Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Geneeskundig adviseurs niet aansprakelijk

DEN HAAG - Volgens minister Hoogervorst vallen artsen die geen direct patiëntgebonden activiteiten verrichten buiten het tuchtrecht. Hij acht het niet nodig voor dit soort artsen de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) te verruimen.
Geneeskundig adviseurs niet aansprakelijk

Dat is het antwoord van de bewindsman op Kamervragen van SP’ers Kant en De Wit. Beide Kamerleden wilden naar aanleiding van een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg weten of onder andere medisch adviseurs van verzekeringsmaatschappijen aangesproken kunnen worden op fouten. De uitspraak van het Centraal Tuchtcollege was dat een medisch adviseur niet aansprakelijk is omdat zo’n adviserende arts niet onder de BIG valt. Kant en De Wit wilden weten of het wenselijk is deze artsen wél onder de BIG te laten vallen, vanwege hun belangrijke positie in de Nederlandse gezondheidszorg. De minister liet weten dat klachten over adviseurs kunnen worden ingediend bij het interne klachtenbureau of de directie van de verzekeraar. Lost dit het probleem niet op, dan kan een klacht worden ingediend bij de Stichting Klachteninstituut verzekeringen. (ZorgVisie) <>

Administrator

Of registreer u om te kunnen reageren.