Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Naming & shaming was bijzonder onrechtvaardig’

IJsselheem is een van de acht verpleeghuizen die niet thuishoren op de 'zwarte' lijst van de IGZ. Bestuurder Helene Wüst was verbijsterd.
Helene Wust-110209_450.jpg
De IGZ-lijst heeft schade aangericht. - Foto: IJsselheem

Stomverbaasd was Helene Wüst, bestuurder van IJsselheem in Overijssel, toen ze op maandagavond 4 juli een mail kreeg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). IJsselheem stond met nog tien verpleeghuizen in categorie 1, de zwaarste op de ‘zwarte’ IGZ-lijst. Categorie 1 betekent dat de organisatie in korte tijd ‘bestuursgesprekken’ en meerdere (onaangekondigde) bezoeken krijgt bij verschillende locaties. Diezelfde dag had Wüst nog honderd mensen toegesproken op het congres Waardigheid en Trots van het ministerie van VWS. Over hoe IJsselheem de kwaliteit van leven van cliënten een plaats probeert te geven in het kwaliteitssysteem. De methode van professor Andries Baart over presentie vormt daarbij een bron van inspiratie. ‘Een collega-bestuurder vroeg nog of ik iets af wist van de IGZ-lijst. “Nee, maar dat gaat voor ons geen probleem zijn”.’

2015: IGZ bezoekt IJsselheem
Het verhaal van IJsselheem en de IGZ begint al een jaar eerder, in juni 2015. De IGZ stuurt een kritisch rapport na een onverwacht bezoek aan locatie De Meente in Genemuiden. Wüst, haar medewerkers en de cliënten die eraan hebben meegewerkt, herkennen zich totaal niet in het rapport. Ze zijn ervan overtuigd dat IJsselheem liefdevolle en veilige zorg levert. ‘Mijn vader was in die periode net overleden. Ik heb de IGZ gezegd dat ik hem in groot vertrouwen had willen laten opnemen in Genemuiden om daar te sterven.’

IGZ toetst op veiligheid
De IGZ toetst vooral of de randvoorwaarden voor veilige zorg aanwezig zijn. Volgens de IGZ zijn er uiteenlopende verbeterpunten. Het sleutelbeheer voor de medicijnkast was niet goed op orde en het digitale voorschrijfsysteem voor medicijnen is nog niet helemaal geïmplementeerd. De tandarts was betrokken bij de mondzorg voor cliënten, maar het formele contract daarvoor was nog niet getekend. Zo leek het alsof er geen tandarts in het behandelteam zat. Het zorgleefplan was niet compleet. ‘Genemuiden is een kleine gemeenschap. Iedereen kent elkaar. Cliënten willen soms hun persoonlijke verhaal niet in het zorgplan. De IGZ zegt dat we dit dan moeten opschrijven in het cliëntdossier.’

Verbeteringen tellen niet mee
IJsselheem gaat aan de slag met de kritiek van de IGZ. Er is een kwaliteitskader opgesteld dat is afgeleid van de normen van de IGZ. Met teamleden worden leergesprekken gevoerd. De medicijnen liggen achter slot en grendel, alhoewel de IGZ  later zegt dat IJsselheem misschien iets te veel is doorgeschoten. Het tweede ‘bestuursgesprek’ zou in november 2015 plaatsvinden, maar wordt op verzoek van de IGZ uitgesteld tot februari 2016. Een tweede onverwachts bezoek op een andere locatie van IJsselheem vindt plaats één week na de peildatum plaats die de IGZ in juli hanteert voor het opstellen van de lijst. ‘Dat bezoek liet zien dat we ruimschoots voldoen aan de eisen van de inspectie. De IGZ is erg tevreden over alle verbeteringen.’ Maar de verbeteringen tellen dus niet mee. ‘Het voelde als bijzonder onrechtvaardig dat we op die lijst kwamen. De naming and shaming was bijzonder onrechtvaardig en onrespectvol.’

Schade door IGZ-lijst
Ondertussen is er wel grote schade aangericht. Reputatieschade. Wüst liet al snel weten dat ze stappen overwoog tegen de IGZ. Dat is nog steeds zo. ‘Stel dat we schade lijden omdat banken of het zorgkantoor anders tegen ons aankijken.’ Overigens wijst niets daarop. Schade aan de hele sector. ‘Wie wil er nog werken in de ouderenzorg na deze media-aandacht?’ Schade bij de medewerkers die volgens Wüst met hart en ziel werken en deze slechte score niet verdienen. Schade aan kwetsbare bewoners en naasten, die bang zijn dat er van alles mis is.

IGZ en VWS: dit was niet de bedoeling
Wüst vindt dat de IGZ bij inspecties meer het perspectief van cliënten moet laten meewegen. Wat die belangrijk vinden voor hun kwaliteit van leven. Ze is teleurgesteld in de reactie van de IGZ en VWS. ‘Ze zeggen tegen ons wel dat ze dit niet zo hebben gewild. Dat onder politieke druk de lijst naar buiten is gebracht. Maar waarom zeg je dat dan niet in het openbaar? Waarom doe je niet samen een statement dat dit nooit de bedoeling is geweest?’ Inmiddels zijn hoge ambtenaren van VWS op bezoek geweest. Wüst heeft samen met medewerkers, vrijwilligers en cliënten laten zien wat de impact is voor IJsselheem.

 

Steunbetuigingen
Hoe nu verder? In september stuurt Wüst het laatste rapport met de stand van zaken over de verbeteringen naar de IGZ. Die zal dan in oktober reageren. Er zijn ook lichtpuntjes. IJsselheem heeft uit allerlei hoeken adhesiebetuigingen gekregen. Van cliënten, medewerkers, samenwerkingspartners. En medewerkers gaan staan voor  hun vakmanschap en tonen zich trots dat ze bij IJsselheem werken. ‘Ze zijn diep gemotiveerd om veilige en liefdevolle zorg te bieden aan hun cliënten.’

 

Dossier ouderenzorg
In het dossier ouderenzorg draait het om langer thuis wonen, verpleeghuizen en gezond blijven. Lees meer.

2 reacties

  • lucamidd

    @Gartman De kwestie is hier mijns inziens niet of er in 1 van de locaties al dan niet ondermaatse zorg wordt geleverd maar de vraag hoe en door wie dat gesignaleerd en gecontroleerd wordt cg moet worden en hoe Ijsselheem (of welke andere aanbieder dan ook) dan vervolgens daar op reageert. De wijze waarop de Inspectie en VWS hun rol in kwaliteitstoetsing en beoordeling verleden maand hebben uitgevoerd wordt door Wust m.i. zeer terecht als onrespectvol naar medewerkers en instelling gekenschetst.

  • Gert

    Tja, voor locatie Genemuiden mag het dan allemaal voor elkaar zijn... Vorig jaar helaas getuige geweest van ondermaatse zorg op locatie Isala.......
    Voor ons was het niet verrassend de naam van IJsselheem tegen te komen...

Of registreer u om te kunnen reageren.