Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘E-health kampt met hardnekkige hobbels’

E-health wint aan terrein, maar door een groot aantal belemmeringen blijft breed gebruik achterwege. Dat blijkt uit de eHealth-monitor 2015.
‘E-health kampt met hardnekkige hobbels’
Foto: Infographic Nictiz/NIVEL

De eHealth-monitor wordt uitgevoerd door Nictiz en het NIVEL en geeft inzicht in de ontwikkeling van en het gebruik van e-health in Nederland.

E-health is handig

De monitor laat zien dat patiënten interesse hebben in handige online toepassingen om hun zorg te regelen. Zij zien de voordelen van bijvoorbeeld digitale informatieverstrekking, online afspraken plannen, e-consult en het aanvragen van herhaalrecepten. Dat lijkt hen gemakkelijk en tijdsbesparend. Een derde van de zorggebruikers vindt het handig om online zijn eigen medische gegevens in te zien. Daarnaast wint het zelf bijhouden van gezondheidsgegevens aan populariteit, maar helaas nog niet onder grote groepen. Hoewel patiënten veel interesse hebben in online mogelijkheden, zijn ze zich net als in vorige jaren nog niet goed bewust van de mogelijkheden die al worden geboden door hun eigen huisarts en ziekenhuis. Meer voorlichting kan de patiënt hier meer inzicht in geven, merken de onderzoekers op.

 

Artsen testen e-health

Meer dan een derde van de huisartsen, ruim de helft van de medisch specialisten en twee derde van de psychiaters gaf aan dat in hun praktijk of zorginstelling in het afgelopen jaar een e-healthpilot is gedaan. Het meest opvallende is, dat in meer dan zeventig procent van de gevallen het gebruik ook na de proefperiode werd voortgezet. Onder verpleegkundigen steeg het gebruik van internet en apps om bijvoorbeeld informatie op te zoeken of om patiënten informatie te laten zien. Vooral het gebruik van beeldbellen en medicijndispensers onder verpleegkundigen in de care nam toe. Hier was sprake van bijna een verdubbeling. Zorgverleners lopen ook tegen hobbels aan. Zo is het nog lastig om patiëntinformatie buiten de eigen praktijk of zorginstelling uit te wisselen. Ook is de technische koppeling tussen een online dienst en het eigen informatiesysteem vaak moeilijk voor elkaar te krijgen. Daarnaast zijn er volgens artsen niet genoeg financiële vergoedingen voor de tijd die nodig is om een e-healthdienst te ontwikkelen. Artsen verschillen onderling van mening over de vraag of patiënten elektronisch inzage moeten krijgen in hun medische dossier. Ongeveer twee op de vijf huisartsen en medisch specialisten vindt dit gewenst en bijna de helft van de huisartsen en medisch specialisten vindt dit ongewenst.

 

Reactie Van Gennip en Friele

Roland Friele, adjunct-directeur van het NIVEL: 'E-health werkt alleen als iedere betrokkene de voordelen echt ziet. De monitor laat zien dat dit nu vooral geldt voor de basics: via internet een afspraak regelen met je huisarts, een herhaalrecept opvragen en inzage krijgen in je medicatiedossier. Deze basics zullen voor veel artsen en patiënten de eerst kennismaking zijn met e-health. Die basics hebben dus een dubbele betekenis: een handige toepassing, maar ook een introductie op de andere e-healthtoepassingen.'

Lies van Gennip, directeur van Nictiz: 'E-health leeft binnen de zorg. Er wordt niet alleen over gepraat, maar de zorg is er ook echt mee bezig. Er gebeurt veel om met e-healthproblemen (duurzaam) op te lossen. Het valt wel op dat sommige hobbels hardnekkig zijn. Zo blijkt opnieuw hoe lastig het is medicatieoverzichten actueel te krijgen – dat zagen we ook al in 2014.'

Of registreer u om te kunnen reageren.