Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Vérian zegt contract op met tien gemeenten

Vérian heeft besloten haar contract voor huishoudelijke zorg in diverse gemeenten in haar werkgebied op te zeggen. Dat laat de zorgorganisatie in een persbericht weten.
contractt400.jpg

Vérian wijt de oorzaak van het stoppen van thuiszorg aan gemeenten. Gemeenten korten op de tarieven en nemen nauwelijks HH2 (zwaardere huishoudelijke hulp) af. In een hele snelle herindicatieronde zijn veel HH2-indicaties omgezet naar HH1-indicaties. Het personeel  is echter ingeschaald volgens de cao die geldt voor de duurdere HH2 werkzaamheden. De organisatie heeft in maart vorig jaar het  salaris van het personeel met 20 procent tot 30 procent verlaagd maar dit is ongedaan gemaakt door de rechter.

‘In korte tijd hebben gemeenten veel duurdere HH2-indicaties omgezet naar goedkopere HH1-indicaties. Vérian Care & Clean B.V. heeft daarmee te veel medewerkers met een te hoog loon in dienst. Daardoor zijn de tarieven die Vérian Care & Clean B.V. van de gemeenten ontvangt niet toereikend meer.’ Gesprekken hierover met de gemeenten hebben niet tot aanpassing van de tarieven geleid. Daarmee is volgens Vérian het besluit om te stoppen onvermijdelijk geworden.

Apeldoorn, Mook en Beuningen
In totaal gaat het om 537 medewerkers. In Apeldoorn, Mook en Beuningen stopt Vérian per 1 juni 2016. In de overige genoemde gemeenten stopt de B.V per 1 juli 2016 met de huishoudelijke zorg. De medewerkers om wie het gaat zijn inmiddels geïnformeerd. Hen is begeleiding bij het zoeken naar ander werk aangeboden. Vérian Care & Clean B.V. heeft intensief contact met andere zorgaanbieders om de zorg rond medewerkers en cliënten te borgen. ‘Uiteraard zoeken we naar mogelijkheden om de klant-medewerkercombinaties in takt te houden.’ De HV-medewerkers in Apeldoorn hebben tijdens de bijeenkomst te horen gekregen dat Vérian hiermee in een vergevorderd stadium is. Stichting Vérian alle andere zorgproducten, zoals verpleging en verzorging in de genoemde gemeenten blijft leveren. De beslissing betreft alleen de uitvoering van huishoudelijke hulp.

Jaarverslag
Het is de zoveelste maatregel in een reeks van pogingen om het hoofd boven water te houden. Vorig jaar werden al extra maatregelen aangekondigd om ervoor te zorgen dat dit jaar de salarissen van de medewerkers betaald kunnen worden. ‘Zonder aanvullende maatregelen zal de liquiditeitspositie na uitbetaling van het vakantiegeld negatief worden’,voorspelt de organisatie voor 2016 in het laatste jaarverslag. De problemen leiden ertoe dat de huishoudelijke hulptak, Vérian Care & Clean, al enige jaren achter elkaar verlies lijdt en dat het eigen vermogen bijna 7 miljoen euro negatief is. Ook het eigen vermogen van het moederbedrijf zal in 2016 negatief uitkomen.  De accountant wijst in zijn verklaring bij het laatste jaarverslag op de onzekerheid over het voortbestaan van de vennootschap. Volgens de woordvoerder van de organisatie is een faillissement niet aan de orde. ‘Er zijn ook geen gesprekken met banken,’ aldus de woordvoerder. Concurrent TSN is al failliet gegaan.

De ontslagen vallen per gemeente als volgt uit:

  • Apeldoorn: 364 medewerkers
  • Beuningen:   67   medewerkers
  • Ermelo:       31   medewerkers
  • Hardewijk:   13   medewerkers
  • Mook:         12 medewerkers
  • Nunspeet:     1 medewerker
  • Oldebroek:   2 medewerkers
  • Putten:        11 medewerkers
  • Elburg: geen medewerkers meer
  • Zwolle:     36 medewerkers

Of registreer u om te kunnen reageren.