Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgvisie magazine, juli 2008

Wat stond er allemaal op het spel bij het getouwtrek om Amsterdam Thuiszorg? En: staatssecretaris van VWS Jet Bussemaker licht de kabinetsplannen met de AWBZ toe.
Zorgvisie magazine, juli 2008

‘Ik doe achterstallig onderhoud’
Staatssecretaris Jet Bussemaker vindt haar ingrepen in de AWBZ goed uit te leggen. “Geld uitgeven is aantrekkelijker dan bezuinigen, maar ook linkse mensen weten dat het geld niet tot in de hemel groeit.”

Omslagverhaal
Amsterdamse thuiszorg als vechtmarkt

Onder de dreiging van een faillissement voor Amsterdam Thuiszorg streden verschillende partijen in de hoofdstad over herverdeling van de markt. ‘Marktwerking zet de verhoudingen op scherp.’

Reportage retroscoop
Haal het doek maar op

Bewoners van zorgcentrum Proteion RCG in Roermond kunnen binnen de eigen muren naar de bioscoop. Geen Sex and the City maar Some like it hot.

Opinie
Nieuwe wet doet patiënt geen recht

Advocaat Jørgen Simons ziet het voordeel van een nieuwe wet voor patiëntenrechten nog niet. In de bestaande wetgeving zijn sommige van die rechten geformuleerd als plichten voor hulpverleners. Zo is direct duidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt.

Nieuwkomers in de knel
‘De ggz-markt is op slot gezet’

MEER GGZ, platform van kleine ggz-aanbieders, heeft zich begin dit jaar bij de NZa beklaagd over de garantiebudgetten voor de gevestigde instellingen. Spreekbuis Bert Bakker van MEER GGZ weet als ex-politicus hoe hij druk moet uitoefenen.

Reportage
Enschede wijst de weg

De gemeente Enschede voert de Wmo voorbeeldig uit, vinden de Vereniging Nederlandse Gemeenten en cliëntenkoepels. Zorgvisie ging kijken wat er zo bijzonder is aan het Enschedese Zorgloket.

Informele zorg tekort
Werk aan de winkel

Promovenda Riet Hammen waarschuwt: “De burger denkt nog steeds dat de thuiszorg de zorgbehoefte kan blijven opvangen. Terwijl de omslag al in 2010 begint en we tot 35 jaar een probleem hebben."

Haken en ogen aan preventie
Voorkomen lukt niet

Er gaat veel geld naar allerlei preventieprojecten. Mensen moeten minder eten en meer bewegen om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Maar veel projecten zijn niet succesvol.

Klachtopvang in V&V
Klagen heeft geen effect

Geen inzage krijgen in je dossier en daartegen niet in het geweer kunnen komen. Dat is nu de praktijk in verpleeg- en verzorgingshuizen. Het kabinet wil daaraan met de Wet cliënt en kwaliteit van zorg een eind maken.

Kwesties Toezichthouder Jacques Gerards Zie ook het Zorgvisie toezichtcongres
Uit de tijd Persoonlijke aandacht vermindert incontinentie
TeRecht Amsterdam Thuiszorg: loven en bieden bij de NMa
Toolkit Instrument meet reputatie van de organisatie
Boeken Recensie: Managers zijn struisvogels
Nazorg Waar is... Els Borst
Servicewijzer, Agenda en Colofon

Administrator

Of registreer u om te kunnen reageren.