Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Akkoord cao VVT zonder handtekening FNV

De vakbonden NU’91 en CNV Zorg & Welzijn en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao in de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (VVT). FNV Zorg & Welzijn heeft er vanochtend vroeg voor gekozen het akkoord niet te ondertekenen. ActiZ en BTN betreuren dit enorm, zo laten ze weten in een persverklaring.
contract300.jpeg

De nieuwe cao geldt voor twee jaar en voorziet in een verhoging van de lonen met structureel ruim 4 procent. Een deel daarvan door de eindejaarsuitkering (nu 5,7 procent) in stappen te verhogen naar een volledige dertiende maand (8,33 procent). Daarnaast volgen twee loonsverhogingen: 0,65 procent in oktober 2016 en 1 procent per juli 2017. Medewerkers krijgen in december 2016 én in februari 2017 een eenmalige uitkering van 1,2 procent.

Oplossing ORT
Voor het strijdpunt van de ORT over verlofdagen hebben de ondertekenaars ook een oplossing bedacht. Vanaf januari 2017 krijgen medewerkers ook ORT uitbetaald over hun vakantie- en verlofdagen. Iedereen die in de afgelopen vijf jaar ORT heeft gekregen, ontvangt een nabetaling over mogelijk te weinig ontvangen ORT. Het ‘verlofmandje’ wordt hiervoor teruggebracht met 21,6 uur. Er komt wel een regeling voor betaald verlof in situaties van rouw, trouw en kraamverlof. Hiervoor wordt één dag vrijgemaakt en twee verlofdagen zijn verwerkt in het salaris.

 Verlof
‘Die vaste vrije dagen voor bijvoorbeeld een begrafenis vinden heel veel medewerkers erg belangrijk’, zegt vakbondsbestuurder Aaldert Mellema van CNV Zorg & Welzijn. ‘Dat  die nu vastliggen is hartstikke mooi. Om de ORT-kwestie op te lossen, leveren medewerkers wel twee ‘reguliere’ verlofdagen in. Maar heel veel VVT-medewerkers hebben al heel veel dagen gespaard over de jaren heen en je kunt ook nog altijd extra vrije dagen ‘kopen’.

Algmeen verbindend verklaren
De vakbonden CNV Zorg & Welzijn en NU’91 en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN zullen dit onderhandelingsresultaat op korte termijn voorleggen aan hun achterban. Op de vraag of de cao zonder handtekening van FNV Zorg algemeen verbindend verklaard kan worden, zegt Mellema: ‘Nadat werknemers en werkgevers de ledenraadpleging hebben gehad gaat het akkoord naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daar wordt het algemeen verbindend verklaard of niet. Een aantal jaar terug is ook een cao VVT algemeen verbindend verklaard zonder de handtekening van de FNV. Dat is nooit een honderd procent garantie dat SZW dat dit keer weer gaat doen. Ik hoop in ieder geval dat de salarissen van november al uitbetaald kunnen worden met de loonsverhoging uit de nieuwe cao.’

 ActiZ en BTN
Jan de Vries, algemeen directeur ActiZ: ‘Wij zijn blij dat er een goed en realistisch voorstel ligt dat werkgevers en werknemers aan hun achterban kunnen voorleggen. Met de gemaakte afspraken zorgen we ervoor dat medewerkers hun werk goed en op een prettige manier kunnen doen. Ruimte voor professionaliteit én ruimte voor de dialoog met cliënten staan daarbij voorop. Want alleen dan kunnen medewerkers cliënten de juiste zorg en ondersteuning geven en bijdragen aan hun welbevinden.’

Hans Buijing, bestuurder van BTN: ‘Het is een lang en zorgvuldig proces geweest waarbij de werkgevers gekozen hebben voor openheid en transparantie. Het heeft jammer genoeg niet tot een cao akkoord met alle partijen geleid. Dat wordt door werkgevers zeer betreurd.’

Dossier Cao's in de zorg
Lees nieuws en achtergronden over cao's in de zorg. Dat zijn de Cao VVT, Cao Ziekenhuizen, Cao Ggz en Cao Gehandicaptenzorg. Deze Cao's in de zorg zijn de grootste van Nederland. Tijdens Cao-onderhandelingen discussiëren werkgevers en werknemers over o.a. de flexibilisering van de arbeidsmark, onregelmatig werk en ziekteverzuim.

 

Gerelateerde tags

2 reacties

  • Wilmderu

    Wat maken dat gemaakte afspraken zorgen voor goed en prettig werken? Deze salarisverhoging gaat ongetwijfeld formatie kosten, dus het wordt er voor bewoners niet beter op. Minder verzorgenden is minder aandacht

  • gadeboer

    Een sigaar uit eigen doos we betalen onze eigen loons verhoging uit onze verlofmandje.

Of registreer u om te kunnen reageren.