Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Slechte gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en apothekers

Systemen voor elektronische informatie-uitwisseling tussen apotheken en zorgverleners zijn slecht aan elkaar gekoppeld. Dat is een van de conclusies uit een groot onderzoek van Nictiz over e-health bij apothekers. Het blijkt dat in 99 procent van de apotheken nog regelmatig de fax wordt gebruikt voor gegevensuitwisseling met zorgverleners.
Fotolia

Het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth, Nictiz, presenteert deze week samen met KNMP en NVZA een onderzoek onder 122 openbare apothekers en 17 poliklinische apothekers. Uit dit onderzoek ‘eHealth, de apotheker is er klaar voor’ blijkt onder andere dat het elektronisch uitwisselen van medicatiegegevens nog nauwelijks plaatsvindt tussen apothekers en thuiszorgorganisaties (4 procent), apothekers en medisch specialisten in ziekenhuizen (8 procent) en  apothekers en  laboratoria (13 procent). Gegevensuitwisseling vindt wel volop plaats met huisartspraktijken (96 procent) en ander apotheken.

Medicatiefouten
Er ontstaan risico’s op medicatiefouten als bijvoorbeeld faxen met medicatiegegevens met de hand worden overgetikt in de systemen van apothekers. Een foutje ligt hier al snel op de loer. Het zou veiliger zijn wanneer er volledige online gegevensuitwisseling plaatsvond tussen alle partijen in de zorg. Om ervoor te zorgen dat het informatiesysteem dat apothekers gebruiken, het  AIS, zo goed mogelijk kan communiceren met de systemen van zorgverleners, werkt Nictiz samen met zorgverleners en patiënten aan een zorgbrede standaard voor uitwisseling van medicatiegegevens.

Online inzage
Nictiz ondervroeg apothekers ook naar de mogelijkheden voor patiënten om online eigen medicatiegegevens in te zien. Communicatiemanager Willem van den Oetelaar:  ‘Hoewel ruim 60 procent van de apothekers aangeeft de patiënt inzage te geven in hun medische gegevens, blijkt dat de patiënt zelf hier vaak nog niet goed van op de hoogte is. Van de chronisch zieken die in eerder onderzoek uit 2015 ondervraagd zijn, geeft 8 procent aan dat inzage bij de apotheek mogelijk is, en 87 procent geeft aan het niet te weten.’

Cruciaal
Inzage van patiënten in hun eigen medicatiedossier is cruciaal volgens Van den Oetelaar: ‘Een pilot onder meer dan honderd gebruikers in de regio Den Haag heeft aangetoond dat als je patiënten inzage geeft in hun medicatiedossier, ongeveer de helft van die patiënten ook daadwerkelijk daarvan gebruikt maakt. Van die helft past maar liefst tachtig procent de dossiers nog aan. Die toegankelijkheid is dus belangrijk voor het voorkomen van fouten.’ Het rapport wordt tijdens de eHealth week in Amsterdam gepresenteerd. Bekijk hieronder de pdf met samenvatting

Congres BeSturen op digitale innovatie in de Zorg Wat gebeurt er na de eHealth Week 2016? In het congres ‘BeSturen op digitale innovatie in de Zorg’ ligt de nadruk op besturen. Wat moet ú doen om digitale innovaties van de grond te krijgen binnen uw organisatie? Met als sprekers onder meer Leon van Halder, bestuursvoorzitter Radboud UMC, en Eric Peterson CEO van Duke Clinical Research Institute. Lees meer>>


Dossier E-health
E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en cliënten zijn dankzij e-health in staat om regie te nemen over hun gezondheid. Zelfmanagement staat bij zorginstellingen hoog op de agenda. Berichten in het dossier gaan bijvoorbeeld over implementatie en bekostiging, videocontact met thuiszorgmedewerkers, telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen, preventie met behulp van technologie maar ook hoe zorgpersoneel werkt met e-health.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.