Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Wie zwijgt ...

Het is stil op onze site rond het onderwerp zorg op de ACM-agenda voor 2014-2015. Dat vind ik opvallend want mij bereiken ook geluiden dat de Autoriteit Consument & Markt niet openstaat voor vragen en onduidelijkheden over fusies en samenwerking in de zorgsector. Dat misverstand mag nu wel eens de wereld uit. ACM discussieert graag over haar werk en gaat de dialoog aan.
Wie zwijgt ...

Neem de recente bijeenkomsten met het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit over samenwerking in de zorgsector. Hierbij waren enkele honderden vertegenwoordigers van ziekenhuizen, zbc's, eerstelijns zorgaanbieders en ggz-instellingen aanwezig. Aanleiding voor deze bijeenkomsten was dat minister Schippers signalen had gekregen dat samenwerking in de zorg bemoeilijkt zou worden door mededingingsregels. Met de aanwezigen zijn we de dialoog aangegaan aan de hand van vragen en concrete situaties, zoals 'hoe kunnen wij als zelfstandig ondernemer aan tafel komen bij de zorgverzekeraar?' Wij hebben onder andere aangegeven dat de mogelijkheid om je als niet-concurrerende aanbieders te verenigen een uitkomst zou kunnen bieden. Overigens is mijn algemene indruk van de discussie dat de problemen meestal niet op het gebied van mededinging liggen.

Open toezichthouder

We hebben het afgelopen jaar veel gedaan om te laten zien dat ACM een open toezichthouder is. Ik ben van mening dat wij hierdoor onze rol beter kunnen vervullen. We hebben in dialoog met het veld een duidelijke koers bepaald voor samenwerking tussen ziekenhuizen. Maar we geven ook adviezen over een mogelijke fusie of samenwerking, zoals onze zienswijze over een samenwerkingsverband tussen zelfstandige apotheken. ACM staat open voor contacten om plannen voor een samenwerking of fusie te bespreken. Ik bemerk echter dat er soms terughoudendheid is om met ons in gesprek te gaan. Die terughoudendheid begrijp ik niet.

Consultatie

We willen niet alleen over concrete initiatieven het gesprek aangaan. We horen ook graag uw mening over hoe wij de komende twee jaar ons toezicht op de zorg moeten vormgeven. Op dit moment loopt de consultatie van de ACM-agenda voor 2014-2015 waar onder meer het thema 'De consument in de Zorg' op staat. Dit is een kans voor u om met onze mensen aan de hand van stellingen te discussiëren over welke problemen ACM zou moeten oplossen. Het verbaast mij dat ik op dit onderwerp nu nog vrijwel geen discussie zie. Wat vindt u bijvoorbeeld van de volgende stellingen: 'Het is voor een nieuwe aanbieder van zorg heel lastig om zich te vestigen' of 'Zorgverzekeraars kopen zorg vooral in op de prijs en veel minder op de kwaliteit'? Met uw mening komen wij verder. Wie zwijgt, verliest zijn kans op invloed op ons werk en daarmee uw werk.

Denk mee

U heeft nog tot 15 maart de mogelijkheid om met ACM en anderen te discussiëren over het toezicht op de zorg via Denkmee.acm.nl. Wij gaan graag met u in gesprek.

Chris Fonteijn,

bestuursvoorzitter Autoriteit Consument & Markt

Chris Fonteijn

3 reacties

 • Hein ACM

  @Maarten1; Een cryptische afsluiting die mijn nieuwsgierigheid wekt.

  ACM heeft bij de beoordeling van samenwerking of concentratie veel ruimte om de voordelen voor de patient mee te wegen. Hoe zou ACM kwaliteit volgens u een rol moeten geven? Aan welke ruimte is behoefte?

  Op https://denkmee.acm.nl/thema/5-De-consument-in-de-zorg/stelling/83-In-het-toezicht-op-de-zorg-moet/ is veel ruimte om een gesprek hierover voort te zetten. Hopelijk zie ik u daar terug.

 • Esther Nieuwenhuizen

  Interessant inderdaad. De stichting Beheer Improvement Model heeft meteen besloten ook een exemplaar van het Improvement Model en Rode Draad overhandigen aan autoriteit Markt & Consument. Want de vier hoofdthema's thema's Rode Draad zijn:
  1. Positionering klant, positionering organisatie en Good Governance
  2. Bestaansrecht, continuïteit en rechtmatigheid
  3. Kwaliteit, veiligheid en risicomanagement
  4. Maatschappelijke meerwaarde en verantwoording
  Bij uitstek geschikt om beoogd belang en meerwaarde van samenwerkende partijen vast te stellen en de uitvoering op onafhankelijke wijze te toetsen op naleving. Uitgangspunt is het klantproces zelf op uitkomsten. Op geaggregeerd (en geanonimiseerd) niveau is inzet, effect/resultaat en doelrealisatie inzichtelijk te maken. Buitengewoon interessant voor alle betrokken partijen of ze nu zorgondernemer, toezichthouder of financier zijn. Qua ordening van ons bestel zou de zorgondernemer initiatiefnemer moeten zijn. Dat willen bestuurders best wel, zo is onze ervaring. Maar het zou daarbij zeker helpen wanneer autoriteiten, beleidsmakers en inkopers blijk geven van waardering van initiatieven zoals het Improvement Model. Wellicht is de aanbesteding en inkoop in het voorjaar bij uitstek een goed moment?!

 • Maarten1

  Tussen de regels zegt Chris Fonteijn dat hij wel snapt dat ondernemers die de concurrentie willen beperken geen open gesprek met de ACM aandurven, maar dat hij het zat is dat hij daar de schult van krijgt. En gelijk heeft hij, want naarmate de druk van de zorgverzekeraars om te concurreren toeneemt neemt ook de behoefte om 'samen te werken' toe. En de gesprekken met de ACM lopen vaak een beetje vreemd omdat de aanbieders op zoek zijn naar ruimte en argumenten om de concurrentie te beperken.

  Voor de aanbieders die meelezen: mij valt op dat de ACM niet weet hoe ze kwaliteit een goede rol moeten geven, dus daar zit de ruimte.

Of registreer u om te kunnen reageren.