van het resultaat dat de ouders en het kind willen bereiken, wordt het gezin ingedeeld in een van de elf profielen die de gemeenten hebben vastgesteld. Per profiel is een tarief vastgesteld waarvoor de zorgaanbieders de hulp kunnen regelen.

Hoofdaannemer jeugdhulp
Niet alleen veertien gemeenten, maar ook 145 jeugdzorgorganisaties hebben getekend voor de vernieuwing. ‘Wat me erg goed lijkt aan deze manier van werken is dat er een hoofdaannemer is die kan beoordelen wat het beste traject is voor een bepaald gezin. Nu komt bij ons bijvoorbeeld de vraag binnen: dit gezin heeft pleegzorg nodig, kunnen jullie dat leveren? Terwijl de jongere ook nog zorg ontvangt uit een ander domein’, zegt Mariënne Verhoef, bestuurder bij jeugdzorgorganisatie Spirit in Amsterdam. ‘In de nieuwe situatie krijgen wij een gezin dat hulp nodig heeft en mogen we zelf zoeken wat de beste oplossing is. We worden niet meer afgerekend op een bepaalde behandeling, maar op het resultaat. Dat vind ik een goede manier van werken.’
Ook coördinerend wethouder Jeugd, Simone Kukenheim uit Amsterdam laat weten enthousiast te zijn. ‘Het is echt een omslag in het denken over jeugdhulp: we kopen niet langer bestaand aanbod in, maar kopen in op basis van het resultaat wat voor het kind bereikt moet worden. Hiermee wordt maatwerk geleverd en voorkom je stapeling van hulptrajecten.’

Integraal oplossen
In het perspectiefplan laat het gezin niet alleen weten wat het hoopt te bereiken voor het kind, maar wordt gekeken naar het hele gezin en alle leefdomeinen, van woonsituatie en schulden tot psychiatrische problemen bij andere gezinsleden en problemen op school. Op die manier willen de gemeenten een integrale aanpak realiseren. Verhoef: ‘Als je dus een kind hebt van ouders die de huur niet meer kunnen betalen, kun je daarvoor ook hulp inroepen. We kijken dus breder naar wat nodig is. Of dat allemaal kan in de tarieven die nu zijn afgesproken en of de profielen goed passen bij de gezinnen, moet in de praktijk nog blijken.’

Dossier Zorginkoop Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, leest u in het dossier Zorginkoop. Lees meer >>

Dossier geestelijke gezondheidszorg
Dossier met nieuws, opinie en achtergrond over de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De artikelen gaan onder andere over de diverse zorgorganisaties, beddenreductie, e-health en de bekostiging.

Of registreer u om te kunnen reageren.