Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Veel zorgwerkers hebben probleem met flexcontract

Een kwart van de klachten over flexcontracten komt uit de zorgsector. Dat blijkt uit de uitkomsten van het 'meldpunt Kruimelcontracten', dat een half jaar geleden door de vakcentrale FNV is opengesteld. In de sector verpleging, verzorging en thuiszorg werkt volgens brancheorganisatie ActiZ minder dan 10 procent van het personeel met een flexcontract.
Veel zorgwerkers hebben probleem met flexcontract
Foto: ANP Roos Koole

Volgens de FNV heeft het meldpunt Kruimelcontracten in vijf maanden bijna 600 meldingen uit alle sectoren van de economie opgeleverd. Ongeveer een kwart van de meldingen komt uit de zorgsector. De grootste knelpunten die de melders ervaren zijn het gebrek aan zekerheid van inkomen en werk. Bijna 80 procent van de klagers zegt hetzelfde werk te doen als vaste collega’s, maar krijgt minder betaald en krijgt ook niet doorbetaald bij vakantie en ziekte. Het gaat dan over alle sectoren. De FNV spreekt van ‘uitbuiting van oproepkrachten’.

Sociaal overleg

De aanpak van flexibele arbeidscontracten is voor de FNV een 'hard punt' in het sociaal overleg tussen de sociale partners, dat op dit moment plaatsvindt. Volgens de vakcentrale FNV werken mensen in sommige sectoren – de zorg, horeca, detailhandel en gemeenten – veel langer in een flexcontract dan de wet toestaat. ‘Diverse melders noemen perioden van 6 tot 13 jaar, terwijl na drie tijdelijke contracten een vast contract moet worden aangeboden’, staat te lezen in de FNV-analyse op basis van de klachten die bij het meldpunt Kruimelcontracten zijn binnen gekomen.

Afspraken

ActiZ, de brancheorganisatie in de verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt) laat weten dat afspraken in de huidige CAO VVT over de aanpak van het flexwerken al uitgevoerd worden. 'Minder dan tien procent van de zorgwerkers in de vvt werkt op een flexcontract,' aldus ActiZ-woordvoerder Bernadet Naber. 'De flexcontracten zijn toponderwerp in de gesprekken tussen sociale partners. Wij vinden het belangrijk om de huidige plannen in het regeerakkoord in overleg met betrokken partijen en met de staatssecretaris te wijzigen. Want als die worden uitgevoerd, dreigen er 60.000 mensen, vooral in de huishoudelijke hulp, te worden ontslagen.'

Nul-urencontract

Volgens de FNV-rapportage heeft meer dan de helft van de melders uit alle sectoren een nul-urencontract. Werknemers met zo’n contract vinden dat ze te weinig uren hebben om van rond te komen. Uitbreiding van uren kan men niet krijgen. Een veel voorkomend probleem, aldus de FNV, is dat mensen worden teruggezet in het aantal uren dat ze werken, met de toezegging dat dit tijdelijk is. Maar ze krijgen de uren niet meer terug. ‘Personeelsafdelingen anticiperen op aankomende reorganisaties door flexwerkers minder uren te geven en tegelijk het overige personeel te overladen met werk.’

Carolien Stam

3 reacties

 • simon

  Ik weet niet waar die Jurriaan werkt maar wat is vormgeven San due flexibele laag?? Flexible is eentegenstelling op zich een daarbij vallen altijd slachtoffers. Het indivdu moet tegen de molochinstanties worden beschermd. En so hoort het ook in een democratie. Het individu tegen due staat. Nu is het omgekeerde wereld. Mensen kiezen vaak niet voor flexcontracten. Er moet spoedig paal een perk San worden gesteld. Want ik kom als alleenstaande moet rond van 902 euro netto een zeker moet met die nieuwe woonwet.

 • Jurriaan

  Het is terecht dat misstanden bij de inzet van flexwerkers aan de kaak wordt gesteld. Flexibilisering van personeelsinzet is echter van groot belang om de kosten in de zorg niet de pan uit te laten rijzen. De wet- en regelgeving in Nederland voorziet in deze behoefte. Het probleem zit in de naleving. De suggestie dat wij misstanden kunnen voorkomen door extra regelgeving is mijns inziens een illusie en zal alleen maar kostenverhogend werken.
  Veel organisaties weten niet hoe zij hun personeelsbestand effectief moeten flexibiliseren. De behoefte aan flexibele krachten is voor het overgrote deel voorspelbaar te maken, waarmee uiteindelijk het aantal mensen met een 0-urencontract onder de 5% kan komen te liggen. Ik adviseer dan ook om de oplossing niet te zoeken in meer regels, maar organisaties te helpen met het vormgeven van hun flexibele laag.

 • robbar

  We moeten eens ophouden met al die onderzoeken en enquetes. Welk onderzoek je ook doet. Het is ALTIJD negatief. Logisch. De zorg in Nederland is ook niet goed. Dus is iedereen ontevreden. En z'n enquete is dat een mooie manier om je frustaties los te laten. Laten we de zorg weer eens centraal stellen. Vanuit het hart en op de werkvloer. Niet wat iemand ergens anders achter een computer verzonnen heeft! Of managers achter de vergadertafel. Meestal komt er dan iets te voorschijn waar de klant niet tevreden over is. Maar dat wisten we natuurlijk al!

Of registreer u om te kunnen reageren.