Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Zijn wachttijden op websites van ziekenhuizen zinvol?’

Een patiënt hoort dat er voor zijn heupoperatie een wachttijd is van zes maanden. Hij zoekt een ziekenhuis met een kortere wachttijd. Een verslag met cursief getypte vragen over de kwaliteit van zorg in deze casus.
Guus-Schrijvers300.jpg

Kees (69 jaar) valt. Hij bezoekt met hevige pijn in de heup de Spoedeisende Hulp van een naburig ziekenhuis. De orthopeed stelt de diagnose inwendige kneuzing en bloeding, schrijft pijnmedicatie voor en adviseert fysiotherapie. Kees houdt zich daar aan en keert na vier weken terug op het spreekuur van de orthopeed. De pijn is niet verminderd. Na opnieuw beeldvormende diagnostiek stelt deze laatste vast dat een heupvervanging nodig is. Kees gaat hiermee akkoord. De arts meldt dat in zijn ziekenhuis de wachttijd voor deze ingreep zes maanden is. Kees wil voor de vervanging naar een ander ziekenhuis met een kortere wachttijd. De orthopeed suggereert dat Kees alle röntgenfoto’s plus andere diagnostische data op een CD laat branden.

1.      Als een arts aan de Treeknorm gehouden is (maximale wachttijd 3 maanden), zou deze dan niet uit eigen beweging moeten doorverwijzen naar een collega met kortere wachttijden?

De orthopeed adviseert Kees ook om zich aan te melden bij de afdeling Zorgbemiddeling van zijn zorgverzekeraar. Deze laatste geeft hem alleen de link naar de website van Mediquest en de RTL vergelijkingssite.

2.      Had Kees mogen verwachten dat een medewerker van de zorgverzekeraar voor hem contacten zou leggen met ziekenhuizen?

Kees belt ziekenhuizen met korte wachttijden. De orthopedie-assistenten die hij aan de lijn krijgt, weerleggen dat er betrouwbare gegevens over wachttijden te geven zijn. Alles hangt af van de patiënt en diens conditie. Kees vraagt of hij de CD alvast zal opsturen, want er is geen diagnostiek meer nodig. Dat bespaart één polibezoek. Dat kan niet, er zijn geen specifieke zorgpaden voor patiënten die reeds gediagnosticeerd zijn.

3.      Is het vermelden van wachttijden op ziekenhuiswebsites niet meer dan een verplicht ritueel zonder betekenis voor patiënten die zich aanmelden?
4
.      Kan een zorgpad niet eenvoudig ingekort door de in een ander ziekenhuis gestelde diagnose over te nemen?

Kees komt uiteindelijk terecht bij een zelfstandig behandelcentrum (zbc). Dat verzoekt hem de CD te overhandigen. Op de poli heeft de orthopeed deze reeds bestudeerd. Hij neemt de diagnostiek over en heeft een gesprek waarbij hij enige gegevens verifieert. Hij maakt een afspraak voor een operatie voor over twee weken.

5. Heeft dit zbc recht op een volledige dbc-/dot-betaling ook al hoeft het nauwelijks meer aan diagnostiek te doen?

Mijn conclusie: In deze casus was de informatie op de website van ziekenhuizen niet zinvol. Wat ik niet weet, is of dergelijke casuïstiek vaker voorkomt. Van deze echt gebeurde casus vernam ik onlangs. De naam Kees is gefingeerd. 

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom
Bekijk profiel

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.